Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Slujiri arhierești la praznicul Învierii Domnului în Eparhia Oradiei

Slujiri arhierești la praznicul Învierii Domnului în Eparhia Oradiei

Învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cea mai mare sărbătoare a creștinilor, prăznuită anul acesta la 8 aprilie, a fost așteptată și întâmpinată la Catedrala Episcopală Învierea Domnului şi Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei din Oradea cu multă bucurie sfântă, noua Catedrală Episcopală din Eparhia Oradiei fiind înveşmântată în frumoasă haină de sărbătoare, cu prilejul hramului somptuosului lăcaş de închinare.

A fost un moment de aleasă bucurie duhovnicească pentru Chiriarhul Oradiei, dar şi pentru clerul şi dreptcredincioşii creştini bihoreni, fiind pentru a șaptea oară când Slujba Învierii a fost săvârşită în catedrala propriu-zisă, după ce în anul 2012, la marea sărbătoare a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, au fost săvârşite primele sfinte slujbe în noua Catedrală Episcopală.

Un prilej de mare binecuvântare pentru clerul şi credincioşii catedralei, dar şi pentru întreaga Episcopie a Oradiei, l-a constituit prezenţa, şi în acest an, la noua Catedrală Episcopală și în multe din bisericile parohiale și mănăstirești din Bihor, a Luminii Sfinte de la Ierusalim, adusă în țara noastră, la București, prin grija şi înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, de o delegație a Patriarhiei Române, fiind răspândită în întreaga țară. Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei, prin grija Stavroforei Mina Bădilă, stareța Mănăstirii Sfânta Cruce din Oradea, Sfânta Lumină a ajuns și în Eparhia Oradiei, fiind dusă la parohii și mănăstiri și oferită credincioșilor adunați în sfintele lăcașuri.

La noua Catedrală Episcopală din Oradea, Sfânta Lumină a ajuns înainte de miezul nopții, fiind oferită de Chiriarhul Oradiei clerului slujitor și miilor de credincioși prezenți pe esplanada catedralei. A urmat procesiunea de înconjurare a sfântului lăcaș și Slujba Învierii, oficiată de Preasfinţitul Părinte Sofronie în catedrala propriu-zisă, în sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi. Apoi, cu binecuvântarea Ierarhului, Sfânta Liturghie din noaptea Învierii Domnului a fost oficiată de unul dintre slujitorii catedralei, în paraclisul Sfinţii Ierarhi Nicolae, Spiridon şi Nectarie de la demisolul catedralei.

Sfânta Liturghie din Duminica Sfintelor Paști, a Învierii Domnului, a fost săvârșită de către Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, în catedrala propriu-zisă, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, în prezența unui mare număr de credincioși din urbea de pe malurile Crișului Repede, care au participat cu bucurie la hramul noii Catedrale Episcopale din Oradea.

După citirea pericopei evanghelice a marelui praznic al Învierii Domnului, cu binecuvântarea Ierarhului, Preacucernicul Părinte Protoiereu Cătălin Eugen Călinescu, consilier pentru patrimoniu și construcții bisericești la Centrul Eparhial, a dat citire Scrisorii Pastorale la sărbătoarea cea mare a Învierii Domnului nostru Iisus Hristos din Anul Mântuirii 2018 a Preasfințitului Părinte Sofronie, Chiriarhul locului.

 *

 În a doua zi a Sfintelor Paşti, luni, 9 aprilie 2018, Preasfinţitul Părinte Sofronie a săvârşit Sfânta Liturghie arhierească în biserica parohială cu hramurile Învierea Domnului și Intrarea Domnului în Ierusalim din cartierul orădean „Mihai Eminescu”, păstorită de Părintele paroh Marian Bălaș-Cuș, dimpreună cu Părintele Lect. Univ. Dr. Emil Cioară, preot coslujitor, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea.

În predica rostită în cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a vorbit despre semnificațiile Învierii din morți a Domnului Iisus Hristos pentru întreaga umanitate, subliniind că „noi toți ne aflăm în așteptarea propriei învieri, a fiecărui om în parte, umanitatea întreagă fiind în stare de așteptare a celei de-a doua veniri a Mântuitorului Iisus Hristos, pe care o pomenim deja la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, așa cum, odinioară, de la căderea lui Adam și până la venirea lui Hristos, Noul Adam, omenirea s-a aflat într-o îndelungată așteptare”. De asemenea, Ierarhul a arătat importanța mărturisirii Învierii Domnului în lumea de astăzi, guvernată tot mai mult de legea entropiei, timp de patruzeci de zile, până la praznicul Înălțării Domnului, prin salutul pascal: „Hristos a înviat!” – „Adevărat a înviat!”.

La Sfânta Liturghie au participat numeroși credincioși orădeni, între care și fostul sportiv Mihai Neșu și sora sa Daniela, precum și Iulia Băcăran, manager executiv al Centrului de recuperare pentru copii cu dizabilități neuromotorii ocrotit de Sfântul Ierarh Nectarie, din cadrul Fundației Mihai Neșu din Oradea.

 *

 În cea de-a treia zi a Sfintelor Paști, marți, 10 aprilie 2018, Chiriarhul Oradiei a slujit în paraclisul Sfinții Ierarhi Mărturisitori Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei de la Centrul Eparhial.