Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Tarnosirea bisericii din Gepiu Colonie

Tarnosirea bisericii din Gepiu Colonie

 

Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei a oficiat duminică, 2 septembrie 2010, slujba de târnosire a noii biserici cu hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei” şi „Sfântul Voivod Ştefan cel Mare” din parohia Gepiu Colonie, Protopopiatul Tinca, urmată de săvârşirea Sfintei Liturghii, într-un frumos sobor de preoţi şi diaconi. Evenimentul a adunat atât credincioşi din sat şi din localităţile învecinate, cât şi autorităţi locale şi judeţene.

Colonia Gepiu a luat fiinţă în anul 1920 prin reforma agrară, la început cu câteva familii, care au venit aici de la Borod şi Nimăieşti, judeţul Bihor. În decursul anilor numărul familiilor a crescut, în prezent ajungand la 40 de familii cu case şi gospodării.

Preasfinţia Sa a fost întâmpinat cu mare cinste, în sunetul clopotelor, de un sobor de 13preoţi şi 3 diaconi, bărbaţi cu prapori şi mulţime impresionantă de credincioşi. A urmat slujba de târnosire a bisericii, prin înconjurarea, stropirea cu apă sfinţită şi ungerea acesteia cu Sfântul şi Marele Mir. Ceremonia a continuat cu înveşmântarea Sfintei Mese, aşezarea moaştelor în piciorul ei, sfinţirea catapetesmei şi a picturii.

În cadrul Sfintei Liturghii, imediat după citirea pericopei evanghelice,  în care a fost relatată „pilda lucrătorilor celor răi”,  Preasfinţitul Sofronie a rostit un bogat cuvânt de învăţătură subliniind importanţa credinţei în urcuşul duhovnicesc al creştinului: „Credinţa noastră mântuitoare ne va aduce tuturor biruinţa, pentru că am crezut şi credem în Domnul Hristos Iisus, iar Noul Israel – spre deosebire de cel vechi care a trădat – care îşi mărturiseşte credinţa în Fiul lui Dumnezeu şi care se zideşte pe piatra cea din capul unghiului, neluată în seama de ziditori, la sfârşitul istoriei va fi încununat de Domnul istoriei cu cununile biruinţei pentru rezistenţa în faţa tuturor răutăţilor lumii şi a tuturor încercărilor de a schimba ordinea pe care Dumnezeu a lăsat-o în lume. Şi ordinea aceasta este că via se află în stăpânirea Stăpânului ei, adică a lui Dumnezeu, şi nu în stăpânirea cuiva din această lume HH.”

În cadrul slujbei, Preacucernicul Părinte paroh Cristian Daniel Hârcă a fost distins cu rangul de iconom, pentru întreaga lucrare pastoral-misionară desfăşurată în parohie, cât şi pentru strădaniile depuse în vederea ridicării şi înfrumuseţării lăcaşului de cult. Tot în cadrul acestui frumos şi solemn eveniment Consiliul local al comunei Gepiu a conferit Preasfinţitului Sofronie titlul de Cetăţean de Onoare. La final credincioşii au avut posibilitatea să intre şi să se închine în Sfântul Altar.

Noua biserică a început a se zidi în anul 1993 pe vremea păstoririi părintelui Ştefan Blaga. Prin purtarea de grijă a părintelui paroh Cristian Daniel Hârcă, instalat în parohie în anul 2000, ajutat îndeaproape de membrii Consiliului şi Comitetului parohial, dar mai ales prin dărnicia şi jertfelnicia bunilor credincioşi, biserica a fost finalizata şi inzestrată cu toate cele de trebuinţă pentru sfintele slujbe.