Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Un deceniu de la sfințirea pietrei fundamentale a bisericii parohiale din Băile Felix

Un deceniu de la sfințirea pietrei fundamentale a bisericii parohiale din Băile Felix

Pentru Parohia Băile Felix, circumscrisă Protopopiatului Oradea, praznicul Înălțării Sfintei Cruci din anul acesta are valențe cu totul speciale, împlinindu-se zece ani de la sfințirea și așezarea pietrei de temelie a bisericii parohiale de către Întâistătătorul Eparhiei Oradiei, Preasfințitul Părinte Sofronie, la 14 septembrie 2011. Cu această ocazie, Chiriarhul locului s-a aflat în mijlocul comunității bunilor credincioși ai acestei enorii, slujind Dumnezeiasca Liturghie în lăcașul de cult închinat praznicului împărătesc al Schimbării la Față a Domnului și Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul.

Citirea fragmentului evanghelic rezervat acestei sărbători ne-a adus din nou înaintea ochilor duhovnicești cea mai dramatică filă de istorie a umanității, supliciul mântuitor la care a fost supus de bunăvoie Domnul nostru Iisus Hristos, prin care întreg neamul omenesc a fost reabilitat la virtualitatea asemănării cu Dumnezeu. Având ca punct de plecare această pericopă scripturistică, Episcopul Oradiei a ținut un frumos cuvânt de învățătură, în care a accentuat valoarea teologică impresionantă pe care Sfânta Cruce o are în viața creștinului, Crucea Domnului sintetizând și recapitulând într-o manieră simbolică și oximoronică dragostea nebună a lui Dumnezeu pentru lume, indicând înălțimea orbitoare a Slavei Dumnezeiești, dar și adâncul abisal al Chenozei hristice.

În debutul cuvântului de învățătură, Preasfinția Sa le-a vorbit credincioșilor despre felul în care credincioșii trebuie să înțeleagă praznicul Înălțării Sfintei Cruci, dincolo de coordonatele istorice care conturează această sărbătoare care stă la fundamentul fiecărui nou an bisericesc.Prin sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, noi sărbătorim biruința lui Dumnezeu asupra morții. Deși crucea era în vechime și a rămas și astăzi un instrument de tortură, prin care oamenii pătimesc cumplit și primesc moartea, pentru noi, creștinii, Crucea Domnului Hristos devine Arma biruinței! Nedespărțind în niciun fel Crucea de Sfânta și Luminata Înviere, putem și noi să avem biruință asupra diavolului, asupra păcatului, asupra întunericului și iadului, căci prin Crucea Sa ne-a venit nouă ridicarea din robia păcatului și a morții. După cum ați auzit, crucea a rămas și astăzi un instrument de tortură. Și astăzi creștinii sunt răstigniți pe cruce, la propriu, pe lângă răstignirile, la figurat, pe care le răbdăm toți cei care îndrăznim să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos în fața unei lumi care nu crede, nu mai crede, nu mai vrea să creadă sau s-a înstrăinat de Dumnezeu.

Privind cu atenție asupra lumii care manifestă tot mai multă adversitate față de Dumnezeu și față de tot ce este duhovnicesc, pare din ce în ce mai imposibilă mântuirea sufletelor noastre. Chiar și așa, Chiriarhul locului i-a încurajat pe cei prezenți să nu deznădăjduiască, ci să ia Crucea Domnului Hristos ca punct de referință suprem în viața lor, Crucea fiind demonstrația absolută a felului în care Dumnezeu lucrează în lume, rușinând pe cele mari și puternice ale lumii prin cele slabe și aparent nesemnificative.Putem noi în zilele noastre să mai moștenim Împărăția cerurilor într-o lume așa de secularizată și depărtată de Dumnezeu? Da, dragii mei! Crucea Domnului nostru Iisus Hristos este nu doar semnul Biruinței împotriva tuturor forțelor răului și a cetelor demonice, ci Crucea este semnul Prezenței iubitoare a lui Dumnezeu în lume, Crucea fiind semnul Iubirii lui Dumnezeu față de om. Crucea este chipul iubirii nebune a lui Dumnezeu, cum o numește marele teolog contemporan Paul Evdokimov. Când vedem Crucea primim bucuria nădejdii că ne vom împărtăși și noi din dragostea fără margini a Biruinței. Atât de mare este iubirea lui Dumnezeu, încât noi, oamenii, cu puterile noastre limitate, este cu totul de neînțeles! De aceea, cum marele Pavel spunea în pericopa pe care tocmai ați ascultat-o, „cuvântul Crucii este nebunie pentru cei care nu cred”; nebunie, pentru că cine dintre noi, oamenii, este în stare să-și dea spre sacrificiu singurul copil?

Preasfinția Sa a concluzionat predica prin îndemnul pe care l-a adresat bunilor credincioși prezenți, de a vedea în Jertfa mântuitoare de pe Cruce a Domnului Hristos o veritabilă icoană a Iubirii părintești a Tatălui, exprimată prin sacrificiul suprem al Fiului în lucrarea neîncetată a Duhului Sfânt.Domnul nostru Iisus Hristos este Chipul Tatălui, Chipul Ipostasului Tatălui, prin El, cum ne învață El Însuși, Îl vedem și Îl cunoaștem pe Tatăl. Privindu-L pe Domnul Hristos cu brațele întinse pe Cruce, răstignit, cum Îl vedem pe Tatăl? Îl vedem în gestul de mare iubire, prin care Părintele Își deschide brațele larg pentru a-l primi la pieptul Său și a-l încălzi pe fiul Său cel rătăcit, adică pe omul cel căzut, pe fiecare dintre noi.

