Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Slujiri arhierești ale Episcopului Oradiei la praznicul Învierii Domnului

Slujiri arhierești ale Episcopului Oradiei la praznicul Învierii Domnului

          Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, praznicul praznicelor și sărbătoarea sărbătorilor, celebrată anul acesta la 19 aprilie, a fost așteptată și întâmpinată la Catedrala Episcopală Învierea Domnului din Oradea cu multă bucurie sfântă, noua Catedrală Episcopală din Eparhia Oradiei sărbătorindu-și hramul.

Un prilej de mare binecuvântare pentru clerul şi credincioşii catedralei, dar şi pentru întreaga Episcopie a Oradiei, l-a constituit prezenţa, şi în acest an, la Catedrala Episcopală și în multe din bisericile mănăstirești și parohiale din Bihor, a Luminii Sfinte de la Sfântul Mormânt din care a înviat Domnul Iisus Hristos, din Ierusalim, adusă în țara noastră, la București, prin grija şi cu înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, de o delegație a Patriarhiei Române, fiind răspândită în întreaga țară. Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Sofronie al Oradiei, prin grija Stavroforei Mina Bădilă, stareța Mănăstirii Sfânta Cruce din Oradea, Sfânta Lumină a ajuns și în Eparhia Oradiei, fiind dusă la parohii și mănăstiri și oferită credincioșilor, în condiții speciale, prin intermediul voluntarilor.

La Catedrala Episcopală din Oradea, Sfânta Lumină a fost oferită de Chiriarhul Oradiei clerului slujitor și împărțită voluntarilor de la parohiile din municipiu care au distribuit-o, cu respectarea tuturor normelor de protecție, credincioșilor. Slujba Învierii a fost oficiată de Preasfinţitul Părinte Sofronie în catedrala propriu-zisă, împreună cu soborul slujitor al Catedralei, urmată de Sfânta Liturghie arhierească.

 

*

 

În a doua zi a Sfintelor Paşti, luni, 20 aprilie 2020, Preasfinţitul Părinte Sofronie a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în paraclisul ocrotit de Sfântul Ioan Rusul și Sfânta Xenia de la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea.

În predica rostită în cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a vorbit despre Mântuitorului Iisus Hristos ca fiind cel mai mare dar al lui Dumnezeu pentru întreaga umanitate, dar și despre darul Fiului lui Dumnezeu întrupat făcut oamenilor prin moartea și Învierea Sa, sărbătoarea Învierii Domnului din fiecare an fiind ea însăși tot un dar oferit de Dumnezeu oamenilor:

„Ziua Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, în fiecare an, ne aduce bucurie multă și mare. Chiar și anul acesta, în ciuda restricțiilor și a situației speciale în care suntem, Învierea Domnului a venit ca o bucurie pentru tot creștinul.”

„Pe lângă darul vieții și celelalte daruri pe care le primim fiecare la naștere, Tatăl Cel din ceruri ne-a făcut nouă oamenilor cel mai mare dar, în persoana Fiului Său, Cel Unul-Născut din veci din Tatăl, pe Care, la plinirea vremii, L-a trimis în lume să Se întrupeze din Sfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu. Apoi, Domnul nostru Iisus Hristos, prin moartea Sa pe Cruce, prin care a răstignit păcatele noastre, și Învierea Sa cea de a treia zi ne oferă fiecăruia în parte darul cel mare al învierii. El este Înaintemergătorul tuturor în toate, El este Cel dintâi înviat din morți și prin Învierea Sa ne-a deschis și nouă posibilitatea învierii, lucru ce se va întâmpla la sfârșitul veacurilor, când toți urmașii lui Adam vom învia. Iar darul învierii este pregustat în fiecare an la sărbătoarea Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, sărbătoarea Învierii fiind ea însăși darul Dumnezeului înomenit pentru noi oamenii.”

„Așadar, Îl avem pe Fiul dăruit de Tatăl, avem învierea dăruită de Fiul și avem sărbătoarea Învierii Domnului pe care Dumnezeu ne-o face cadou în fiecare an.”

„Anul acesta, întreaga omenire, după ce a postit de multe în Postul Mare, datorită pandemiei, acum, la Învierea Domnului, nu a fost lipsită de darul lui Dumnezeu-Tatăl, prin Fiul Cel înviat, din al Cărui mormânt gol și anul acesta Lumina Sfântă a țâșnit. Astfel, lumina Învierii ne-a însoțit pe toți la această sfântă sărbătoare, umplând sufletele oamenilor de bucurie și lumină.”

La final s-a dat citire Rugăciunii speciale pentru încetarea noii epidemii.

