Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Slujire arhierească a Episcopului Oradiei la aniversarea celor 56 de ani de viață

Slujire arhierească a Episcopului Oradiei la aniversarea celor 56 de ani de viață

Cea de a treia zi din cea de a treia lună a anului bisericesc este un răstimp special pentru Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, întrucât în urmă cu 56 de ani i se năștea cel care avea să îi fie cel de al șaselea Întâistătător, Radu-Ștefan Drincec din părinții Maria și Petru, astăzi Preasfințitul Părinte Sofronie – Episcopul Bisericii Dreptmăritoare a lui Hristos de pe meleagurile binecuvântate ale Oradiei Mari și ale întregii regiuni a Bihorului românesc.  

La fel ca în toți ceilalți ani, și anul acesta, la 3 noiembrie 2023, recunoștința și mulțumirea Ierarhului nostru s-au îndreptat întâi de toate către Preabunul Dumnezeu Care i-a oferit darul vieții, oficiind Dumnezeiasca Liturghie în sobor de ieromonahi, preoți și diaconi la biserica Parohiei „Izvorul Tămăduirii” din Oradea, care, cu acest prilej sărbătoresc, și-a prăznuit cel de al doilea hram, oferit în urmă cu exact un an de către Chiriarhul locului, Așezarea în Lida Palestinei a moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință. La dumnezeiasca slujbă au luat parte consilieri eparhiali, cei patru protopopi ai Eparhiei, preoți profesori și bunii credincioși ai parohiei orădene.

În cadrul Sfintei Liturghii, la momentul Ecteniei întreite, au fost rostite rugăciuni de mulțumire pentru binecuvântările cerești și ocrotirea divină de care s-au bucurat Preasfințitul Părinte Sofronie alături de clerul și poporul din Eparhia Oradiei încredințați spre arhipăstorire. De asemenea, s-au înălțat alese rugăciuni de mijlocire a iertării și mântuirii pentru sufletul mult iubitei mame a Ierarhului Oradiei, distinsa doamnă Maria Drincec, al tatălui Petru Drincec – amândoi mutați în veșnicia lui Dumnezeu în anul precedent –, precum și pentru sufletele bunicilor și străbunicilor, Preasfinția Sa purtând o aleasă recunoștință și având o considerație cu totul deosebită față de rudeniile, moșii și strămoșii care i-au precedat și au trecut dincolo de catapeteasma vieții pământești. La momentul liturgic corespunzător, Chiriarhul a hirotonit pe tânărul teolog Andrei-Gabriel Bențe în treapta slujirii diaconale pe seama Parohiei Borod, Protopopiatul Oradea.

Cu acest prilej festiv, la finele sfintei slujbe, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a conferit Ordinul eparhial „Episcop Roman Ciorogariu” pentru clerici Părintelui Nicolae-Alexandru Pop, vicar eparhial onorar și preotul paroh al străvechii Catedrale Episcopale „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Velența Oradiei. Totodată, în semn de prețuire și de recunoaștere a meritelor deosebite, dar și pentru a marca în această manieră Centenarul Academiei Teologice din Oradea, Preasfinția Sa a conferit același Ordin eparhial preoților profesori de la Facultatea de Teologie „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea: Emil Cioară, Mihai-Gavril Brie, Miron Erdei, Ionel Chira, Iosif Ferenț și Vasile-Doru Fer, cel din urmă, cu această ocazie, primind, anterior distincției eparhiale, hirotesia de iconom-stavrofor, iar Părintele asist. univ. dr George-Gabriel Indrecan a primit hirotesia de sachelar. Din partea corpului profesoral universitar al facultății, Părintele conf. univ. dr. Viorel-Cristian Popa, decanul instituției centenare, a oferit Ierarhului un aranjament floral și a adresat un cuvânt de felicitare și mulțumire pentru onorantele distincții oferite colegilor de catedră.

Sfârșitul programului liturgic a fost marcat de alocuțiunea Părintelui paroh Cristian-Octavian Rus, consilier cultural la Centrul Eparhial, care a adus cuvânt de felicitare Ierarhului Oradiei, mulțumindu-i pentru marea bucurie de a găzdui în biserica parohială partea liturgică a aniversării Preasfinției Sale și pentru dragostea sinceră și părinteasca purtare de grijă pe care le are față de clerul și credincioșii din Eparhia Oradiei.

În cele din urmă, Episcopul Oradiei a rostit un cuvânt festiv în care și-a manifestat recunoștința față de toți cei prezenți, pentru gândurile frumoase și urările de bine, dar și pentru rugăciunea și susținerea duhovnicească necontenite pe care le simte din partea celor încredințați spre călăuzire duhovnicească, fără de care responsabilitatea slujirii arhierești ar fi mult mai greu de purtat. În alocuțiunea sa, Ierarhul a oferit un loc de întâietate mulțumirilor solemne pe care le-a înălțat către mama sa, Maria Drincec, prezentă în biserică prin intermediul unei fotografii frumos înrămate și străjuite de flori și candele, fiind primul an în care Preasfinția Sa își serbează aniversarea fără prezența ei fizică, însă a cărei prezență spirituală, ocrotire și dragoste maternă pentru unicul ei fiu nu s-au stins nicio clipă, dimpotrivă. Astfel, datorită jertfelniciei ei și rolului extraordinar pe care mama Maria Drincec l-a avut și îl are în viața fiului ei, Preasfinția Sa a mărturisit că toate aniversările sale le așează cu gratitudine sub lumina chipului ei, astăzi sărbătorind nu doar 56 de ani de viață, ci mai ales cei 56 de ani de binecuvântată maternitate ai mamei sale, cea care i-a mărturisit mereu că această zi a fost cea mai fericită din viața ei.