Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Sfințirea unei noi biserici în localitatea Băile Felix

Sfințirea unei noi biserici în localitatea Băile Felix

În Duminica de dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, 10 septembrie 2023, în Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei a fost zi de aleasă sărbătoare. În cunoscuta localitate Băile Felix, comuna Sânmartin, în cadrul unui complex balnear, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu al Ardealului și Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei, Chiriarhul locului, înconjurați de un numeros sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, au sfințit paraclisul închinat sărbătorii Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, o mică biserică de lemn, în stil maramureșan.

În cele ce au urmat, soborul slujitor în frunte cu cei doi Ierarhi ai Bisericii noastre au oficiat Dumnezeiasca Liturghie pe Altarul de vară din vecinătatea bisericii proaspăt sfințite. În cadrul sfintei slujbe, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat înțelesurile duhovnicești ale Sfintei și de viață făcătoarei Cruci, precum și semnificațiile slujbei de târnosire:

„Această perioadă cuprinsă între cele două Duminici închinate Înălțării Sfintei Cruci are ceva ascuns, tainic, pentru că se face referință la Pătimirile Mântuitorului Iisus Hristos, la Crucea Mântuitorului Hristos. Crucea a fost o întruchipare a Iubirii desăvârșite a Tatălui față de noi și un răspuns al Fiului Său. Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său din iubire, în lume, ca să Se jertfească pentru lume, dăruindu-Se total Tatălui. De aceea, acest Semn de ocară, pe care a fost răstignit, a devenit Semnul Biruinței. Pentru că nu ne închinăm unui semn și nu cinstim ceva material, ci purtăm o cruce fiecare dintre noi și pe ea este imprimată Răstignirea Mântuitorului Hristos, Chipul Lui Care a pătimit pentru noi și mântuirea noastră. S-a găsit Sfânta Cruce și a fost înălțată, cum vom serba în 14 septembrie, dar de atunci ea a devenit și ca semn material și ca materie, părticele multe din Sfânta Cruce se află în toată lumea. De aceea, fiecare dintre noi simțim că avem nevoie de ocrotirea Mântuitorului și ne folosim de semnul Crucii închinându-ne și dăruindu-ne  Tatălui”.

„Sunt cel puțin trei etape în sfințirea unei biserici. Prima este alegerea locului, punerea pietrei de temelie. Pe locul binecuvântat nu se mai poate ridica altceva decât o biserică. Odată însemnat acel loc, terenul pe care ni l-a dat Dumnezeu îl dăm înapoi pentru ca pe el să se ridice o biserică. S-a ridicat biserica, evenimentul al doilea este consacrarea lui, sfințirea, târnosirea. Punctul central a fost masa Altarului, unde au fost puse moaște de Sfinți Martiri. Pe jertfa Martirilor se va săvârși Sfânta Liturghie, pentru că masa Altarului, spălată cu apă sfințită și săpun, înmiresmată cu apă de trandafiri, unsă cu Sfântul și Marele Mir și apoi acoperită, nu este altceva decât Mormântul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, aveți astăzi permisiunea de a intra și a vă închina în Sfântul Altar, fără nicio deosebire credincioși și credincioase. Căci astăzi, cu toții am fost săvârșitorii văzuți ai unei lucrări nevăzute, tainice.”

După încheierea dumnezeieștii slujbe, Mitropolitul Ardealului a conferit Ordinul „Mitropolit Ioan Mețianu” pentru mireni ctitorilor sfântului lăcaș, domnilor Jean Podilă și Dumitru Fechete, și domnului arhitect Dorel Cordoș, iar sfântului lăcaș a dăruit o icoană pictată ce închipuie scena Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, hramul principal al noii biserici.

În continuare, Preasfințitul Părinte Sofronie a adresat un cuvânt ocazional, mulțumind Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu pentru bucuria împreună-slujirii și felicitând pe cei doi ctitori ai frumoasei biserici de lemn, fiind cel de al patrulea sfânt altar din cuprinsul localității bihorene, recunoscute pentru apa termală cu numeroase beneficii pentru sănătatea trupească:

„Orice vizită a Înaltpreasfinției Sale este pentru noi o sursă de binecuvântare, de bucurie și de har. De binecuvântare, pentru că vine Mitropolitul locului pentru a binecuvânta partea dinspre apus a țării; de bucurie și de har, pentru că orice întâlnire cu un înalt ierarh este sursă de bucurie și de har, căci Înaltpreasfinția Sa a mijlocit astăzi, împreună cu noi toți, clerul și poporul lui Dumnezeu, ca harul lui Dumnezeu să se coboare și să sfințească biserica cea nouă pe care dumneavoastră, toți ctitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș ați înălțat-o aici. Este al patrulea altar ortodox în Băile Felix și a treia biserică ortodoxă. Există aici, în Băile Felix, o veche biserică ortodoxă care are un regim special de paraclis, care ține direct de Centrul Eparhial și unde s-a început slujirea după anii 1990, cu Părintele arhimandrit Iorest, care înainte de schimbarea de regim se afla în curtea actualului Palat Baroc. Apoi, s-a înjghebat aici, unde toți vin pentru ca să își îngrijească sănătatea, o capelă în care se fac rugăciuni pentru cei bolnavi și neputincioși. Dar, înmulțindu-se numărul celor care locuiesc permanent în Băile Felix și, prin urmare, nu vin doar la tratament sau în vizită, s-a simțit nevoia ridicării unei biserici parohiale, așa încât al treilea Altar ortodox este biserica de zid, de enorie, a cărei model este din Țara Românească, de la biserica bolniței a Mănăstirii Cozia.  Biserica „Bunei Vestiri” a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu vine să se adauge la celelalte Altare ortodoxe, unde se vor înălța rugăciuni pentru mântuire și iertarea păcatelor. De aceea, este o zi de mare bucurie și îi felicităm pe ctitori, pe binefăcători și vă dorim tuturor multă sănătate și ne rugăm ca de acum încolo toți cei care vor veni aici și vor pleca genunchii, frunțile și inimile lor în rugăciune, Dumnezeu, ziua și noaptea, să asculte rugăciunile lor, așa cum minunat am putut auzi în rânduiala sfințirii bisericii.”

De asemenea, aflați la început de nou an bisericesc, Preasfinția Sa a dorit tuturor un nou an binecuvântat, cu bună sporire întru toate, iar pentru copiii și adolescenții, care de mâine încep noul an școlar, mult succes la învățătură, cu rezultate cât mai frumoase.

La sfârșit, ctitorii Jean Podilă și Dumitru Fechete au mulțumit celor doi ierarhi români și tuturor celor prezenți pentru că au luat parte la împlinirea visului lor de a vedea în mijlocul acestui centru balnear o casă a lui Dumnezeu, care prin slujbele și rugăciunile înălțate aici, prin slujirea liturgică a Părintelui Teodor Bonce, să aducă binecuvântare și folos tuturor celor care vin la apele termale ale Băilor Felix spre tămăduirea neputințelor trupești. În semn de prețuire, aceștia au oferit celor doi ierarhi câte o icoană cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

Pr. Andi-Constantin Bacter