Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfințirea pietrei de temelie a bisericii din incinta Complexului de recuperare pentru copii și tineri al Fundației „Mihai Neșu”

Sfințirea pietrei de temelie a bisericii din incinta Complexului de recuperare pentru copii și tineri al Fundației „Mihai Neșu”

Acum mai bine de zece ani, la 10 mai 2011, talentatul fotbalist Mihai Neșu își încheia abrupt cariera în urma unui accident cumplit din timpul antrenamentelor, rămânând din acel moment paralizat de la umeri în jos. Această stare gravă de sănătate i-a stins simțurile trupești, dimpreună cu visurile unei cariere mărețe în străinătate, însă i-a aprins sufletul și inima după dorul de Dumnezeu, un dor sfânt pe care și-l ostoiește făcând bine celor „prea mici”, „fraților” Domnului, așa cum ne-a cerut-o Însuși Domnul Hristos nouă, tuturor (Matei 25, 40).

Prin Fundația „Mihai Neșu”, înființată în anul 2011, la puțin timp după accident, fostul sportiv a finanțat și a sprijinit numeroase proiecte și acțiuni caritabile care au avut ca scop îngrijirea și recuperarea copiilor cu dizabilități neuromotorii și boli cronice. În anul 2015, la 6 iulie, Mihai Neșu a înființat în orașul său natal, Oradea, Centrul „Sfântul Nectarie”, în cadrul căruia zeci de copii cu Autism sau Sindrom Down, proveniți din familii fără posibilități materiale, iau parte zilnic la ședințele de kinetoterapie, hidroterapie, logopedie, terapie ocupațională, Therasuit, hipoterapie sau scripetoterapie, pe termen lung și în regim caritabil.

Din cauza spațiului și a condițiilor limitative și datorită calității superioare a serviciilor, a numărului mare de solicitări și a dorinței de a ajuta cât mai multe familii, Mihai Neșu a hotărât extinderea acestui proiect pus sub binecuvântarea Ierarhului din Eghina. Mai precis, a luat decizia înființării celui mai modern Complex de recuperare pentru copii și tineri, în satul Cihei, la 6 km de municipiul Oradea. Acest complex este o întreprindere socială integrativă și va susține o structură socială medicală plurivalentă, ce va avea în plan recuperarea copiilor cu dizabilități și integrarea tinerilor cu dizabilități. Pe suprafața de mai bine de două hectare a complexului vor exista spații de agrement, grădini senzoriale, loc pentru echitație, piscină, restaurant, spații de joacă, loc de petreceri, prin intermediul cărora se va susține financiar acest centru de recuperare. De asemenea, tot aici, tinerii cu dizabilități vor putea urma meseria de bucătar, ospătar, fermier sau grădinar, în vederea integrării cât mai armonioase în societate. Nobilul proiect filantropic este estimat la suma 3,5 milioane de euro, sumă care acoperă atât costurile construcției și amenajării centrului propriu-zis, cât și cheltuielile ce vizează spațiile de joacă adaptate, spațiile de cazare pentru părinții copiilor cu dizabilități, ferma, solarele, grădinile senzoriale, restaurantul social, spațiul de petreceri și piscina pentru hidroterapie.

Între clădirile și spațiile acestui complex se numără și un lăcaș de cult pe care „îngerul cu ghete de fotbal”, cum adesea a fost numit Mihai Neșu, și-a dorit nespus de mult să-l construiască în incinta Complexului de recuperare „Sfântul Nectarie”. O dorință sinceră pe care Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a primit-o cu multă bucurie și dragoste, sprijinindu-l în toate demersurile necesare pentru ca sfântul lăcaș să se înalțe cât mai curând.

Motiv pentru care, astăzi, 18 iunie 2021, când Biserica noastră serbează Odovania praznicului Înălțării Domnului, Ierarhul Oradiei, dimpreună cu un sobor de preoți și diaconi, în prezența lui Mihai Neșu și a colaboratorilor săi apropiați, a sfințit și așezat piatra de temelie a bisericii Centrului de recuperare, închinată praznicului împărătesc al Bunei Vestiri și Sfântului Arhiepiscop Ioan de Shanghai și San Francisco.

