Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Simpozion național Sfântul Ioan Gură de Aur - modelul păstorului, teologului și filantropului creștin la Oradea

Simpozion național Sfântul Ioan Gură de Aur - modelul păstorului, teologului și filantropului creștin la Oradea

Cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din cadrul Universităţii din Oradea a organizat, în perioada 5-6 noiembrie 2015, Simpozionul naţional cu tema „Sfântul Ioan Gură de Aur - modelul păstorului, teologului și filantropului creștin”. Evenimentul se încadrează în seria de manifestări organizate în Episcopia Oradiei cu prilejul proclamării de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a anului 2015 ca „Anul omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi” şi „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii”.

Lucrările simpozionului naţional au fost precedate de slujba de Te Deum, oficiată  de către un sobor de preoți profesori, în paraclisul „Sfântul Teodor Studitul” al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman”, cu participarea Chiriarhului Oradiei, a profesorilor de teologie, a unor invitați de seamă, dar și a masteranzilor şi studenţilor participanți. La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Sofronie a rostit un cuvânt de binecuvântare și felicitare corpului profesoral al facultății pentru organizarea și pregătirea manifestării, subliniind, totodată, aspecte din viața, activitatea, opera și contribuția teologică a Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, operă asupra căreia trebuie să ne aplecăm fiecare spre a ne îmbogăți sufletește.

Prima parte a manifestării s-a încheiat prin cuvântul de mulţumire adresat Ierarhului Oradiei de Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheșan, decanul facultăţii orădene, pentru părinteasca dragoste, bunăvoință și purtare de grijă.

Partea a doua a manifestării a fost dedicată prezentării referatelor dedicate evenimentului, la care au participat cadre didactice de la mai multe facultăţi de teologie ortodoxă din cuprinsul Patriarhiei Române.

În cuprinsul lucrărilor simpozionului au fost reliefate cu venerație și recunoștință aspecte din prodigioasa și complexa operă teologică a Sfântului Ioan Gură de Aur, un iscusit exeget, un fin analist al învățăturilor Bisericii, gândirea sa inovatoare depășind cultura vremii.

Personalitatea sa marcantă a fost unanim apreciată, atât în Răsărit cât și în Apus, fiind supranumit  lira de aur, datorită profunzimii tratatelor şi omiliilor teologice pe care le-a scris. S-a remarcat și pe tărâm pastoral, el rămânând modelul păstorului de suflete și al filantropului creștin și, nu în ultimul rând, un mare rugător pentru noi înaintea lui Dumnezeu.

Toţi vorbitorii prezenţi la lucrările simpozionului au concluzionat genialitatea personalităţii Sfântului Ioan Gură de Aur, cel care a fost şi va rămâne un model și un teolog de excepţie, un adevărat slujitor al lui Hristos, care a adunat şi va aduna şi pe mai departe în jurul operelor sale cercetători şi teologi de pretutindeni.

La finalul lucrărilor simpozionului naţional, Preacucernicul Părinte Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheşan, decanul facultăţii,  a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, pentru participarea la acest eveniment, precum şi tuturor oaspeților prezenți, menționând că toate referatele prezentate vor fi adunate într-un volum dedicat manifestării.