Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Târnosire și serbare de hram în Parohia Ceișoara

Târnosire și serbare de hram în Parohia Ceișoara

Ajunul prăznuirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, vineri, 28 iunie 2024, a fost prilej de mare sărbătoare în comunitatea euharistică din satul Ceișoara, Protopopiatul Beiuș, întrucât Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a vizitat enoria bihoreană cu scopul oficierii slujbei de târnosire a bisericii parohiale și de sfințire a picturii sfântului lăcaș ocrotit de cei dintâi între Apostoli, Sfinții Petru și Pavel. La finele rânduielii de sfințire, Chiriarhul Oradiei l-a hirotesit întru sachelar pe Părintele paroh Vlad-Dan Tătaru. Apoi, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a tâlcuit adâncul simbolism teologic și mistic pe care slujba ortodoxă a sfințirii unei biserici îl deține, lăcașul trecând din statutul de dar al oamenilor pentru Dumnezeu în cel de dar al lui Dumnezeu pentru poporul binecredincios. În continuarea alocuțiunii Ierarhului, Părintele protoiereu Marian-Vasile Popa a adresat îndătinatul cuvânt ocazional din calitatea sa de Protopop al Beiușului, iar Părintele paroh Vlad-Dan Tătaru a mulțumit Chiriarhului pentru încununarea harică pe care a mijlocit-o asupra sfântului lăcaș și a tuturor celor care, cu multă râvnă și dragoste, îi trec pragul. Nu în ultimul rând, Ierarhul a adresat un cuvânt de felicitare și de recunoștință față de comunitatea credincioșilor din Ceișoara, pentru râvna lor față de cele sfinte, dar și față de memoria înaintașilor, moșii și strămoșii neamului nostru.

Ziua următoare, în însăși ziua de sărbătoare a Sfinților Apostoli Petru și Pavel, 29 iunie 2024, care coincide anul acesta cu Odovania praznicului Pogorârii Duhului Sfânt, Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei, dimpreună cu un sobor de preoți și diaconi, a oficiat Dumnezeiasca Liturghie pe Altarul bisericii Parohiei Ceișoara, reprezentând cea dintâi slujire în lăcașul care tocmai ce și-a primit pe deplin veșmântul sfințeniei și podoaba de har.

După citirea pericopei Apostolului (II Corinteni 11, 21-30; 12, 1-9) – dedicat Sfântului Apostol Pavel –  și a fragmentului din Evanghelia Sfântului Matei (16, 13-19) – dialogul emblematic al Domnului Hristos cu Sfântul Apostol Petru –, Episcopul Oradiei a rostit un cuvânt de folos duhovnicesc în care a descris uriașa lucrare misionară a Sfinților Apostoli Petru și Pavel ca fiind o cât se poate de elocventă dovadă a rodirii extraordinare a Pogorârii Duhului Sfânt, rodire la care suntem chemați și noi să tindem, avându-i nu doar ca mijlocitori înaintea lui Dumnezeu, ci modele pentru devenirea noastră.

În debutul cuvântării, după ce a făcut referire la fericita coincidență a apropierii imediate a praznicului Sfinților Apostoli de serbarea Duminicii Tuturor Sfinților, Preasfinția Sa a explicat trăsăturile esențiale ale Bisericii lui Hristos, pornind de la mărturisirea petrină din fragmentul evanghelic. Sfinții Apostoli Petru și Pavel, la fel ca și ceilalți Apostoli ai Domnului, ca și ceilalți Sfinți Mucenici, Ierarhi, Cuvioși, Drepți, Proroci, toți sunt roade ale Duhului Sfânt, fiind purtătorii de Duh Sfânt ai lui Dumnezeu, Care-L face prezent pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu în Sfinți și în viețile lor. Hristos este Cel Care strălucește în viețile tuturor Sfinților. Dacă ați luat seama la pericopa evanghelică citită și ați asistat și ieri la rânduiala binecuvântată și străveche a sfințirii bisericii, ați putut remarca faptul că prima Evanghelie citită, dintre cele trei evocate la înconjurarea bisericii, a fost exact aceeași pericopă evanghelică ce se citește în fiecare an, la sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Aici, Sfântul Petru mărturisește credința sa că Domnul Hristos este Fiul lui Dumnezeu, iar Mântuitorul spune că pe „piatra” acestei credințe se va zidi Biserica Sa, adică Trupul tainic, Trupul mistic al lui Dumnezeu, noi toți! Pentru că zidirea noastră fundamentală este de la Hristos, pentru că Hristos – Capul Bisericii – este prezent în fiecare dintre mădularele Sale, în fiecare „celulă” a Organismului Său mistic, prin Duhul Sfânt. Fiul lui Dumnezeu Înomenit nu Se desparte niciodată de Tatăl și de Duhul Sfânt. De aceea, Comuniunea de dragoste a Preasfintei Treimi sălășluiește în Biserică – înțeleasă nu în sensul limitat, de lăcaș de cult sau zidire pur omenească, ci în noi, „familia” lui Dumnezeu, creștinii.

