Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Slujire arhierească și manifestare culturală dedicată satului românesc la Vadu Crișului

Slujire arhierească și manifestare culturală dedicată satului românesc la Vadu Crișului

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a vizitat, în Duminica a douăzeci și una după Rusalii, a Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic, 13 octombrie 2019, parohia Vadu Crișului, Protopopiatul Oradea, săvârșind Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială ocrotită de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși, mulți copii, tineri și adulți fiind înveșmântați în frumoase straie populare tradiționale din Bihor, a oficialităților locale și a numeroase doamne din cadrul Asociației Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Buna Vestire al parohiei Vadu Crișului, dirijat de Prof. Adrian Bradea.

În cadrul Dumnezeieștii Liturghii, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, Chiriarhul Eparhiei Oradiei a tâlcuit semnificațiile duhovnicești ce se desprind din Pilda semănătorului, rostită de Mântuitorul Iisus Hristos:

„În călătoria noastră spre veșnicie, Dumnezeu are grijă de noi, ca un Părinte Bun, ca un Învățător Bun, Care are grijă de copiii, de învățăceii Săi, căci cu toții suntem, indiferent de vârstă, copii, elevi, prunci înaintea lui Dumnezeu, Care ne vrea împreună cu El, așa cum suntem astăzi în sfânta biserică împreună cu Dumnezeu, Care, în mod nevăzut, ne binecuvintează și ni Se adresează, prin cuvintele pe care le-am ascultat, vorbind inimilor noastre.”

„Dumnezeu ne-a chemat prin Cuvântul Său, Domnul nostru Iisus Hristos, Care a venit în lume ca Învățătorul și Domnul. El este Cuvântul întrupat al Tatălui Celui Veșnic, Care S-a făcut Om pentru ca pe noi, oamenii, să ne facă împreună moștenitori cu El ai Împărăției Tatălui. Calitatea de membru al Împărăției cerurilor asigură bunăstarea veșnică, fericirea fără umbră, fără pată, fără sfârșit, lucru pe care necuratul nu îl poate suporta. Diavolul este îngăduit de Dumnezeu să bântuie prin lume și el caută neîncetat să fure din inimile noastre cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca să nu credem și, astfel, să nu ne mântuim, adică să nu moștenim Împărăția cerurilor.”

„Mântuitorul Iisus Hristos, Cuvântul Veșnic al Tatălui, Învățătorul și Domnul vorbește despre Sine când spune «cuvântul lui Dumnezeu», Care vine și ne învață cele ce avem nevoie să știm ca să ne mântuim. Cuvântul lui Dumnezeu este Vestea cea bună, Evanghelia păcii pe care Dumnezeu o aduce pe pământ pentru noi oamenii, ca să scăpăm de moarte, de întuneric, de iad. Pentru aceasta, însă, noi trebuie să credem în Dumnezeu și să fim în comuniune cu El, iar credința vine din auzire, cum învățăm din Sfânta Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu se propovăduiește în lumea din care facem parte prin Sfânta Biserică, cu timp și fără de timp, adică și atunci când este vremea slujbei, a rugăciunii, Sfânta Liturghie, cele șapte Laude, dar și atunci când nu este ora pentru rugăciune, tot timpul putem auzi cuvântul lui Dumnezeu. Sunt mijloacele de misiune moderne care ni-L aduc pe Dumnezeu prezent prin cuvântul Său în viețile noastre, cum sunt, în Biserica noastră, Televiziunea și Radioul Trinitas, care, prin programele transmise, ne zidesc sufletește și ne aduc cuvântul lui Dumnezeu.”

„Domnul Iisus Hristos, în pilda semănătorului pe care am ascultat-o, îi împarte pe oameni în patru categorii: cei de lângă drum, cei care primesc cuvântul, dar au inima lor ca un sol pietros în care nu poate prinde cuvântul, cei care primesc cuvântul, dar vin spinii și îl înăbușă și cei care sunt pământul cel bun în care cade sămânța lui Dumnezeu, cuvântul Său și rodește bogat. La fel suntem și noi în zilele noastre: cuvântul se transmite pe toate căile și este primit de oameni, căci Dumnezeu vrea ca toți să moștenim viața cea veșnică, numai că mulți dintre noi, pentru că nu suntem ancorați puternic în credință și nu suntem în comuniune și în dialog permanent cu Dumnezeu prin rugăciune, dacă nu lăsăm cuvântul să prindă rădăcină în noi, vine diavolul și îl fură din inimile noastre.”

În cadrul slujbei, Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie a hirotonit în treapta preoției pe diaconul Andrei Guran, pe seama bisericii cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Parohia Remetea, Protopopiatul Beiuș, iar în treapta diaconiei pe tânărul teolog Vlad Sergiu Șuteu, pe seama bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din parohia Săcueni, Protopopiatul Marghita. Noul preot hirotonit a primit și hirotesia întru duhovnic.

Părintele paroh Sorin Mititean a adresat mulțumiri alese Ierarhului pentru binecuvântarea adusă prin prezența și slujirea în biserica din Vadu Crișului.

În cuvântul festiv rostit la încheierea programului liturgic, Preasfințitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele paroh pentru bogata activitate pastoral-misionară și cultural-educațională pe care o desfășoară în parohia Vadu Crișului, dimpreună cu bunii credincioși ai enoriei, dar și pe doamnele din cadrul asociației eparhiale a femeilor ortodoxe pentru misiunea deosebit de importantă pe care o împlinesc în parohiile Episcopiei Oradiei.

După Sfânta Liturghie, Chiriarhul Oradiei a vizitat Muzeul parohial din Vadu Crișului, amenajat și inaugurat în anul 2016, care include o expoziție permanentă, constituită din trei camere la parter, în care sunt expuse obiecte etnografice și artefacte țărănești de secol XIX și XX, iar la etaj o sală unde este expusă o colecție de carte veche de patrimoniu, veșminte și obiecte liturgice. De asemenea, Ierarhul a vizitat Centrul parohial de creație, artă și tradiție creștină Sfântul Ierarh Nicolae, din vecinătatea muzelui, unde copiii din localitate participă săptămânal la diferite ateliere de creație, pictură pe sticlă, olărit, ș.a, sub îndrumarea mai multor cadre didactice din localitate. În cadrul vizitei la muzeuul parohial, Doamna președinte Viorica Cherteș de la Asociația Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei, împreună cu doamnele din asociație, a oferit bisericii parohiale o icoană reprezentând pe Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași.

Apoi, în după-amiaza zilei, la casa de cultură din localitate a avut loc, în prezența Ierarhului, a oficialităților locale, a numeroase cadre didactice și a multor invitați, un eveniment cultural-omagial și artistic dedicat satului românesc, preoților, învățătorilor și primarilor gospodari, organizat de Parohia Ortodoxă Vadu Crișului, Primăria Vadu Crișului, Colegiul Tehnic nr. 1 din Vadu Crișului și Asociația Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei. Cu acest prilej a fost aniversată și Ziua internațională a femeii din mediul rural (15 octombrie).