Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Slujiri arhierești în Eparhia Oradiei la Naşterea Domnului

Slujiri arhierești în Eparhia Oradiei la Naşterea Domnului

Marele praznic al Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos din Anul Mântuirii 2019, miercuri, 25 decembrie, a fost sărbătorit cu multă bucurie duhovnicească de către întreaga suflare dreptmăritoare din Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei.

La Catedrala Episcopală Învierea Domnului din Oradea, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de către Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, în prezența a mii de credincioşi orădeni, veniţi să se îmbogăţească spiritual şi să primească merinde pentru suflet în ziua sfântă de Crăciun.

Răspunsurile liturgice au fost date de către corul Catedralei Episcopale din Oradea.

În cadrul slujbei, după citirea pericopei evanghelice a marelui praznic al Nașterii Domnului, Chiriarhul Oradiei a rostit o predică deosebit de bogată în conținut în care a subliniat frumusețea dumnezeiască a luminatului praznic al Nașterii Fiului lui Dumnezeu în lume, ca Om, Care S-a făcut în toate asemenea nouă, afară de păcat, arătându-se, astfel, iubirea Preasfintei Treimi pentru întreaga umanitate:

„Astăzi, la marele praznic al Nașterii după trup  a Domnului nostru Iisus Hristos, cum spunem și în frumoasele cântece de Crăciun, suntem împreună cu străbunii și cântăm cu ei, în cor, colindul sfânt și bun. Și cei de dincolo de lumea aceasta și noi cei de pe pământ, cu toții laolaltă Îl lăudăm pe Cel Care S-a născut din Fecioara, Care a venit în lume să ne scoată din moarte, biruind-o pe ea prin moartea Sa pe Cruce și Învierea Sa din morți. El este Mesia Cel mult dorit, Mesia Cel proslăvit Care vine în lume ca Noul Adam spre a-l scoate pe vechiul Adam din iad, născându-Se din Noua Evă, pentru ca pe Eva cea veche să o izbăvească de păcatul ei.”

„Sărbătoarea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos este pentru noi toți, și pentru fiecare în parte, darul cel mare pe care Dumnezeu îl face oamenilor, prin trimiterea în lume a Fiului Său Cel Unul Născut, născut din veci din Tatăl, fără de maică, iar la plinirea vremii, născut din Fecioara, născut din Maică, fără de tată, o naștere mai presus de fire, prin puterea și lucrarea lui Dumnezeu.”

La final, Ierarhul a adresat dreptmăritorilor creștini alese urări de sărbători fericite și binecuvântate, îndemnând ca, în aceste zile de praznic, să îşi umple sufletele de lumina şi bucuria ce izvorăsc din Naşterea Pruncului Iisus în ieslea din Betleem, Care a venit în lume pentru mântuirea neamului omenesc.

 

*

 

În a doua zi de Crăciun, joi, 26 decembrie 2019, când întreaga Biserică dreptmăritoare prăznuieşte Soborul Maicii Domnului, Preasfinţitul Părinte Sofronie a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica ocrotită de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Beiuș, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, în prezența unor oficialități centrale și locale.

La sfânta slujbă au fost prezenți numeroși credincioși beiușeni, răspunsurile liturgice fiind date de corul bisericii Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Paraclis Episcopal, din Beiuș, dirijat de Domnul Prof. Adrian Gavriș.

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea fragmentului scripturistic rânduit, Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie a vorbit despre marele dar pe care Dumnezeu l-a oferit omenirii, în persoana Fecioarei Maria, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, cea care s-a învrednicit a-L naşte pe Fiul lui Dumnezeu, Care S-a întrupat din Sfânta Fecioară, prin lucrarea Duhului Sfânt, subliniind rolul important al Maicii Domnului, care este şi Maica duhovnicească a Bisericii, în împlinirea tainei mântuirii neamului omenesc:

„Cea de-a doua zi a marelui praznic al Nașterii după trup a Domnului nostru Iisus Hristos, în fiecare an este închinată Soborului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, când Biserica întreagă o cinstește pe cea care L-a născut pe Domnul nostru Iisus Hristos, după firea Sa omenească, la plinirea vremii, învrednicindu-se, astfel, a fi Născătoare de Dumnezeu.”

