Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Te Deum la împlinirea a o sută de ani de la hirotonia Episcopului Roman Ciorogariu al Oradiei

Te Deum la împlinirea a o sută de ani de la hirotonia Episcopului Roman Ciorogariu al Oradiei

Exact acum o sută de ani, la 13/26 martie 1921, în Paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și Sfântul Proroc Daniil al Mitropoliei Ungrovlahiei din București, sub mâinile harului apostolic ale Ierarhilor Bisericii noastre, cu dreapta frântă, purtând însemnele dragostei mucenicești, arhimandritul Roman Ciorogariu primea darul ceresc al arhieriei, fiind cel dintâi Episcop al reactivatei Episcopii Ortodoxe Române a Oradiei, Episcopul ctitor și începătorul acesteia. În acel moment istoric se împlineau rugăciunile de secole ale clerului și poporului acestor ținuturi crișane. La fel ca și atunci, și acum, 26 martie 2021, când sărbătorim Odovania praznicului Bunei Vestiri și Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil, cu aceeași dragoste sinceră și recunoștință profundă, Episcopia Oradiei, preoțimea și norodul dreptcredincios, își pleacă genunchii și înalță mâinile nu pentru a cere, ci pentru a mulțumi Preabunului Dumnezeu pentru binecuvântările necontenite și harul Duhului Sfânt care ne-a îmbrățișat ocrotitor, cu atentă dragoste, în cei o sută de ani care au trecut.

Sub egida acestui binecuvântat jubileu, Preasfințitul Părinte Sofronie, cel de al șaselea arhipăstor din tronul vlădicesc al Episcopiei Oradiei celei Mari de la reînființarea eparhiei, a oficiat slujba de Te Deum în Catedrala Episcopală Învierea Domnului din Oradea, în prezența membrilor Permanenței Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei, a protopopilor și secretarilor protopopești ai celor patru protoierii ale Eparhiei, a părinților profesori de la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea, a soborului slujitor al Catedralei Episcopale și a credincioșilor, ca transpunere liturgică și sacră a mulțumirii și a recunoștinței pe care suflarea creștin ortodoxă a Bihorului le așterne înaintea lui Dumnezeu, Cel care a vegheat în tot acest timp ca harul arhieriei să nu se stingă, ci să rodească însutit și înmiit spre slava Lui, întărirea neamului românesc și mântuirea poporului dreptcredincios.

În atmosfera acestui moment istoric, impregnată de solemnitate și simțăminte nobile, Chiriarhul cetății de pe malurile Crișului Repede a rostit o emoționantă cuvântare festivă în care a evocat cu multă prețuire munca jertfelnică de pionierat a înaintașului său, Episcopul ctitor Roman Ciorogariu.

Dintru început, Preasfinția Sa, făcând trimitere la volumul autobiografic al Episcopului Roman Ciorogariu, Zile trăite, i-a introdus pe cei prezenți în contextul istoric tensionat și efervescent al vremurilor în care cel dintâi Episcop al reînființatei Eparhii a Oradiei a fost hirotonit în treapta slujirii arhierești. În urmă cu o sută de ani, când încă nu se îndreptase calendarul în Biserica și țara noastră, la 13/26 martie, într-o zi ca cea de astăzi, în reședința Mitropoliei de la București a Ungrovlahiei, pentru că Biserica noastră în 1921 încă nu fusese ridicată și recunoscută la rangul de patriarhie, în paraclisul istoric închinat Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfântului Proroc Daniil, avea să primească prin punerea mâinilor Ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române Autocefale darul ceresc al arhieriei Episcopul-ctitor al Eparhiei noastre, Roman Ciorogariu, ales în demnitatea de Episcop al restatornicitei noastre Episcopii istorice, încă din 1920, victimă în același an a atentatului extremist din Senatul României, când un anarhist comunist bolșevic, pe nume Max Goldstein, a pus o bombă în urma căreia mai mulți senatori și-au pierdut viața, bombă care i-a smuls brațul drept Episcopului ortodox ales al Oradiei, Roman Ciorogariu.

În aceste condiții cu totul excepționale, în pofida conflictelor, a mutilării și a vârstei înaintate, arhimandritul Roman Ciorogariu a rămas cea mai bună alegere a Sinodului Bisericii noastre pentru îndeplinirea misiunii de prim arhipăstor al restatornicitei Episcopii a Oradiei. De aceea, hirotonia lui Roman Ciorogariu s-a făcut în cadru restrâns, în paraclisul reședinței mitropolitului primat, după tipicul special al marilor mutilați, cum erau hirotoniți în vechime episcopii și preoții ieșiți din catacombele prigonirii, la întoarcerea din prigoană, după ce persecuțiile anticreștine încetau și rezistența lor înaintea împăraților păgâni idolatri fiind exemplară, se învredniceau a primi darul alegerii în treptele înalte ale slujirii bisericești, dar pentru hirotonia lor în treapta preoției sau în cea a arhieriei era nevoie de o rânduială specială, întrucât mulți veneau cu infirmități grave în urma chinurilor suferite din partea prigonitorilor. Roman Ciorogariu a fost numit arhiereul cu „dreapta frântă” pentru că în locul brațului smuls de explozia atentatului terorist a purtat toată viața o proteză, lipsindu-i dreapta binecuvântătoare.

Cu toate că a îndurat suferințe mucenicești, atât Episcopul ctitor, cât și Episcopia proaspăt reînființată, acest debut marcat de furtuni, prigoană și tulburare a fost începutul cel bun, sângele și sudoarea martirică necesară rodirii temerare, bine plăcute Domnului. Pe Roman Ciorogariu nu avea să-l înspăimânte infirmitatea pe care o dobândise datorită nebuniei lumii, nu s-a lăsat descurajat și, deși cu dreapta frântă, a binecuvântat renașterea Episcopiei noastre. Tot ce avem astăzi aici a fost gândit și însămânțat duhovnicește de bunul semănător și harnicul păstor, Roman Ciorogariu.

În finalul alocuțiunii, Ierarhul Oradiei a evidențiat reverberațiile semnificative pe care le comportă prezența clerului și a poporului din Crișana străbună în Catedrala cea nouă a Oradiei Mari. Am făcut Te Deum-ul de mulțumire pentru binefacerile revărsate asupra istoricei noastre Episcopii de o sută de ani încoace în Catdrala nouă, în Catedrala cu Soare, a Soarelui Dreptății, Catedrala Învierii Domnului Hristos, așa cum neamul nostru ortodox românesc, poporul lui Dumnezeu din aceste ținuturi a înviat în urmă cu o sută de ani, cu toate suferințele și avatarurile prin care a fost nevoit să treacă după aceea. Ne-am rugat în Catedrala gândită și dorită de Episcopul-ctitor Roman Ciorogariu.

Mâine, 27 martie 2021, la Biserica cu Lună, vechea Catedrală Episcopală Adormirea Maicii Domnului, necropola chiriarhală a Episcopiei Oradiei, Preasfințitul Părinte Sofronie va săvârși slujba de parastas a Episcopului Roman Ciorogariu, care a fost intronizat în această catedrală și unde, tăinuit, își doarme somnul de veci.

Andi Constantin Bacter