Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Simpozion național dedicat satului românesc la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea

Simpozion național dedicat satului românesc la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea

Pr. Lect. Univ. Dr. Doru Fer

         

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din cadrul Universităţii din Oradea, a organizat, în perioada 28-29 mai 2019, Simpozinul naţional cu tema: Satul românesc - spațiu al eternizării. Preotul - factor de resacralizare al neamului.

Evenimentul s-a înscris în seria de manifestări științifice organizate în Eparhia Oradiei, cu prilejul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2019, ca

An omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și An comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești”, în Patriarhia Română.

Lucrările simpozionului naţional au fost precedate de slujba de Te Deum, oficiată  în capela cu hramul „Sfântul Teodor Studitul”, a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”, cu participarea conducerii Universității orădene, a cadrelor didactice ale facultăţii, a altor invitați, precum şi a doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor facultății.

Deschiderea oficială a lucrărilor simpozionului a avut loc marți, 28 mai 2019, ora 15, în Sala Centrului de Studii Teologice Interdisciplinare, unde PC.Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheșan, decanul facultăţii, a adresat cuvânt de mulțumire chiriarhului Oradiei pentru părinteasca dragoste și purtarea de grijă, declarând totodată deschise lucrările simpozionului.

 Partea a doua a manifestării a fost dedicată prezentării referatelor din cadrul evenimentului, în cuprinsul cărora au fost reliefate aspecte din viața satului românesc, evidențiindu-se faptul că satul românesc a fost vatra în care s-a plămădit, s-a păstrat şi s-a promovat conştiinţa naţională şi eclesială românească, în jurul Bisericii din satul rămânesc cultivându-se virtuţile poporului român. Alături de misiunea Bisericii în satul românesc se derulează şi misiunea şcolii. Biserica, împreună cu şcoala, sunt temelia pe care se sprijină formarea individuală a ființei umane, dar şi a neamului. Biserica şi şcoala sunt valori unice, inestimabile şi inconfundabile pe care trebuie să le  preţuim ca pe nişte bunuri sacre şi la care trebuie să ne raportăm în permanenţă.

Biserica şi şcoala constituie matricea dăinuirii noastre româneşti şi creştineşti. Pe astfel de fundamente de o deosebită importanţă s-a dinamizat, s-a înfrumuseţat şi s-a potenţat existenţa umană a satului românesc, în care Biserica, prin slujitorii ei, precum și școala au avut o valoare şi o semnificaţie particulară.

 La finalul lucrărilor simpozionului naţional, Preacucernicul Părinte Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheşan, decanul facultăţii, a mulţumit tuturor pentru participarea la acest simpozion,  menționând că toate referatele prezentate vor fi concretizate într-un volum dedicat manifestării.