 

*

 

În cea de-a treia zi a Sfintelor Paști, marți, 21 aprilie 2020, Chiriarhul Oradiei a slujit în biserica mare de la Mănăstirea Buna Vestire din Oradea.

După citirea pericopei evanghelice rânduite din cadrul Sfintei Liturghii, de la Sfântul Evanghelist Luca, predica zilei de praznic a fost rostită de Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei care a subliniat principalele învățături duhovnicești ce se desprind din fragmentul scripturistic ce prezintă arătarea Mântuitorului Iisus Hristos după Învierea Sa ucenicilor Săi Luca și Cleopa:

„Fiul lui Dumnezeu înomenit, Domnul nostru Iisus Hristos nu a arătat nimănui cum a înviat din morți, ci înviat fiind, proslăvit fiind, așa cum Se rugase Tatălui la Cina cea de Taină, nu a fost recunoscut de femeile purtătoare de miruri, care L-au confundat cu grădinarul, dar nici de cei doi ucenici ai Săi, Luca și Cleopa, care Îl confundă cu un călător care venea de la Ierusalim. Mai mult decât atât, intră prin ușile încuiate și Se arată ucenicilor Săi, cărora nu le vine să creadă, iar El, ca să îi întărească în credință, să le arate că El este, îi invită să vadă că nu este o nălucă, ci este aievea cu trupul Său ce a fost răstignit, îi invită să vadă semnele cuielor din mâinile Sale și să atingă coasta de unde a țâșnit sânge și apă atunci când a fost însulițat.”

„Așadar, Domnul Iisus Hristos nu S-a arătat în Înviere, ci după Înviere S-a arătat ucenicilor Săi de mai multe ori vreme de patruzeci de zile, până la Înălțarea Sa la ceruri, pentru ca să îi încredințeze că a înviat pe toți ucenicii și pe femeile purtătoare de miruri la care S-a arătat și care, astfel, au devenit martorii Învierii Domnului. Ei au predat adevărul Învierii Domnului ucenicilor lor și aceștia mai departe celeilalte generații de ucenici, din generație în generație, prin succesiune apostolică, până în zilele noastre.”

„Credința în Învierea Domnului este temelia Creștinismului. Și noi, în orice fel de condiții, credem și mărturisim și vestim, deși, așa cum vedem și în vremea de acum, retrăim și noi stările pe care le-au avut ucenicii care L-au văzut înviat și la care Domnul a venit și S-a arătat. Retrăim acele stări pentru că și noi stăm în casele noastre, cu ușile încuiate. Noi nu avem nevoie să Îl vedem pe Domnul, deși Îl așteptăm să Se întoarcă, iar El va veni în slavă, în Ziua cea mare a Domnului. Dar până atunci Îl avem prezent în mijlocul nostru, în Biserică, prin Sfânta Euharistie, iar credința noastră că Hristos Domnul este cu noi prin Sfânta Euharistie este credința care mântuiește lumea.”

„Domnul Iisus Hristos Euharistic, Care S-a arătat lui Luca și lui Cleopa și S-a făcut nevăzut de la fața lor la frângerea pâinii, arătând că El este cu ei, dar altfel, în chip euharistic, El este prezent euharistic în Sfânta Sa Biserică neîncetat, nu în mod simbolic sau filozofic, nu doar în chip duhovnicesc, nu doar prin prezența Sa spirituală la sfintele slujbe, ci în modul cel mai concret, euharistic, prin Trupul și Sângele Său. Prin Sfânta Euharistie Hristos Domnul nu lipsește nicio clipă din Sfânta Biserică, din sfintele lăcașuri, pentru că este prezent în Sfântul Chivot.”

„Să Îi mulțumim lui Dumnezeu, prin Sfânta Liturghie, în special, dar și în orice clipă a vieții noastre pentru că așa de mult ne-a iubit și ne iubește pe noi oamenii, așa de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul Născut L-a dat să vină pe pământ, să Se facă Om, să moară pentru păcatele noastre și să învieze, iertându-ne și spălându-ne cu scump Sângele Său vărsat pe Golgota și punând în noi, prin Taina Sfântului Botez, sămânța învierii și a nemuririi, a vieții celei veșnice, pe care avem datoria să o facem să crească și să rodească, pe parcursul vieții noastre, iar în caz că, din nefericire, mai uităm de Dumnezeu, El îngăduie câte o certare și o cercetare, ca cele de acum, ca lumea întreagă să își aducă aminte că fără Dumnezeu suntem nimic, așa cum Domnul Iisus Hristos a spus: «Fără Mine nu puteți face nimic» (Ioan 15, 5).

După Rugăciunea Amvonului din cadrul Sfintei Liturghii s-a citit și Rugăciunea specială pentru încetarea noii epidemii.