Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Simpozion dedicat educației religioase a tineretului și Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul la Oradea

Simpozion dedicat educației religioase a tineretului și Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul la Oradea

Cu binecuvântarea și în prezența Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din cadrul Universităţii din Oradea, în colaborare cu Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei și Mănăstirea Izbuc, a organizat în perioada 25-26 mai 2016, Simpozionul naţional cu tema: Biserica și educația religioasă a tineretului în mileniul trei. Contribuția Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul în Teologia și Literatura Românească.

Evenimentul, la care au participat cadre didactice de la mai multe facultăţi de teologie ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, personalităţi marcante din mediul academic orădean, dar și doctoranzi, masteranzi și studenți teologi, s-a înscris în seria de manifestări organizate în Eparhia Oradiei cu prilejul Anului omagial al educaţiei religioase a tineretului creştin ortodox şi Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti în Patriarhia Română.

Lucrările simpozionului naţional au fost precedate de oficierea slujbei de Te Deum, în paraclisul cu hramul Sfântul Teodor Studitul al Facultăţii de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman, în prezența Chiriarhului Oradiei, a profesorilor de teologie, a invitaților de seamă și a numeroși masteranzi şi studenţi. La finalul slujbei, Preasfinția Sa a adresat un cuvânt de binecuvântare și felicitare corpului profesoral al facultății pentru organizarea și pregătirea manifestării, subliniind, totodată, importanța tematicii acestui simpozion pentru noi, cei de astăzi, dar mai ales pentru generațiile viitoare.

Prima parte a manifestării s-a încheiat prin cuvântul de mulţumire adresat Ierarhului Oradiei de către Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheșan, decanul facultăţii, pentru părinteasca dragoste, bunăvoință și purtarea de grijă.

Partea a doua a manifestării s-a desfășurat în sala de conferințe a Bibliotecii Universității din Oradea în prezența Rectorului Universității din Oradea, Dl. Prof. Univ. Dr. Habil. Constantin Bungău, a Președintelui Senatului Universității din Oradea, Dl. Prof. Univ. Dr. Sorin Curilă și a altor invitați, fiind dedicată prezentării referatelor. Cu acest prilej, în deschiderea simpozionului, Preacucernicul Părinte Prot. Prof. Radu Rus, consilier pentru învățământ și activități cu tineretul la Centrul eparhial al Episcopiei Oradiei și director al Liceului Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea a dat citire mesajului Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, intitulat Educația religioasă a tineretului, adresat participanților la simpozion.

În cuprinsul lucrărilor prezentate în cadrul simpozionului au fost reliefate, cu venerație și recunoștință, aspecte din prodigioasa activitate a Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul, cel care a  rămas în memoria Bisericii noastre ca o personalitate de o complexitate rar întâlnită. Tipograf, arhitect de biserici, caligraf, sculptor, orator fără egal și cunoscător al multor limbi străine, mitropolitul de origine georgiană s-a dovedit a fi, în acelaşi timp, un bun chivernisitor al Bisericii, cu spirit filantropic şi chemare spre nevoile credincioşilor pe care i-a păstorit.

 În întreaga sa activitate, pastorală, culturală, tipografică şi predicatorială, atât ca episcop, cât și ca mitropolit, Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul l-a întruchipat pe adevăratul păstor care investește suflet pentru credincioşii săi. Viaţa lui a fost o întreagă jertfă de muncă şi de râvnă pentru propovăduirea Evangheliei lui Hristos, propășirea Bisericii, consolidarea limbii literare românești şi luminarea credincioşilor.

  Cea de a treia sesiune a lucrărilor simpozionului național a continuat joi, 26 mai 2016, când participanții au efectuat un pelerinaj la străvechea vatră monahală bihoreană de la Sfânta Mănăstire Izbuc, unde, cu părintească dragoste au fost primiți de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei și de către Preacuviosul Părinte Arhimandrit Dr. Mihail Tărău, exarhul mănăstirilor şi schiturilor din Eparhia Oradiei şi stareţ al mănăstirii.

  După vizitarea frumoaselor edificii monahale ridicate în ultimii ani în incinta mănăstirii, participanții la lucrările simpozionului au primit marea binecuvântare de a se închina la un fragment din Cinstitul Lemn al Sfintei și de Viață făcătoarei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos, intrat de curând în patrimoniul sacru al Mănăstirii Izbuc, la icoana care Îl reprezintă pe Mântuitorul Iisus Hristos în grădina Ghetsimani, rugându-Se, icoană pictată de Părintele Arsenie Boca, la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, la fragmentul din mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul, așezat de puțină vreme într-o frumoasă raclă realizată la Atelierele Patriarhiei Române, și la racla ce adăpostește fragmente din sfintele moaște ale mai multor sfinți.

 Au urmat, apoi, în trapeza mănăstirii, prezentarea ultimelor referate dedicate simpozionului național, de data aceasta reliefându-se aspecte legate de rolul și importanța Bisericii, a familiei și a școlii în educația religioasă a tineretului.   

  La finalul lucrărilor simpozionului naţional, Preacucernicul Părinte Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheşan, decanul facultăţii, a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, pentru implicarea și participarea la acest simpozion, Preacuviosul Părinte Arhimandrit Dr. Mihail Tărău, starețul Sfintei Mănăstiri Izbuc, precum şi tuturor oaspeților prezenți, menționând că toate referatele prezentate vor fi cuprinse într-un volum dedicat manifestării.