Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfinţii Trei Ierarhi prăznuiți la Oradea

Sfinţii Trei Ierarhi prăznuiți la Oradea

În ziua prăznuirii Sfinţilor Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, ocrotitorii învăţământului teologic din întreaga lume ortodoxă, 30 ianuarie 2014, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” din Oradea, prilej cu care a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de preoţi şi diaconi, sărbătorindu-se hramul parohiei orădene, dar şi ocrotitorii duhovniceşti ai Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea şi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, cadrele didactice ale celor două școli teologice fiind oaspeţii parohiei. Au fost prezenți la sărbătoare Domnul Prof. Univ. Dr. Constantin Bungău, rectorul Universității din Oradea, alte oficialități locale, elevi şi studenţi teologi, dar şi numeroși credincioşi orădeni.

Totodată, prăznuirea Sfinţilor Trei Ierarhi a prilejuit şi un moment de aleasă bucurie duhovnicească pentru Preasfinţitul Părinte Sofronie al Oradiei, în această zi împlinindu-se 15 ani de la alegerea sa în treapta arhieriei, 30 ianuarie 1999, ca cel dintâi Ierarh al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Răspunsurile liturgice au fost date de către corul „Sfântul Maxim Mărturisitorul” al facultăţii, dirijat de Părintele Conf. Univ. Dr. Mihai Brie şi de corul „Diacon Nicolae Firu” al liceului, dirijat de Arhid. Prof. Ştefan Lakatos. În cadrul slujbei au fost pomeniți și s-au înălțat rugăciuni pentru veșnica odihnă a Ierarhilor Eparhiei Oradiei, a părinților profesori și profesorilor fostei Academii Teologice din Oradea trecuți la cele veșnice, dar şi a dascălilor şi studenţilor adormiţi întru nădejdea învierii, ai actualei Facultăți de Teologie Ortodoxă orădene.

În cadrul Sfintei Liturghii arhierești din ziua prăznuirii „Troiţei de Arhierei”, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a oficiat hirotonia în treapta preoției a diaconului Adrian Nicolae Cora, pe seama bisericii cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din parohia Valea de Jos, Protopopiatul Beiuş, și hirotonia întru diacon a teologului Alexandru Dulca, cadru didactic la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, pe seama paraclisului cu hramul „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana” de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea. Noul preot hirotonit a primit şi hirotesia întru duhovnic.

La momentul chinonicului, Părintele Lect. Univ. Dr. Emil Cioară, prodecanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, a rostit un cuvânt de învăţătură intitulat „Rolul misionar al Sfintelor Taine în viața parohiei”. În prima parte a cuvântării sale, părintele profesor a prezentat crâmpeie din viaţa, activitatea, opera, contribuţia teologică şi gândirea inovatoare a celor trei mari Sfinţi Ierarhi care, deşi stăpâneau cultura vremii, au rămas smeriţi, iubitori şi milostivi faţă de cei aflaţi în suferinţă, împlinind în fapte ceea ce au propovăduit prin cuvânt. Totodată, având în vedere faptul că anul 2014 a fost declarat în Patriarhia Română ca Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii), în partea a doua a cuvântării, Părintele prodecan a subliniat rolul şi importanţa pastoral-misionară a Sfintelor Taine în viaţa parohiei şi a fiecărui credincios în parte, acestea fiind mijloacele sau actele externe şi vizibile, prin care în Biserică se împărtăşeşte harul dumnezeiesc care îndreaptă şi sfinţeşte pe oameni şi îi uneşte tot mai strâns cu Domnul Hristos şi cu Biserica Sa.

Părintele paroh Ioan Bala a adresat un cuvânt de bun venit Ierarhului, mulţumind pentru grija şi dragostea arhipăstorească pe care o arată faţă de biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” din Oradea, o biserică nou construită, situată la ieşirea din Oradea spre frontiera ţării noastre cu Ungaria, arătând că este o mare onoare şi cinste pentru parohie de a fi gazdă primitoare momentului sărbătoresc al prăznuirii Sfinților Trei Ierarhi, ocrotitorii acestui sfânt locaş și ai celor două școli de teologie ortodoxă din Episcopia Oradiei.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a rostit o frumoasă şi înălţătoare cuvântare festivă, în cadrul căreia a punctat importanţa prăznuirii Sfinţilor Trei Ierarhi pentru instituţiile de învăţământ teologic din întreaga lume ortodoxă. De asemenea, Chiriarhul Oradiei a făcut o incursiune în trecutul istoric al vrednicilor înaintaşi ai învăţământului teologic ortodox orădean, subliniind, totodată, rolul major pe care îl au, în plan duhovnicesc, cultural-educațional și misionar, Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, ctitoria Preasfinției Sale, și Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea în Eparhia Oradiei, cele două școli teologice având o importanță strategică în peisajul multietnic și pluriconfesional din Bihor.

Preasfinţitul Părinte Sofronie a arătat că munca şi efortul depus de cadrele didactice în formarea elevilor şi studenţilor teologi, pe parcursul anilor de studiu la Liceu Ortodox din Oradea şi, apoi, la Facultatea de Teologie Ortodoxă orădeană, nu rămân fără răsplată, mulţi dintre absolvenţii studiilor teologice universitare ajungând să activeze în câmpul misionar al Bisericii dreptmăritoare din Bihor, în diferite trepte de slujire. Astfel, în cei şapte ani scurşi de la întronizarea în scaunul de Episcop al Oradiei, Preasfinţitul Părinte Sofronie a hirotonit, până în prezent, 122 de persoane, absolvenţi de Teologie Ortodoxă, preoţi şi diaconi, pentru împlinirea nevoilor pastoral-misionare din Episcopia Oradiei.

Preasfinţia Sa a felicitat conducerea celor două instituții de învățământ, dar și pe cadrele didactice, apreciind calitatea învăţământului teologic orădean și exprimându-şi încrederea în propăşirea lui, în ciuda mutaţiilor şi provocărilor pe care le suferă lumea contemporană.

În încheierea sărbătorii, Chiriarhul Oradiei a adresat urări de ani mulți și binecuvântați corpului profesoral, studenților, elevilor şi credincioșilor prezenţi, dar de sănătate şi putere de muncă în activitatea de slujire a Bisericii noastre străbune şi a neamului românesc.