Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Soborul Sfântului Ioan Botezătorul prăznuit la Mănăstirea Izbuc

Soborul Sfântului Ioan Botezătorul prăznuit la Mănăstirea Izbuc

În ziua prăznuirii Soborului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul, 7 ianuarie 2016, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească, în sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, în biserica nouă de la Mănăstirea Izbuc, cu hramurile Adormirea Maicii Domnului,Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic și Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina.

În predica rostită după citirea pericopei evanghelice rânduite, de la Sfântul Evanghelist Ioan, Chiriarhul Oradiei a vorbit despre viața și activitatea Sfântului Ioan Botezătorul, ca Înaintemergător și Botezător al Domnului Iisus Hristos, subliniind importanta sa lucrare în istoria mântuirii neamului omenesc:

„Îndată după sărbătoarea Botezului Domnului nostru Iisus Hristos, în Biserica Ortodoxă se face pomenirea Soborului Sfântului Prooroc și Înaintemergător al Domnului, Ioan Botezătorul, la fel cum în cea de a doua zi de Crăciun este prăznuit Soborul Maicii Domnului. Dacă la Nașterea Domnului Iisus Hristos, a doua zi a sărbătorii i-a fost închinată celei care a avut un rol deosebit, extraordinar, învrednicindu-se a fi Născătoarea de Dumnezeu, tot așa, la sărbătoarea Botezului Domnului, a doua zi este închinată Sfântului și Marelui Prooroc și Înaintemergător și Botezător al Domnului, Ioan.”

„De altfel, atât Maica Domnului, cât și Sfântul Ioan Botezătorul au un rol special, aparte, în istoria mântuirii. Este și motivul pentru care în cea mai cunoscută icoană canonică a Bisericii Ortodoxe, numită Deisis sau Rugăciune, apar, de o parte și alta a Mântuitorului Iisus Hristos, Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, și Sfântul Ioan Proorocul, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului. Atât Maica Domnului, cât și Sfântul Ioan Botezătorul se roagă pentru mântuirea noastră a tuturor la Tronul Dreptului Judecător, Domnul nostru Iisus Hristos, pentru a ne fi iertate greșelile și fărădelegile și pentru a putea moșteni Împărăția cerurilor, inaugurată de Domnul Hristos după pătimirile Sale, învierea cea de a treia zi, înălțarea la ceruri, trimiterea Duhului Sfânt și întemeierea Bisericii.”

„Sfântul Ioan Botezătorul, Proorocul și Înaintemergătorul Domnului este ultimul prooroc al Legii celei Vechi, ultimul dintr-un șir lung de prooroci care au vestit venirea lui Mesia, pentru mântuirea neamului omenesc. Prooroc fiind, a primit de la Duhul lui Dumnezeu, în dar, cunoștința faptului că după el avea să vină Marele Prooroc, Mesia, Cel Care avea să-l mântuiască pe Israel din păcatele sale, înțelegând prin Israel tot Israelul cel nou, iar mântuirea din păcate înțelegând-o ca intrare în Împărăția cerurilor, deschisă de Cuvântul lui Dumnezeu înomenit, pentru ca noi, oamenii, să ieșim din moarte și să primim darul înfierii prin lucrarea harului Duhului Sfânt.”

„Cel din urmă mare prooroc al Vechiului Legământ s-a învrednicit să Îl cunoască pe Mesia și, mai mult decât atât, el este cel care merge înaintea Domnului, care a gătit calea Sa. Sfântul Ioan Botezătorul este Înaintemergător pentru că a pregătit poporul lui Dumnezeu, prin baia pocăinței, pentru baia nașterii celei de-a doua. Prin botezul cu apă al pocăinței a pregătit Israelul cel vechi pentru a deveni Israelul cel nou, născut din nou, a doua oară, prin baia Duhului Sfânt, din apă și din Duh.”

„În pericopa evanghelică de astăzi, în cuvintele de la final, Sfântul Ioan Botezătorul mărturisește că Domnul nostru Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, a doua Persoană a Preasfintei Treimi, pe Care Biserica Îl mărturisește, în Care crede și pentru Care suferă prigoană și în zilele noastre. Tocmai pentru că El este Dumnezeu, deoființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, poate să Îl trimită în lume pe Duhul Sfânt. Dumnezeu dintotdeauna este Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Cum se petrece nașterea Fiului din Tatăl? Aceasta este o taină. Cum izvorăște Duhul Sfânt din Tatăl? Și aceasta este o taină. Cert este că Singurul Care Îl poate da omului pe Duhul, ca să îl înnoiască, să îl curățească, să îi preschimbe făptura, să îl transforme din om de țărână în nemuritor, este Fiul lui Dumnezeu, Care S-a făcut Om asemenea nouă, pentru ca să lucreze schimbarea noastră a oamenilor dinlăuntru, să lucreze dinlăuntrul firii omenești nemurirea și taina învierii.”

„Care este dovada palpabilă, materială, pe care Biserica o are în tezaurul ei, că Duhul Sfânt dăruit de Fiul lui Dumnezeu întrupat lumii și omului pentru mântuire este lucrător, activ, puternic în Biserică pentru a-l modifica pe om? Dovada aceasta sunt sfintele moaște, sfintele relicve ale sfinților care, deși au adormit și sufletele lor sunt în ceruri împreună cu Domnul Iisus Hristos, cu Maica Domnului și cu Sfântul Ioan Botezătorul, prin sfintele lor moaște pe pământ, pline de har, nestricăcioase, chiar și cele care sunt oseminte doar, pline de puterea lui Dumnezeu, aduc haruri de tămăduiri și binecuvântarea lui Dumnezeu, fiind o legătură tainică de nezdruncinat între sufletul sfântului din ceruri și sfintele sale moaște de pe pământ.”

Preacuviosul Părinte Arhimandrit Mihail Tărău, exarhul mănăstirilor și schiturilor din Episcopia Oradiei și stareţul Mănăstirii Izbuc, a mulţumit Preasfinţitului Părinte Episcop Sofronie al Oradiei pentru dragostea și purtarea de grijă pe care o manifestă neîncetat pentru așezământul monahal de la Izbuc, dar și pentru bucuria slujirii arhierești, a doua oară, în noua biserică mare a mănăstirii, construită, începând din anul 2010, la inițiativa, cu binecuvântarea și prin daniile personale ale Preasfinției Sale, cu sprijinul autorităților centrale, județene și locale și obolul a numeroși credincioși.

Biserica este ridicată, acoperită și placată în exterior cu piatră naturală românească, iar în interior s-au executat lucrări de tencuire și pregătire pentru pictură. În Duminica dinaintea Nașterii Domnului din anul 2015, fiind finalizată amenajarea interiorului bisericii pentru slujire, a fost săvârșită cea dintâi Sfântă Liturghie în noul sfânt lăcaș de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

În cuvântul festiv rostit la final, Chiriarhul Oradiei a făcut alese urări de ani mulți și binecuvântați, cu sănătate, bucurie duhovnicească și multe împliniri, tuturor dreptmăritorilor creștini care poartă numele Sfântului Ioan Botezătorul, dar și întregii obști monahale și pelerinilor prezenți.