Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Slujire arhierească în parohia Haieu

Slujire arhierească în parohia Haieu

În Duminica a patra din Sfântul și Marele Post, a Sfântului Cuvios Ioan Scărarul, 26 martie 2017, credincioşii parohiei Haieu, Protopopiatul Oradea, au avut marea bucurie să primească vizita Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare în biserica parohială cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenţi teologi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea.

În predica rostită după citirea celor două fragmente scripturistice de la Sfinţii Evanghelişti Marcu şi Matei, Preasfinţitul Părinte Sofronie a conturat personalitatea Sfântului Ioan Scărarul şi a prezentat opera sa de căpătâi, „Scara Raiului”, evidenţiind frumuseţea sfaturilor și învăţăturilor duhovniceşti ce se desprind din aceasta:

„În Duminica a patra din Postul Păresimilor îl pomenim pe Sfântul Cuvios Ioan Scărarul, un sfânt călugăr care a trăit în pustnicie în Muntele Sinai și care ne-a lăsat o carte foarte frumoasă numită „Scara Raiului” sau „Leastvița”, după un cuvânt slavonesc în limba română veche, pentru că lucrarea Sfântului Ioan Scărarul a fost de timpuriu tradusă în românește, copiată în mănăstirile noastre, apoi tipărită și răspândită în popor, astfel încât înaintașii noștri o citeau ca lectură duhovnicească.”

„Cartea „Scara Raiului”, o carte foarte folositoare pentru suflet, ce face parte, în traducerea în limba română a Părintelui Dumitru Stăniloae, din colecția Filocalia, în care se arată ce trebuie omul să facă pentru a crește duhovnicește, pentru a se desăvârși, carte ce ne este îmbiată spre lectură, ca să ne însușim scara care are treizeci și trei de trepte, însumând treizeci și trei de virtuți, treizeci și trei de daruri duhovnicești pe care le primește omul care se străduiește, prin asceză, prin omorârea patimilor, prin zdrobirea păcatului, prin străpungerea inimii, să urce duhovnicește, pentru a se apropia cât mai mult de Dumnezeu. Această carte, „Scara Raiului”, cuprinde rețetele pe care sufletul omului le poate folosi ca mâncare duhovnicească, pentru a se apropia duhovnicește de Dumnezeu, până la măsura unirii cu Dumnezeu, a îndumnezeirii după har.”

„Pentru a ajunge la împlinirea urcușului duhovnicesc, nu este ușor, nu este la îndemâna oricui și este nevoie de multă lepădare de sine, de multă luptă pe care omul o are de purtat în această lume a plăcerilor, cu plăcerile, cu păcatul, cu patimile care desfigurează chipul omului, distrugând omul cel lăuntric, îmbolnăvindu-l și punându-l în primejdie de moarte duhovnicească. Pentru ca să scape de cele rele, de întunericul păcatelor și al patimilor, creștinul are nevoie de merinde duhovnicească, are nevoie de sfaturile înțelepte ale părinților îmbunătățiți, înduhovniciți, desăvârșiți și sfinți, care în această lume au ajuns la măsura desăvârșirii și ne-au lăsat, prin scrierile lor, sfaturi foarte folositoare, din propria lor experiență, cum să ne dezbrăcăm de păcat și să ne îmbrăcăm cu hainele luminii.”

Preacucernicul Părinte Adrian Dumitru Caba, consilier pentru cimitire, monumente și servicii funerare și paroh la Haieu a adresat Ierarhului un cuvânt de bun venit, mulțumind pentru înalta purtare de grijă și dragostea arătată bunilor credincioși din Haieu.

La final, Preasfinţitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele consilier și paroh Adrian Dumitru Caba pentru aleasa lucrare pastorală ce o săvârşeşte, cu multă dăruire şi dinamism, în mărturisirea credinţei noastre strămoşeşti în această parohie, întru înnoirea vieţii duhovniceşti a credincioşilor şi a lucrării administrativ-gospodăreşti, dar și pe enoriașii din Haieu pentru dragostea și atașamentul față de Biserica Ortodoxă Română.