Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului prăznuită la Oradea

Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului prăznuită la Oradea

La opt zile de la marele praznic al Naşterii Domnului, în prima zi din Anul Nou civil 2017, Duminică, 1 ianuarie, când Biserica Ortodoxă sărbătoreşte Tăierea împrejur cea după Trup a Domnului și face pomenirea Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, în biserica ce are ca ocrotitori pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon și Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului, din cadrul Centrului Ortodox Vasiliada al parohiei Oradea-Velența I, în prezenţa unui mare număr de credincioşi.

          În cuvântul de învăţătură rostit după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Marcu, Chiriarhul Oradiei a vorbit despre semnificaţiile sărbătorii împărătești a Tăierii împrejur cea după Trup a Domnului Iisus Hristos:

„Mântuitorul nostru Iisus Hristos, după Nașterea Sa după Trup, a împlinit toate cele ce trebuiau împlinite, tot ceea ce cerea Legea cea Veche pentru orice întâi născut de parte bărbătească. Astfel, în a opta zi de la Nașterea Sa a primit tăierea împrejur, făcându-Se El tăiere împrejur după trup pentru toți cei care aveau să creadă în El și care, în Legea cea Nouă, a harului, nu mai au trebuință de tăierea împrejur cea după trup, noi toți, fiii și fiicele Bisericii, prin Taina Sfântului Botez, primim tăierea împrejur cea duhovnicească a inimii, tăierea din inima noastră duhovnicească a tot ceea ce este stricător, a tot ceea ce ne poate pierde, a tot ceea ce ne poate despărți de Dumnezeu.”

„Dacă până la Domnul Iisus Hristos, tot ceea ce poporul israelit primise prin Legea cea Veche era încărcat de simboluri și de trimiteri la ceea ce avea să se întâmple, pentru a-l scoate pe om din robia păcatului și a morții, prin venirea în lume a Mântuitorului Iisus Hristos toate se împlinesc și se ridică vălul ce acoperea cunoașterea, înțelepciunea și înțelegerea, Dumnezeu venind în lume, împlinind toate, transformă înțelesurile cele vechi, bănuite, ghicite, în realități, în adevăruri. Astfel, «Ascultă Israele!» devine «Ridică-ți ochii și privește!», privește-L pe Dumnezeu întrupat, privește-L pe Fiul înomenit, privește-L pe Fiul și Îl vei vedea pe Tatăl.”

„Prin venirea în lume a Domnului nostru Iisus Hristos, prin pătimirile Sale mântuitoare, prin Învierea Sa, prin trimiterea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii, întemeierea Bisericii și Botezul creștin, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, prin întreita scufundare în apele baptismale, prin lucrarea harului Duhului Sfânt, nu doar bărbații, ci toți urmașii lui Adam și ai Evei care cred și se botează primesc tăierea împrejur cea duhovnicească, nemaifiind nevoie de un semn văzut în trup al logodnei mistice dintre Dumnezeu și poporul Său Israel, pentru că timpul vechiului Israel a trecut și a început timpul Bisericii, Noul Israel, care este timpul veșniciei, timpul zilei a opta, Ziua Învierii, ziua veacului ce va să vină. Timpul Bisericii în care noi toți cei botezați, cuminecându-ne cu Preacuratele lui Hristos Taine, creștem duhovnicește în Domnul și alcătuim, cu toții, Trupul Său mistic, Biserica, Mireasa lui Dumnezeu, astfel încât logodna cea veche dintre Dumnezeu și poporul Său, poporul Legii cele Vechi, prin Hristos Iisus, în Legea Harului, devine nunta cea mistică dintre Hristos, Mirele Bisericii, și Biserica, Sfântul și Preacuratul Său Trup.”

Preasfinția Sa a subliniat importanța anului 2017 pentru românii dreptmăritori, anul acesta fiind proclamat solemn de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la propunerea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, ca Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor bisericeşti” şi „Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română.

Părintele paroh Roman Pintea a adus cuvânt de mulțumire Chiriarhului Oradiei pentru prezența la hramul bisericii noi din cadrul Centrului Ortodox Vasiliada, sfânt lăcaș a cărui piatră de temelie a fost sfințită și așezată de Preasfințitul Părinte Sofronie la 20 aprilie 2008, pentru ca în ziua de 19 octombrie 2014 biserica să fie târnosită tot de Preasfinția Sa. În prezent, se află în lucru pictura interioară a bisericii.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Sofronie al Oradiei a adresat alese urări de ani mulţi şi binecuvântați tuturor dreptmăritorilor creștini, cu prilejul intrării în Noul An civil 2017.