Făcând o succintă referire la maniera jertfelnică în care Sfinții Apostoli Petru și Pavel și-au închinat viața lui Hristos, Preasfinția Sa a evidențiat dimensiunea martirică pe care o comportă atât bisericile, ca și construcție sacră, cât mai ales Biserica lui Hristos, ca și instituție divino-umană fondată pe Sacrificiul hristic și susținută în lume de jertfele celor care I-au urmat întru totul Jertfei și Jertfitorului, Celui Care aduce și Se aduce. Noi, în ziua de 29 iunie, comemorăm martiriul celor doi Apostoli. Petru a fost răstignit, la fel ca și Mântuitorul, însă cu capul în jos, nesocotindu-se vrednic a sta cu capul sus, cum a stat Domnul pe Cruce. Pavel, fiind cetățean roman, a primit moartea martirică prin decapitare. Cinstitele lor moaște se află în cetatea în care au fost martirizați, în timpul persecuției lui Nero, anume la Roma. Mormântul Sfântului Petru este în cripta Bazilicii Sfântului Petru. Mormântul Sfântului Pavel este cripta Bazilicii Sfântului Pavel „din afara zidurilor” Romei. Spuneam aseară, încă de la începuturi, bisericile au fost ridicate pe mormintele martirilor, așa și bisericile Sfinților Petru și Pavel de la Roma s-au ridicat pe mormintele lor. Mulțimi de pelerini vin și se închină lui Dumnezeu și cer mijlocirea Sfinților Apostoli, acolo, la Roma. Așa, peste tot unde se află rămășițele, cinstitele moaște și relicve ale Martirilor și Sfinților, creștinii vin să-L preamărească pe Dumnezeu. Deși adormiți cu trupurile, Sfinții sunt vii și, sufletește, mijlocesc pentru noi, iar harul lui Dumnezeu, în mod tainic, continuă să lucreze și prin cinstitele lor relicve! Astfel, prin credința în puterea și ajutorul lui Dumnezeu, Dumnezeu împlinește minuni în viața Bisericii și a creștinului și în zilele noastre!

În sfârșit, Ierarhul a insistat asupra faptului că vitejia incredibilă a celor doi Apostoli nu s-a datorat unor merite personale extraordinare, ci Harului Preasfântului Duh, Cel Care îl împodobește pe creștin cu virtuțile, darurile și dragostea Celui cu Care și în Care s-a îmbrăcat la nașterea sa „din nou” și „de Sus”, din apă și din Duh. De unde curajul lor martiric, adică să meargă la moarte cu fruntea sus? De la Cel Care a primit Moartea pentru a ne dărui tuturor Învierea! Cum au putut primi ei această mare bucurie de a accepta martiriul cu seninătate și curaj? Pentru că Îl aveau pe Hristos Cel Răstignit și Înviat în viețile lor; pentru că, într-adevăr, s-au „îmbrăcat în Hristos”, la fel ca toți cei care ne-am botezat în Numele Lui. Toți ne-am îmbrăcat în Hristos. El, iubiții mei, ne dă putere și curaj, forța și energia necesare pentru a învinge toate ispitele, toate greutățile, toate neputințele, toate încercările vieții, de a trece prin boli și moarte, știind că, odată cu Moartea și Învierea Lui, drumul spre Tatăl Cel Ceresc este deschis! Mai trebuie doar credința lucrătoare prin iubire, așa cum ne-au arătat Sfinții Apostoli Petru și Pavel, care rămân modele de căpătâi, modele de curaj și de misiune. Și pentru că vremurile de acum încep să semene tot mai mult cu vremurile de început ale Bisericii, acum este rândul nostru, dragii mei, cler și popor, să împlinim lucrarea apostolică a Bisericii, să fim misionari în lume ai Dragostei și Bunătății lui Dumnezeu, prin strânsa Unitate a Bisericii în Duhul Sfânt, pentru ca lumea să creadă. Aceasta este mărturia Bisericii. Toate duhurile rele ale lumii lucrează din plin la stricarea unității, păcii și liniștii. Noi, în schimb, suntem chemați de Dumnezeu – și în ziua sfântă de astăzi – să rezistăm și să invocăm neîncetat ajutorul de Sus, Venirea de Sus a Duhului Sfânt, pentru a ne întări, pentru a ne lumina și a ne da putere și curaj să-I urmăm lui Hristos, urmându-I Dragostea nețărmurită.

În cadrul Sfintei Liturghii, Ierarhul l-a hirotonit pe tânărul teolog George-Rafael Cordoș întru diacon, pe seama bisericii parohiale „Adormirea Maicii Domnului” din satul Cărpinet, Protopopiatul Beiuș.

La încheierea programului liturgic au avut loc cuvântările ocazionale, a Părintelui Protopop Marian-Vasila Popa și a Părintelui paroh Vlad-Dan Tătaru, iar, la sfârșit, Ierarhul Oradiei a ținut un cuvânt de binecuvântare față de toți cei prezenți, felicitându-i pentru cele realizate până în acest moment în vederea înălțării duhovnicești a enoriei și adresându-le urări de bine și sfaturi duhovnicești pentru păstrarea liniștii sufletești și sporirea lucrării lăuntrice de rugăciune.

 

***

Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din satul Ceișoara, comuna Ceica, reprezintă noul lăcaș de închinare al Parohiei Ceișoara, Protopopiatul Beiuș, aflat în proximitatea vechii biserici – monument istoric – din localitate. Construirea noii biserici a debutat la începutul anilor `90, ca dorință și necesitate de prim rang pentru comunitatea parohială păstorită cu multă jertfelnicie și hărnicie Părintele Silviu Lazăr. Slujba de sfințire și așezare a pietrei de temelie a fost săvârșită la 30 iunie 1990, iar în perioada 2007-2011 biserica a fost pictată în tehnica al fresco. La împlinirea a treizeci și patru de ani de la momentul inaugural al consacrării locului pentru ridicarea noii biserici, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a târnosit sfântul lăcaș.