Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Simpozion naţional „Mărturisire şi Euharistie – lucrări sfinte pentru restaurarea hristică a persoanei umane” la Oradea

Simpozion naţional „Mărturisire şi Euharistie – lucrări sfinte pentru restaurarea hristică a persoanei umane” la Oradea

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din cadrul Universităţii din Oradea a organizat, în perioada 21-22 octombrie 2014, simpozionul naţional cu tema „Mărturisire şi Euharistie – lucrări sfinte pentru restaurarea hristică a persoanei umane”, eveniment desfăşurat în cadrul manifestărilor prilejuite de Anul omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei Împărtăşanii) în Patriarhia Română.

Lucrările simpozionului naţional au fost precedate de slujba de Te Deum, oficiată în după-amiaza zilei de marţi, 21 octombrie, în paraclisul universitar cu hramul „Sfântul Teodor Studitul” al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”, cu participarea conducerii universităţii, a cadrelor didactice ale facultăţii, a unor invitaţi de prestigiu, profesori şi studenţi.

În deschiderea manifestării, ce s-a desfăşurat în sala de conferinţe a Bibliotecii Universităţii din Oradea, Preacucernicul Părinte Prof. Radu Valer Rus, consilier pentru învăţământ şi activităţi cu tineretul la Episcopiei Oradiei, a transmis mesajul de binecuvântare şi de apreciere al Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, adresat participanţilor la acest simpozion, subliniind, totodată, importanţa şi caracterul pastoral al acestor două Sfinte Taine ce constituie tema simpozionului.

În cadrul referatelor prezentate la simpozion, la care au participat cadre didactice de la mai multe facultăţi de teologie ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, au fost evocate diverse aspecte legate de Sfânta Taină a Mărturisirii şi a Euharistiei, ca lucrări sfinte ale mântuirii şi ale zidirii noastre în Hristos. A fost reliefat rolul terapeutic şi duhovnicesc al Sfintei Taine a Spovedaniei, precum şi procesul de purificare sufletească şi trupească al fiinţei umane, rezultat în urma aplicării ei. În cele privitoare la Sfânta Taină a Euharistiei, a fost evidenţiat aspectul de jertfă care îl aduce pe om în comuniune cu Hristos Cel Înviat, ca pregustare a bucuriei duhovniceşti din Împărăţia lui Dumnezeu şi ca arvună a învierii noastre.

S-a evidenţiat, totodată, faptul că, prin intermediul acestor Sfinte Taine ne facem părtaşi la o viaţă nouă, la comuniunea cu Hristos şi cu Biserica, aceste Sfinte Taine oferindu-ne o nouă perspectivă duhovnicească, plină de sfinţenie.

La finalul lucrărilor simpozionului naţional, Preacucernicul Părinte Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheşan, decanul facultăţii orădene, a mulţumit tuturor participanţilor pentru frumoasele şi interesantele expuneri, transmiţându-le bucurii duhovniceşti şi succes în lucrarea pastoral-misionară. Totodată, pentru participanţii la lucrările simpozionului acest prilej a fost unul de bucurie şi de comuniune frăţească în iubirea lui Hristos Domnul.