Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfințire de pictură și Liturghie arhierească în Parohia Rohani

Sfințire de pictură și Liturghie arhierească în Parohia Rohani

În duminica douăzeci și patra după Rusalii, 6 noiembrie 2016, credincioșii din Parohia Rohani au avut bucuria să îl primească în biserica parohială pe Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei. Ierarhul a vizitat comunitatea pentru a doua oară, după ce în anul 2010 a sfințit noul iconostas al bisericii parohiale. La vizita pastorală din acest an, Preasfințitul Părinte Sofronie a sfinţit pictura nouă și a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din Parohia Rohani, comunitate ortodoxă formată din 75 de credincioși.

Ierarhul Oradiei a fost întâmpinat, în sunetul clopotelor, de un frumos sobor de preoţi şi diaconi, de tineri îmbrăcați în port național și de credincioșii parohiei.

Sărbatoarea a debutat cu slujba de sfinţire a picturii, prin stropire cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir. În cadrul Sfintei Liturghii ce a urmat, Preasfinţitul Părinte Sofronie a rostit un frumos şi bogat cuvânt de învăţătură în care a subliniat înţelesurile duhovniceşti ce se desprind din pericopa evanghelică duminicală, ce a prezentat învierea din morți a fiicei lui Iair de către Mântuitorul Iisus Hristos:

„Prin vindecarea pe care a făcut-o asupra femeii cu scurgere de sânge și prin învierea fiicei lui Iair, Mântuitorul nostru Iisus Hristos Își arată puterea Sa dumnezeiască, ne arată cine este El, iar ceea ce a făcut cu cele două fiice ale Evei, face cu noi toți, cu fiecare dintre noi, pentru că moartea Sa pe Cruce și Învierea Sa, sunt daruri pe care ni le face nouă oamenilor, urmașilor lui Adam și ai Evei, care, deși continuăm să suferim în lume, să ne înbolnăvim și să murim, știm că la sfârșitul veacurilor vom învia cu toții, datorită Învierii Mântuitorului Iisus Hristos”.

„De aceea, noi creștinii, crezând toate acestea, mărturisind credința în învierea morților, știm astfel că moartea este doar o etapă a vieții noastre, un accident nefericit, dar pe care puterea lui Dumnezeu l-a întors spre mântuirea noastră”.

În cadrul slujbei, Preasfinţia Sa a hirotesit pe părintele paroh Romi Nicolae Abrudan întru iconom, pentru rodnica lucrare pastoral-misionară desfășurată în parohie, cât şi pentru strădaniile depuse în vederea împodobirii cu pictură a interiorului lăcașului de cult.

Părintele Vasile Popa, Protopopul Tincăi, a adresat, în numele credincioşilor Parohiei Rohani, dar şi al preoţilor din cadrul Protopopiatului Tinca, un cuvânt de bun venit Chiriarhului Oradiei și a prezentat un scurt istoric al comunității parohiale și a lăcașului de cult. De asemenea, părintele protopop, a ținut să evidențieze vrednicia părintelui paroh și a acestei comunități de creștini ortodocși, care, deși puțini la număr, au reușit să ducă la îndeplinire un proiect atât de amplu și de frumos.

Părintele Romi Nicolae Abrudan, parohul Rohaniului, în cuvântul său, a mulţumit Bunului Dumnezeu pentru tot ajutorul şi toate darurile pe care cu îmbelşugare le-a revărsat peste această mică comunitate de creştini. Apoi, i-a mulţumit Preasfinţiei Sale pentru osteneală şi prezenţă, pentru toată purtarea de grijă arătată față de credincioșii de la Rohani, dar și pentru distincţia acordată, subliniind faptul că ea este simbol al vredniciei tuturor credincioşilor pe care îi păstoreşte.

În final, Ierarhul Oradiei a felicitat pe părintele paroh și pe toți credincioșii parohiei pentru toată jertfa depusă în vederea înfrumusețării lăcașului de cult și a acordat diplome de vrednicie credincioșilor care au sprijinit și au avut o contribuție determinantă în executarea și finalizarea picturii.

 

*

 

Biserica parohială din Rohani a fost zidită în anul 1912, sub păstorirea preotului Zaharia Moga senior, fiind susţinut şi ajutat îndeaproape de fiul său, preotul Zaharia Moga junior, paroh la Diosig şi consilier în cadrul Consistoriului din Oradea. Hramul bisericii a fost preluat de la vechea biserică de lemn a rohănenilor, despre care ştim că la 1905 era într-o stare jalnică, părintele Zaharia Moga senior notând în cronica bisericească a parohiei că „oricând poate să cadă în cap la oameni”. Astfel, s-au făcut demersurile necesare pentru zidirea unei noi biserici.

Biserica a fost construită de către meşterul zidar de naţionalitate italiană Gheorghe Sochiati din Ginta, sat vecin cu Rohani, o contribuţie majoră având şi epitropul Mihai Fărcuţ, tot din Ginta, care a donat cărămida peretelui dinspre miazănoapte, drept pentru care în sfânta biserică, până astăzi, se poate vedea în naos o tăbliță comemorativă în acest sens. Cărămida pentru sfânta biserică a fost făcută în satul bihorean Mociar la Gară unde era cărămidărie. Credincioşii au contribuit major cu forţa de muncă şi cu carele pentru a aduce materialele necesare. Cel care a coordonat lucrările pentru zidirea bisericii a fost preotul Zaharia Moga junior, lucru dedus din corespondenţa parohială ţinută între el şi tatăl său, ce se păstrează în arhiva parohiei.

De la vechea biserică de lemn a rămas clopotul cel mic care datează de la anul 1767, potrivit inscripţiei ce se află pe acesta. Clopotul cel mare a fost făcut la Arad în anul 1929 prin contribuţia credincioşilor. Date cu privirea la sfinţirea bisericii de către vreun ierarh nu există. Vechiul iconostas al bisericii a avut icoane pictate la Arad, ele putând fi văzute şi azi pe verso la noul iconostas. Până în prezent, biserica din Rohani nu a fost împodobită niciodată cu pictură, fiind doar zugrăvită şi având diferite icoane.

La vremea când s-a zidit biserica, în anul 1912, Parohia Rohani număra 460 de credincioşi, ceea ce explică de ce biserica este așa mare. Astăzi, datorită îmbătrânirii locuitorilor şi migraţiei tinerilor la oraşe, parohia numără doar 75 de credincioşi.