Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Simpozion internațional organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Episcop Dr. Vasile Coman”

Simpozion internațional organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă ,,Episcop Dr. Vasile Coman”

În contextul manifestărilor științifice prilejuite de proclamarea anului 2022, ca Anul omagial al Rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț, în Patriarhia Română, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Facultatea de Teologie Ortodoxă ,, Episcop Dr. Vasile Coman”, din cadrul Universității din Oradea, a organizat în zilele de 16 și 17 iunie 2022, Simpozionul internațional cu titlul: Rugăciunea în viața Bisericii – mijloc de comunicare si comuniune a omului cu Dumnezeu și Treimea Sfintilor Isihasti: Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama, Paisie de la Neamt. Importanta lor in viata Bisericii Ortodoxe.

La acest eveniment academic au participat cadre didactice de la facultăți de teologie ortodoxă din țară și din străinătate.

Manifestarea științifică organizată a avut scopul de a reliefa importanța rugăciunii în viața Bisericii și a credincioșilor, rugăciunea fiind modalitatea de comunicare și comuniune a omului cu Dumnezeu. S-a reiterat ideea conform căreia frumusețea făptuitoare a rugăciunii deține un rol esențial în dobândirea Împărăției cerurilor. Sfințirea și îndumnezeirea omului, prin rugăciune și prin purificarea de patimi, prin dobândirea vir­tuților și a nepătimirii, este cea dintâi etapă a urcușului duhovnicesc.

Totodată, au fost evidențiate portretele austere ale celor trei mistici ai Bisericii noastre ancestrale, precum și aspecte din cuprinsul operelor lor teologice. Tematica referatelor prezentate au conținut o arie de abordare teologică foarte complexă, în același timp evidențiindu-se și probleme de actualitate care s-au încadrat în tematica manifestării științifice.

Încheierea lucrărilor și prezentarea concluziilor finale s-au făcut într-un cadru teologic adecvat, participanții la lucrările simpozionului manifestându-și bucuria prezenței la acest eveniment de înaltă ținută academică. Referatele prezentate vor fi publicate într-un volum colectiv dedicate manifestării.

 Pr. Conf.univ.dr. Vasile-Doru Fer