Hramurile bisericii au fost așezate la dorința ctitorului, acesta având o evlavie deosebită la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, sperând ca toți copiii care vor veni aici să primească numai vești bune de la Centrul de recuperare, și la Sfântul Ioan Maximovici, mare făcător de minuni. Mihai Neșu poartă în suflet nădejdea că prezența harică a sfântului lăcaș va străjui prin rugăciunea sfintelor slujbe ale Bisericii noastre lucrarea de construire și, mai apoi, de îngrijire și tămăduire a copiilor cu dizabilități ce se vor trata aici. Construirea sfintei biserici constituie cel dintâi pas pe care Mihai Neșu îl face înspre materializarea proiectului mult dorit. Astfel, vedem și în cronologia acțiunilor lui Mihai Neșu modul evanghelic prin care acest minunat om caută mai întâi Împărăția cerurilor, pentru ca toate celelalte necesare să se adauge lucrărilor sale de binefacere (Matei 6, 33), spre slava lui Dumnezeu și slujirea aproapelui.

La sfârșitul slujbei de sfințire, Chiriarhul locului a rostit un cuvânt ocazional în care și-a manifestat prețuirea și aprecierea față de Mihai Neșu și față de toți ostenitorii Fundației „Mihai Neșu”, felicitându-i pentru impresionanta și pilduitoarea lucrare filantropică pe care o întreprind și pentru că, înainte de toate și mai presus de toate, au pus începutul cel bun la zidirea Complexului de recuperare „Sfântul Nectarie”. În cuvântul său, Preasfinția Sa a evocat binecuvântarea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, a cărei inimă de mamă va veghea zi și noapte pentru ca tinerii și copiii ce vor călca pragul acestui minunat loc să primească mângâiere sufletească și tămăduire. De asemenea, Ierarhul l-a felicitat pe Mihai Neșu și pentru alegerea celui de al doilea hram al lăcașului de cult, Sfântul Ierarh Ioan, Arhiepiscop de Shanghai și San Francisco, față de care credincioșii de azi încep să aibă tot mai multă evlavie, căci sfântul nu întârzie să răspundă grabnic rugăciunilor care cer însănătoșire, așa cum nici Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina, ocrotitorul principal al întregului centru de recuperare, nu se oprește din a răspunde cu mult har celor care cer prin solirile sale alinare și vindecare de la Dumnezeu.

 Cu o ambiție titanică, cu multă nădejde, cu o empatie hristică și cu un zâmbet senin inconfundabil, Mihai Neșu nu a rămas prizonier în scaunul neputinței și al disperării, ci luându-și patul cu sine a început să umble căutând vindecarea prin a mijloci vindecarea și a sădi speranța celor ce se aflau sub asediul acelorași suferințe și încercări. Astfel, mort și înviat, suferind durerile crunte ale nașterii din nou, și-a reconfigurat întreaga viață sub chezășia binecuvântării divine, fără resentimente și reproșuri aruncate spre cer, ci a înțeles planul supralogic al purtării de grijă a lui Dumnezeu și s-a lăsat umplut de bucurie și dragoste față de El, Cel care dă și Cel care ia. Multe avem de învățat de la acest Iov al Oradiei noastre.

Cei care doresc să își exprime dorința de a sprijini într-o manieră concretă construirea Complexului de recuperare pentru copii și tineri „Sfântul Nectarie” din Cihei, o pot face accesând site-ul www.mihainesufoundation.com pentru aflarea mai multor detalii în secția „CUM POT CONTRIBUI” sau, printr-un constant și minim efort, pot dona lunar 2 euro prin trimiterea unui SMS cu textul „CRED” la numărul de telefon 8848.

Andi Constantin Bacter