Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Slujiri arhiereşti în Protopopiatul Marghita din Eparhia Oradiei în Duminica a patra după Paşti

Slujiri arhiereşti în Protopopiatul Marghita din Eparhia Oradiei în Duminica a patra după Paşti

Pr. Cristian Rus

 

În Duminica a patra după Paşti, a vindecării slăbănogului de la Vitezda, 19 mai 2019, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei s-a aflat în vizită pastorală în cadrul Protopopiatului Marghita, prilej cu care a binecuvântat lucrările de înnoire de la biserica parohială cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena din Mihai Bravu și a liturghisit, iar în după-amiaza zilei a sfinţit piatra de temelie pentru noua biserică din parohia Vășad, cu hramul Adormirea Maicii Domnului.

În dimineața zilei de Duminică, 19 mai 2019, Chiriarhul Oradiei a oficiat slujba de binecuvântare a lucrărilor de înnoire a bisericii parohiale din Mihai Bravu, urmată de Sfânta Liturghie arhierească săvârșită împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, de faţă fiind mulţime mare de credincioşi.

În cadrul Sfintei Liturghii, după momentul citirii pericopei evanghelice de la Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, Chiriarhul Oradiei a rostit un bogat cuvânt de învăţătură în care a vorbit despre minunea săvârşită de Mântuitorul Iisus Hristos la scăldătoarea Vitezda, prin vindecarea slăbănogului bolnav de treizeci şi opt de ani, prezentată în pericopa evanghelică, în legătură cu cele două minuni săvârşite de Sfântul Apostol Petru, relatate în Apostolul zilei:

„Pericopa evanghelică ce am ascultat-o, a vindecării slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda, nu este direct legată de Învierea Domnului și de arătările de după Înviere, dar ne pregătește duhovnicește pentru întâmpinarea celorlalte praznice ce vin, în special pentru marea sărbătoare a Rusaliilor, când s-a întemeiat Biserica și când au început oamenii să se boteze și lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos să fie continuată, prin Duhul Sfânt, prin Sfinții Apostoli, în Biserică, și prin generațiile care au urmat.”

„În pericopa Apostolului zilei, din Faptele Sfinților Apostoli, sunt relatate vindecări apostolice pe care Petru Apostolul, în numele Domnului nostru Iisus Hristos le-a săvârșit, respectiv vindecarea lui Enea care era paralitic, în Lida, și învierea Tavitei în Iope, adică minuni pe care Domnul nostru Iisus Hristos le-a săvârșit, minuni pe care, după Înălțarea la cer a Domnului și Pogorârea Duhului Sfânt, au continuat să le săvârșească Apostolii în numele Domnului Iisus Hristos, prin lucrarea Duhului Sfânt, pentru că El, Domnul Hristos, a săvârșit vindecări și învieri din morți. Vindecări cum este și vindecarea, în zi de sâmbătă, cum ne-a obișnuit Mântuitorul Hristos, contrariindu-i pe iudei, vindecarea slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda.”

„Așadar, lucrarea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, după Înălțarea Sa la ceruri și Pogorârea Duhului Sfânt, continuă în lume, printre oameni, prin Biserică, prin Taina Sfântului Botez, în care toți suntem încorporați în Biserică. Domnul nostru Iisus Hristos continuă să lucreze, prin noi, cu toate nevredniciile și neputințele,  neîmplinirile și lipsurile noastre. Astfel, promisiunea Domnului Hristos, «iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului» (Matei 28, 20), se adeverește prin lucrarea mântuitoare și sfințitoare a Bisericii.”

„Prin Biserică ni se împărtășește harul, prin Biserică Domnul nostru Iisus Hristos Cel înviat, înălțat la ceruri, șezând de-a dreapta Tatălui, în slavă, vine și Se sălășluiește în viața noastră, prin aceea că noi, participând la viața de har a Bisericii, ne unim cu Hristos. Și facem aceasta încă din Taina Sfântului Botez, de la Botezul nostru, când suntem îngropați împreună cu Hristos și înviem împreună cu El. Primim, apoi, pecetea Duhului Sfânt în Taina Mirungerii, când suntem unși cu Sfântul și Marele Mir, iar pe parcursul întregii vieți, prin Taina Mărturisirii păcatelor și mai ales prin cuminecarea cu Preacuratele Taine ale lui Hristos, prin Sfânta Euharistie, Hristos Domnul ni Se împărtășește și Îl primim în noi, în viața noastră, iar El în noi săvârșește lucrările cele minunate, vindecându-ne de toată boala și neputința.”

La finalul slujbei, Ierarhul a hirotesit pe Părintele paroh Emanuel Florin Ianc întru iconom-stavrofor, pentru frumoasa activitate pastoral-misionară și administrativ-gospodărească realizată.

Părintele Călin Gheorghe Cotrău, Protopopul Marghitei, a rostit un cuvânt de bun venit Preasfinţitului Părinte Sofronie din partea clerului Protopopiatului Marghita, iar Părintele Emanuel Florin Ianc, parohul locului, a mulţumit Preasfinţiei Sale pentru aleasa purtare de grijă pe care a arătat-o enoriei Mihai Bravu, a mulțumit oficialităţilor, dar şi credincioşilor pentru jertfa pe care au depus-o și dragostea arătată Bisericii dreptmăritoare.

În cuvântul rostit la final, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a felicitat pe părintele paroh pentru activitatea pastoral-misionară pe care o desfăşoară şi pe credincioşii parohiei Mihai Bravu pentru statornicia în dreapta credinţă, pentru dragostea şi râvna sfântă de care dau dovadă faţă de Biserica strămoşească.

 

*

 

În după-amiaza zilei de 19 mai 2019, Preasfințitul Părinte Episcop Sofronie a oficiat slujba de sfinţire a pietrei de temelie pentru noua biserică cu hramul Adormirea Maicii Domnului din parohia Vășad. În această localitate, comunitatea ortodoxă majoritară, formată din peste 350 de familii, a pierdut, în anul 2012, în urma unui proces în justiţie, biserica parohială, construită de înaintaşii dreptmăritorilor creştini de aici, în favoarea Bisericii Unite cu Roma, Greco-Catolică.

La finalul slujbei, Părintele paroh Cristian Constantin Meheș a fost hirotesit iconom. După citirea Actului de sfințire a pietrei fundamentale a bisericii,  de către Părintele Protopop Călin Gheorghe Cotrău, tânărul preot paroh a ţinut să aducă alese mulţumiri Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru aleasa purtare de grijă şi dragostea pe care a arătat-o acestei comunităţi, dar şi oficialităţilor locale și bunilor credincioși.

În cuvântul rostit în încheiere, Preasfinţitul Părinte Sofronie a mulţumit pentru frumoasa primire pe care dreptmăritorii creștini din Vășad au făcut-o tuturor oaspeţilor veniţi să ia parte la slujba sfinţirii pietrei de temelie. De asemenea, Preasfinţia Sa i-a încurajat şi îmbărbătat pe bunii credincioşi din Vășad în lucrarea măreaţă, istorică, pe care o încep, aceea de a zidi o biserică lui Dumnezeu, felicitându-i pentru statornicia de care dau dovadă în apărarea şi păstrarea dreptei credinţe în această parte a Eparhiei Oradiei.