Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Slujire arhierească în paraclisul de la Reședința Episcopală din Oradea în Duminica a doua după Paşti

Slujire arhierească în paraclisul de la Reședința Episcopală din Oradea în Duminica a doua după Paşti

În Duminica a doua după Paşti, a Sfântului Apostol Toma, 26 aprilie 2020, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în paraclisul cu hramul Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei de la Reședința Episcopală din Oradea.

În predica rostită după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a subliniat că prezenţa Mântuitorului Iisus Hristos Cel Înviat în mijlocul ucenicilor Săi, intrând prin uşile încuiate în casa în care erau adunaţi aceştia, şi cuvintele adresate Apostolului Toma sunt o invitație, o chemare de la necredință la credință adresată lumii întregi și fiecărui om în parte:

„În pericopa evanghelică pe care am ascultat-o în această Duminică a doua după Sfintele Paști ni se relatează întâlnirea Domnului Hristos Înviat cu ucenicii Săi, în două rânduri, mai întâi cu zece dintre ei, iar apoi, după opt zile, cu unsprezece, căci era și Toma cu ceilalți, în cea dintâi zi a săptămânii, Ziua Învierii, care a devenit Ziua Domnului, de unde și numele de «duminică» sau «kyriaki» în limba greacă dat Zilei Domnului, iar în limbile slave «voskresenie» adică înviere.”

„În zilele noastre, de frica bolii, a pandemiei ce a cuprins lumea întreagă, dar și a restricțiilor impuse de autorități, oamenii stau închiși în case, însă Dumnezeu-Omul Cel Înviat, Domnul nostru Iisus Hristos, ca și atunci când a venit în mijlocul ucenicilor Săi, ușile fiind încuiate, vine și acum la noi, în mijlocul nostru, în mod tainic, nevăzut, ne întărește în credință și ne binecuvintează așa cum ne-a binecuvântat în mod virtual atunci când i-a spus lui Toma: «Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!» (Ioan 20, 29). Domnul nostru Iisus Hristos vine să ne încredințeze de adevărul Învierii Sale și să ne aducă bucurie în vremuri de restriște, curaj pe timp de frică și panică.”

„Domnul Iisus Hristos Înviat nu S-a dus să Se arate în Templu sau înaintea Sinedriului sau înaintea curții procuratorului roman și nici înaintea curții regelui Irod sau în piața cetății, nu S-a arătat nici în capitala imperiului, la Roma, sau în capitala culturală a vremii, la Alexandria, sau în orice altă parte unde erau mulțimi multe. El nu a dorit să oblige pe nimeni să creadă în Învierea Sa, ci S-a arătat celor puțini și prigoniți, ascunși și încuiați în casă. Din aceasta înțelegem că, în aceste vremuri în care credincioșii stau acasă, iar bisericile sunt închise în timpul sfintelor slujbe, Dumnezeu vine în mod tainic și ni Se descoperă inimilor noastre, conștiințelor noastre, făpturilor noastre de lut, vine și ne întărește, ne dă putere și curaj, vindecare și sănătate și energie ca să trecem cu bine peste toate încercările.”

„Lumea de astăzi se aseamănă cu sufletul lui Toma necredinciosul, căci este o lume necredincioasă, iar cuvintele adresate de Domnul Hristos înviat lui Toma, «nu fi necredincios, ci credincios!» (Ioan 20, 27) sunt și pentru lume. Este o invitație la întoarcere de la necredință la credință, o întoarcere a lumii, a sufletului omului de la necredință, nepăsare, indolență și autosuficiență la Dumnezeu, la Fiul lui Dumnezeu înomenit Care a înviat pentru ca nouă să ne dăruiască viața veșnică și moartea să nu aibă ultimul cuvânt.”

După Rugăciunea Amvonului din cadrul Sfintei Liturghii s-a citit și Rugăciunea specială pentru încetarea noii epidemii, iar la final s-a oficiat slujba Parastasului pentru cei adormiți.

Pr. Cristian Rus