„Ne este cunoscut că, la nașterea unui om, cea mai mare bucurie o are cea care l-a născut, mama sa. La fel, și pentru Fiul Cel Veșnic al lui Dumnezeu, nașterea Sa trupească a fost prilej de mare bucurie pentru Maica ce L-a născut, pentru cea învrednicită de Dumnezeu a fi Născătoare de Dumnezeu. Ea, Maica Domnului, ocupă un loc foarte important în istoria mântuirii, și tocmai de aceea nu este sărbătoare a Domnului Hristos, în special Învierea și Nașterea Sa, în care Maica Sfântă să nu aibă un loc aparte.”

Părintele Protopop al Beiușului și paroh Marian Popa a mulțumit Chiriarhului Oradiei pentru dragostea și grija arhipăstorească pe care o arată necontenit celei mai vechi enorii din orașul Beiuș.

Preasfinția Sa a chemat binecuvântarea Mântuitorului Iisus Hristos și a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu peste întreaga enorie beiușeană și a adresat alese urări credincioaselor și credincioșilor care poartă numele Maicii Domnului.

 

*

 

În a treia zi de Craciun, vineri, 27 decembrie 2019, ziua pomenirii Sfântului Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan, Preasfințitul Părinte Sofronie a liturghisit în biserica cu hramurile Cuvioasa Parascheva și Sfântul Arhidiacon Ștefan din Oradea.

Numeroși dreptmăritori creștini orădeni au venit să îi aducă cinstire celui dintâi mucenic al Bisericii. Răspunsurile liturgice au fost date de elevi și studenți teologi de la școlile teologice din Eparhia Oradiei.

Episcopul Oradiei a rostit, după citirea pericopei evanghelice rânduite, un bogat cuvânt de învățătură în care a reliefat viața sfântă a primului martir al Bisericii Creștine, Sfântul Apostol și Arhidiacon Ștefan:

„Cinstindu-l în această zi, a treia a Crăciunului, pe Sfântul Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan, cinstim pe toți slujitorii și pe toți martirii Bisericii noastre. Cei șapte diaconi ai Bisericii primare, despre care aflăm în cartea Faptele Apostolilor, între care Ștefan era cel dintâi, au rămas ca model de slujire, cuvântul diaconie însemnând slujire, până la sfârșitul veacurilor. Mai mult decât atât, ei îi închipuie la Liturghie, care este Cina cea de Taină a Domnului, pe îngerii din ceruri. Nu întâmplător, așadar, când Ștefan este dus în fața Sinedriului spre a fi judecat pentru propovăduirea Mântuitorului Iisus Hristos, fața sa strălucea ca a unui înger, așa cum l-au văzut cei care voiau să îl judece.”

„Pentru noi toți, mărturisirea Sfântului Ștefan, întâiul Mucenic și primul Diacon al Bisericii, este mărturisirea creștină de căpătâi cu care suntem datori înaintea lumii din care facem parte, căci după Sfântul Ștefan au urmat cohorte întregi de martiri și fiecare generație creștină în parte a fost chemată la mărturisirea credinței. Sfântul Ștefan i-a inspirat pe toți ceilalți martiri, pe prima femeia martiră, Sfânta Tecla, pe apostolii care au murit de moarte martirică, pe creștinii care au murit fiind dați la lei și la fiare de către stăpânitorii romani, pe Sfântul Arhidiacon Laurențiu care a fost ars de viu pe un pat de fier înroșit în foc și pe toți ceilalți martiri, până în zilele noastre.”

Părintele Protopop al Oradiei Aurel Simion Goga a rostit cuvântul de bun venit Ierarhului, iar parohul Ștefan Blaga a adus mulțumire Întâistătătoului Eparhiei Oradiei pentru binecuvântarea oferită prin prezența și slujirea în biserica orădeană ocrotită de Cuvioasa Parascheva și de Sfântul Arhidiacon Ștefan.

La final, Preasfințitul Părinte Sofronie a adresat alese urări de ani mulți și binecuvântați credincioșilor și credincioaselor care poartă numele primului martir al Bisericii, Sfântul Ștefan.