Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Stareții și starețele din Episcopia Oradiei reuniți în sinaxă

Stareții și starețele din Episcopia Oradiei reuniți în sinaxă

Sâmbătă, 14 mai 2022, cu binecuvântarea şi în prezenţa Preasfinţitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, la istorica Mănăstire Izbuc, cea mai veche vatră de sihăstrie monahală din Eparhie, s-a desfăşurat sesiunea de primăvară a Sinaxei stareţilor, stareţelor şi egumenilor aşezămintelor monahale din Episcopia Oradiei.

Sinaxa monahală a fost precedată de săvârşirea Dumnezeieștii Liturghii de către Chiriarhul Oradiei, înconjurat de un sobor de ieromonahi şi diaconi, în biserica Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, catholiconul mănăstirii.

În bogatul cuvânt de învăţătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Sofronie i-a îndemnat pe cei prezenți să se străduiască în dobândirea și prețuirea curăției sufletești, cea care ne asigură vederea lui Dumnezeu, așa cum ne învață și ne făgăduiește Domnul nostru Iisus Hristos în Fericirile rostite în Predica de pe munte. Mai mult decât atât, curăția sufletească înlesnește lucrarea harului divin necreat cu cel care tinde cu stăruință și inimă bună spre cele înalte, Lumina lui Dumnezeu revelând astfel omului măreția Slavei dumnezeiești și, deopotrivă, fragilitatea și nimicnicia făpturii umane, care, în afara planului lui Dumnezeu, nu-și poate găsi sensul existențial și nici pacea lăuntrică.

Programul liturgic s-a încheiat prin slujba de Te Deum, oficiată de Chiriarhul locului, prin care s-a adus prinos de mulțumire Preamilostivului Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra clerului, bunilor credincioși și viețuitorilor sfintelor mănăstiri din cuprinsul Episcopiei Oradiei celei Mari.

Lucrările sinaxei monahale au fost prezidate de Chiriarhul locului și s-au desfășurat în trapeza reședinței de protocol a Mănăstirii Izbuc, la care au luat parte toţi stareţii, stareţele şi egumenii aşezămintelor călugărești din Eparhia Oradiei. În debutul sesiunii, Episcopul Oradiei a ținut o cuvântare inaugurală, în cadrul căreia a reliefat providențiala propunere a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, de a proclama anul 2022 ca An omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului și An comemorativ al marilor sfinți isihaști, Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț, anul curent constituindu-se într-un răstimp ideal de a reflecta la importanța păcii și cordialității între popoare, două coordonate care au ca fundament recunoașterea necondiționată a Chipului lui Dumnezeu din fiecare persoană umană. De asemenea, Ierarhul a mai subliniat faptul că adevăratul război pe care-l are de purtat omul este unul nevăzut, cu propriul egoism și cu propriile neajunsuri lăuntrice, idolatria sinelui și grija excesivă pentru confort fiind două dintre fronturile principale de luptă ale omului contemporan.

Din încredințarea Preasfinţitului Părinte Sofronie, Părintele Arhimandrit Dr. Atanasie Paleu, duhovnicul Mănăstirii „Sfânta Cruce” din Oradea, a dat citire referatului intitulat „Rugăciunea în viaţa Bisericii şi a creştinului”, în calitate de autor al acestuia. Referatul prezentat a pus în lumină valoarea inestimabilă și inepuizabilă a rugăciunii, felul în care Sfânta Scriptură și scrierile Sfinților Părinți ne-o prezintă, rațiunile pentru care Biserica o recomandă ca exercițiu esențial și definitoriu al comunității eclesiale și al persoanei individuale, precum și provocările lumii contemporane, tendințele sincretice și reducționiste care tind să relativizeze și să niveleze viața spirituală, rezumând-o la niște principii abstracte, lipsite de profunzime, vagi și așa-zis universale, ideea de adevăr și, cu atât mai mult, de adevăr revelat pierzându-se întru totul.

În încheierea sinaxei, Episcopul Oradiei l-a felicitat pe Părintele Arhimandrit Atanasie Paleu pentru laborioasa lucrare, evidențiindu-i caracterul actual și bine structurat, prin care a reușit să surprindă într-o formă sintetică importanța rugăciunii, exigențele duhovnicești la care creștinul este chemat și pericolele înstrăinării de Duhul Sfintei Tradiții, fără de care orbecăim în bezna densă a duhului lumii.

La sfârșit, Chiriarhul meleagurilor bihorene a vizitat dimpreună cu conducătorii așezămintelor monahale din Eparhie șantierele de la noua biserică Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida și de la noul Centru pastoral-cultural Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului și Sfinții Cuvioși Siluan Athonitul și Sofronie de la Essex.

Arhid. Andi Constantin Bacter