Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Simpozion naţional dedicat Sfinţilor Martiri Brâncoveni la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea

Simpozion naţional dedicat Sfinţilor Martiri Brâncoveni la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea

În contextul „Anului omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii și al Sfintei Împărtășanii) și a „Anului comemorativ al Sfinților Martiri Brâncoveni” în Patriarhia Română, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din cadrul Universităţii din Oradea a organizat, în perioada 5-6 mai 2014, Simpozionul naţional cu tema „Mărturisire şi martiriu ca asumare a vieţii în Hristos la Sfinţii Brâncoveni”.

Simpozionul a debutat cu oficierea slujbei de Te Deum, în paraclisul universitar „Sfântul Teodor Studitul” al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”, în prezența cadrelor didactice participante la simpozion, invitaţi de seamă, profesori şi studenţi.

În cadrul lucrărilor simpozionului, desfăşurat în sala Centrului de studii teologice interdisciplinare din cadrul facultății, la care au participat cadre didactice de la mai multe facultăţi de teologie ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române, precum şi personalităţi din mediul academic orădean, a fost omagiată personalitatea Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, a epocii sale şi a personalităţilor care au marcat-o.

În deschiderea manifestării, Preacucernicul Părinte Protoiereu Prof. Radu Valer Rus, consilier pentru învățământ și activități cu tineretul al Episcopiei Oradiei și director al Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, a transmis mesajul de binecuvântare al Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei adresat participanților la simpozion, subliniind importanța și necesitatea oferirii tinerelor generații a unor modele de viețuire creștină și de jertfire pentru credința ortodoxă și pentru Biserica Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum sunt Sfinții Martiri Brâncoveni: Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi, Constantin, Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache, care au fost martirizați, în urmă cu 300 de ani, la Constantinopol, pentru statornicia în credința dreptmăritoare și demnitatea de care au dat dovadă în apărarea neamului românesc.

În referatele prezentate, participanţii la lucrările simpozionului au remarcat faptul că, deşi şi-a început domnia în împrejurări grele pentru Ţara Românească, fiind binecunoscut faptul că în acea vreme Europa era marcată de efectele îndelungatului război dintre turci şi austrieci, noul domnitor, printr-o diplomaţie deosebită, a ştiut să întreţină legături de prietenie cu toţi vecini de graniţă, pentru ca ţara să fie protejată de invazii şi cuceriri. În astfel de împrejurări favorabile, cei peste douăzeci şi cinci de ani de domnie ai domnitorului martir au reprezentat o perioadă de maximă strălucire culturală şi artistică. S-au zidit biserici şi mănăstiri, s-au deschis şcoli de toate gradele, s-au tipărit cărţi în diferite limbi, au fost sprijiniţi şi încurajaţi oamenii de carte, acordându-se ajutoare materiale multor aşezăminte bisericeşti ortodoxe căzute sub dominaţie otomană.

În acelaşi timp, Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu s-a dovedit a fi şi un neîntrecut sprijinitor şi ocrotitor al oamenilor de cultură, în timpul domniei lui şi-au desfăşurat activitatea numeroşi oameni de carte români, dar şi de alte neamuri, cu toţii fiind sprijiniţi material de către domnitorul român.

O grijă deosebită a arătat şi faţă de românii din Transilvania, ctitorind aici locaşuri de închinare şi oferindu-le numeroase danii, cărţile româneşti tipărite în timpul domniei lui cunoscând o largă circulaţie şi în ţinuturile transilvănene. A fost remarcat, de asemenea, şi curajul de care a dat dovadă în timpul martiriului său, prin moartea sa cu adevărat mucenicească, vrednicul domnitor oferind posterităţii o minunată pildă de dăruire şi de jertfă  pentru credinţa ortodoxă și pentru ţara sa.

În unanimitate, participanţii la acest eveniment au menţionat faptul că despre Sfinții Martiri Brâncoveni nu se poate vorbi decât cu o evlavie deosebită, aducându-le cinstirea cuvenită, deoarece ei constituie modele de adevărată jertfire pentru credinţa în Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

La finalul lucrărilor simpozionului, în cuvântul său, Preacucernicul Părinte Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheşan, decanul facultăţii orădene, a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, pentru părinteasca dragoste şi purtare de grijă, precum şi tuturor participanţilor la acest moment omagial.