După încheierea Dumnezeieștii Liturghii, Părintele paroh Vasile Marius Bara a mulțumit Preasfințitului Părinte Sofronie pentru binecuvântarea arhierească oferită cu ocazia aniversării a zece ani de la sfințirea pietrei fundamentale a bisericii parohiale, exprimându-și deopotrivă și recunoștința profundă față de Ierarhul locului pentru dragostea părintească și sprijinul necondiționat oferit în cursul acestor zece ani. Părintele paroh a subliniat faptul că întregul demers al construirii acestui sfânt lăcaș a fost cu adevărat anevoios, însă ziua în care s-a pus începutul cel bun al edificării bisericii, sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, a fost indicatorul providențial că, în ciuda tuturor încercărilor, biserica se va înălța biruitor, cu smerenie sfântă și cu demnitate hristică, străjuită de Biruitoarea și de Viață făcătoarea Cruce. De asemenea, preotul paroh l-a invitat pe Chiriarhul Oradiei să viziteze muzeul bisericesc al parohiei, edificat cu binecuvântarea Preasfinției Sale și amplasat în proximitatea lăcașului de închinare, muzeul fiind construit de curând, în luna aprilie a anului curent, urmând stilul caselor tradiționale de lemn din Maramureș. Micul muzeu bisericesc al parohiei comportă valențe misionare și culturale, fiind un bun mijloc de a atrage atât credincioșii, cât și numeroșii turiști din țară sau străinătate, care vizitează Stațiunea balneo-climaterică din Băile Felix. Articolele expuse sunt cărți de cult, veșminte și odoare bisericești din secolele al nouăsprezecelea și al douăzecilea.

În continuare, Preasfințitul Părinte Sofronie a rostit un cuvânt festiv, în care l-a felicitat pe părintele paroh pentru exemplara misiune pe care o desfășoară dimpreună cu credincioșii încredințați spre păstorire. Preasfinția Sa le-a vorbit credincioșilor prezenți despre importanța misionară pe care o comunitate parohială bine închegată duhovnicește o are în societatea secularizată de astăzi. Totodată, Ierarhul Oradiei a transmis gânduri bune tuturor credincioșilor, urându-le copiilor și tinerilor mult succes în noul an școlar.

 

***

 

Până în anul 2011, în localitatea Băile Felix exista o singură biserică ortodoxă, de lemn, monument istoric, ocrotită de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, ce are și în prezent statutul de paraclis, dependent de Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei.

La inițiativa Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei, în anul 2011 s-a înființat Parohia Băile Felix, în cadrul Protopopiatului Oradea, ca o necesitate pastoral-misionară deosebit de importantă, deoarece, în ultimii ani, odată cu dezvoltarea urbană a Oradiei, alături de casele vechilor săteni, zeci de case au fost ridicate aici, mulţi dintre locuitorii urbei de pe malurile Crişului Repede preferând să se mute în acest loc pitoresc, înconjurat de păduri şi verdeaţă.

Tânărul preot Vasile Marius Bara, care are în grijă și capela Sfinții Cosma și Damian din cadrul Spitalului de recuperare din Băile Felix, a fost însărcinat să coordoneze lucrările de construcţie și înfrumusețare a noii biserici, ce copiază, la scară redusă, planul arhitectural bizantin al bisericii Mănăstirii Cozia. Începutul cel bun al zidirii lăcașului de cult a fost pus de praznicul Înălțării Sfintei Cruci din anul 2011, 14 septembrie, prin sfințirea pietrei de temelie și a locului unde s-a construit biserica, de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei.

În Duminica a cincea din Sfântul şi Marele Post al Paştilor din anul 2014, 6 aprilie, Preasfințitul Părinte Sofronie a săvârșit cea dintâi Sfântă Liturghie în sfântul lăcaș, fiind inaugurată slujirea liturgică în noua biserică parohială. Între anii 2014-2018, în interior, biserica a fost pardosită cu marmură și pictată în tehnica tempera, în stil neo-bizantin, amenajându-se, totodată, și un altar de vară, interiorul lăcașului de închinare fiind de cele mai multe ori neîncăpător pentru numărul mare de credincioși ce iau parte la sfintele slujbe în Duminici și sărbători.După șapte ani de lucrări intense, în data de 7 octombrie 2018, Duminica a douăzecea după Rusalii, în Anul Centenarului Marii Uniri, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârşit slujba de târnosire a noii biserici din Băile Felix.

Anul acesta, în perioada 19-20 aprilie, în apropierea bisericii parohiale, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie și din grija Părintelui paroh Vasile Marius Bara, s-a ridicat un muzeu bisericesc de proporții simbolice, ce găzduiește diverse articole ecleziastice datând din secolele al nouăsprezecelea și al douăzecilea, fiind un mijloc cultural și istoric de a face misiune într-un complexbalnear și turistic cu renume.

Diac. Andi Constantin Bacter