Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Veșmântul Sfintei Mucenițe Filofteia, un nou odor de mare cinste în Episcopia Oradiei Mari

Veșmântul Sfintei Mucenițe Filofteia, un nou odor de mare cinste în Episcopia Oradiei Mari

În Duminica de dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, 12 septembrie 2021, când Biserica Ortodoxă prăznuieșteOdovania prazniculuiNașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, s-a scris o memorabilă pagină de istorie bisericească pentru Episcopia Oradiei și, în mod special, pentru Parohia Aleșd I din protopopiatul Oradea. Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a efectuat în această zi o vizită frățească în Episcopia Oradiei, cu dorința de a oferi în dar bisericii Parohiei Aleșd I cinstitul veșmânt al Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș, ocrotitoarea copiilor și tinerilor, dar și a întregii Eparhii a Argeșului și Muscelului.

Cu acest binecuvântat prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic și Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, au săvârșit Dumnezeiasca Liturghie înconjurațide un sobor de preoți și diaconi, în prezența oficialităților locale și centrale, precum și a unui număr impresionant de credincioși. Îndată după sosirea ierarhilor, racla cu veșmântul Sfintei Mucenițe Filofteia a fost așezată spre închinare în mijlocul lăcașului de cult, cântându-se cu multă evlavie troparul închinat sfintei mucenițe.

Cuvântul evanghelic din Duminica aceasta a vizat Convorbirea lui Iisus cu Nicodim (Ioan 3, 13-17), un pasaj biblic copleșitor în care ne este revelată rânduiala din veșnicie a Proniei Dumnezeiești, în care stă ascunsă iubirea milostivă și jertfelnică a lui Dumnezeu, Cel Care voiește ca toți oamenii să se mântuiască. Urmând citirii solemne a pericopei ioaneice, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a rostit un bogat cuvânt de învățătură în care a ilustrat frumusețea covârșitoare a iubirii dumnezeiești față de umanitatea păcătoasă,  fapt pentru care existența oamenilor trebuie să fie transpusă mereu în planul gratitudinii profunde și permanente față de Dumnezeu, Domnul cel Atotputernic și Domnul Smereniei absolute.

Arhiepiscopul Calinic și-a început predica prin a tâlcui înțelesurile duhovnicești ale expresiei biblice „Fiul Omului”, folosită în repetate rânduri de Sfântul Evanghelist Ioan, arătând adâncimea teologică pe care aceasta o găzduiește. Iisus Hristos, după cum ați auzit în Sfânta Evanghelie, Se numește „Fiul Omului”. Ca să intrăm cu adevărat în înțelesul cel adevărat al acestei expresii pe care Însuși Domnul Hristos a folosit-o vorbind despre Sine, trebuie să înțelegem că Mântuitorul Și-a asumat, adică Și-a luat acest veșmânt și această realitate a înomenirii Sale. Iisus Hristos este Unul dintre oamenii din cadrul omenirii, El S-a făcut una cu noi și S-a identificat cu noi, afară de păcat, făcându-Se asemenea oamenilor bolnavi, săraci, necăjiți și dosădiți, ca pildă de urmat și de întărire în credință pentru toți cei care Îi urmăm Lui.        

Întreaga învățătură propovăduită de Domnul nostru Iisus Hristos ne ușurează și ne coordonează periplul vieții pământești în pelerinajul existențial spre asemănarea cu Dumnezeu. Înaltpreasfinția Sa le-a vorbit credincioșilor prezenți despre puterea extraordinară de sinteză pe care cuvintele Fiului Omuluio are, oferind ca exemplu Fericirile rostite de Domnul în Predica de pe Munte. Am auzit, dragii mei, cât de frumos ați cântat „Fericirile”. Mă bucur din toată inima, este minunat! Acolo, la „Fericiri”, sunt două „Fericiri” care ne deschid nouă porțile Raiului, deși toate sunt adevărate chei în buzunarul inimii, menite a deschide ușile Împărăției cerurilor. Una din chei se numește: „Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu”. Numai așa vom vedea pe Dumnezeu, dacă avem inima curată; scurt și fără comentarii. O inimă curată înseamnă bunătate, adică să nu îți lași mintea și inima copleșită de gânduri. Este foarte greu să ne păzim inima. Iisus Hristos, Fiul Omului, ne îndeamnă să ne imunizăm și să ne ferim inima de primejdiile sufletești, de gândurile care zbuciumă inima.

Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului i-a mai îndemnat pe credincioșii prezenți să devină oameni ai inimii, să-și dezvolte dimensiunea interioară și să prețuiască capacitatea și vocația ființei umane de a-și înălța existența mai presus de materie, în planul spiritualității, trăind viața ca o frumoasă declarație de dragoste și recunoștință adusă lui Dumnezeu.Dragii mei, să avem grijă de inima noastră! Să nu fim vrăjmașii inimii noastre! Să vă gândiți mereu la inima voastră și să aveți obiceiul să faceți declarații de dragoste inimii dumneavoastră, iar aceasta să fie un imn de slavă adus lui Dumnezeu. Să spunem în fiecare dimineață, îndată după ce ne-am trezit: „Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Te iubim din toată inima! Ție, Doamne, Îți mulțumim că ne-ai oferit inima aceasta, care ține viața omului, singura care, asemeni conștiinței omului, lucrează tot timpul! Așa cum scrie în Sfânta Scriptură, „eu dorm, dar inima mea veghează”. Să ne fie milă de inima noastră, să avem grijă să nu o necăjim, să nu o obosim cu păcate, căci inima omului este la fel ca Duhul Sfânt, menținândviața în întregul organism.

La finele sfintei slujbe, Ierarhul Cetății Basarabilor a oferit Părintelui paroh Călin Dănuț Ioniță distincția Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, Crucea Basarabă, ca expresie a prețuirii și dragostei pentruvrednicia preoțească și slujirea jertfelnică, închinate Bisericii Ortodoxe din România.

Succedândceremoniei de oferirea a distincției Crucea Basarabă părintelui paroh, Preasfințitul Părinte Sofronie a rostit un emoționant cuvânt sărbătoresc, în care a evidențiat importanța prezenței sfinte și sfințitoare a veșmântului „Sfântuliței”, cum este numită Sfânta Filofteia de către argeșeni, prin care se aduce binecuvântare asupra tuturor copiilor și tinerilor care încep noul an școlar, dar mai ales tuturor credincioșilor care o iubesc și îi cer cu credință mijlocirea. Preasfinția Sa a adus mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru părinteasca purtare de grijă și pentru această înaltă binecuvântare care se răsfrânge asupra întregii Episcopii a Oradiei, manifestându-și recunoștința, totodată, și față de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic pentru dragostea și generozitatea sa față de credincioșii Eparhiei noastre. De asemenea, Ierarhul Oradiei le-a vorbit credincioșilor despre valoarea istorică și spirituală pe care o are prezența Arhiepiscopului Argeșului și Muscelului în mijlocul enoriașilor unei parohii bihorene, o prezență care indică legătura nezdruncinată care a existat și există între Transilvania și Țara Românească, Transilvania fiind secole de-a rândul oblăduită de Mitropoliții Ungrovlahiei, în calitatea lor administrativ-bisericească și duhovnicească de „Exarhi ai Plaiurilor”.

În cele ce au urmat, Părintele paroh Călin Dănuț Ioniță a ținut o cuvântare ocazională, în care a mulțumit celor doi Ierarhi, Înaltpreasfințitului Părinte Calinic al Argeșului și Musceluluiși Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei, pentru marea binecuvântare pe care au adus-o asupra acestei enorii, prin deosebita slujire arhierească și prin odorul de mare preț oferit bisericii parohiale, veșmântul Sfintei Mucenițe Filofteia de la Curtea de Argeș. În numele întregii parohii, ca semn de aleasă recunoștință și prețuire, părintele paroh a oferit fiecărui ierarh câte o cruce de binecuvântare, precum și o icoanăcu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, dăruită Arhiepiscopului Argeșului și Muscelului, și o icoană cu Sfânta Muceniță Filofteia, oferită Chiriarhului locului.

Diac. Andi Constantin Bacter