Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Vizită chiriarhală în parohia Gepiu, Eparhia Oradiei

Vizită chiriarhală în parohia Gepiu, Eparhia Oradiei

În Duminica a șasea după Sfintele Paști, 24 mai 2020, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei s-a aflat în parohia Gepiu, Protopopiatul Tinca, unde a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească în altarul de vară amenajat pentru slujire al capelei din vecinătatea bisericii parohiale cu hramul Pogorârea Sfântului Duh.

Chiriarhul Oradiei a fost așteptat cu multă bucurie de către credincioșii parohiei și oficialitățile locale, care au luat parte la slujbă, respectându-se îndrumările bisericeşti pentru starea de alertă ale Patriarhiei Române.

Chiriarhul Oradiei a rostit, după citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Ioan din cadrul Sfintei Liturghii, o predică deosebit de bogată în care a vorbit celor prezenţi despre semnificațiile duhovnicești ale vindecării orbului din naștere de către Domnul Iisus Hristos:

„În Duminica de astăzi, a vindecării orbului din naștere de către Mântuitorul Iisus Hristos, ni se vorbește despre orbirea trupească și vindecarea ei, însă există și vedere duhovnicească, desigur mult mai adâncă și tainică, și corespunzător ei, orbirea duhovnicească.”

„Noi, oamenii, am fost creați de Dumnezeu cu suflet și trup, sufletul fiind partea nematerială a persoanei umane, iar trupul partea vizibilă alcătuită din foarte multe părți, pe unele dintre acestea nu le putem vedea cu ochiul liber pentru sunt foarte mici, la fel ca tot ceea ce este în materie. Așa de minunat a creat Dumnezeu lumea și pe om l-a creat ca o făptură compusă, parte spirituală și parte materială. Prin trup, prin cele cinci simțuri, văzul, auzul, mirosul, gustul și simțul tactil, sau analizatorii, cum se numesc în medicină, de la naștere și până la adormire, cunoaștem lumea văzută, materială, lumea spirituală nefiind accesibilă pe cale materială, ci aceasta se cunoaște pe cale duhovnicească.”

„Dintre analizatorii trupului omenesc cel mai important este simțul văzului, vederea, căci, potrivit științelor medicale, nouăzeci la sută din informațiile pe care le luăm din mediul înconjurător ne vin prin vedere. Pe parcursul vieții unui om, din diferite cauze, pot să apară tot felul de suferințe care pot duce la orbire, medicina de astăzi oferind multe tratamente pentru a nu se ajunge la nevedere, prin intervenții chirurgicale sau intervenții oftalmologice, însă în momentul în care se alterează ireversibil ochiul se instalează orbirea, pentru totdeauna, care îl duce pe om în întuneric. Există, însă, și persoane care se nasc nevăzători, numiți orbi din naștere și care, oricât ar fi de avansată medicina, nu pot fi vindecați de orbire.”

„Singurul care poate să vindece un orb din naștere, să îi dea lumina fizică și să îl scoată din întunericul material este Dumnezeu. De aceea, vindecarea orbului din naștere ni-L descoperă pe Domnul Iisus Hristos ca Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a făcut Om pentru noi, oamenii, și a noastră mântuire. Vindecarea unui orb din naștere este o minune, iar minunile țin de sfera suprafirescului, acolo unde doar Dumnezeu poate să intervină. Numai Dumnezeu, Creatorul universului, al lumii văzute și al lumii nevăzute poate să intervină și să facă minuni, cum ni S-a descoperit și cum este vestit în Scriptură și în Tradiția Bisericii reflectată în sfintele slujbe.”

„Iisus Hristos Mântuitorul este Lumina lumii. Minunile, și după Înălțarea Sa la ceruri, continuă să fie făcute prin Duhul Sfânt Care lucrează în Sfânta Biserică și face minuni în numele și cu puterea Domnului Iisus Hristos, puterea dumnezeiască, putere comună celor trei Persoane ale Preasfintei Treimi, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Duhul Sfânt, însă, continuând lucrarea Domnului Hristos, îl poate duce pe om și la o altă vedere decât cea trupească, scoțându-l, în numele Domnului Iisus Hristos, prin voia Tatălui, din întunericul duhovnicesc. Pentru că, dacă Fiul lui Dumnezeu l-a vindecat pe orbul din naștere, dăruindu-i vederea, El vine în lume și pentru ca să ne scoată pe toți din întunericul spiritual, adică din iad, și prin lumina Învierii Sale, El prin Înviere coborând în iad, face ca și în iadul nostru, în întunericul nostru spiritual, să strălucească lumina Învierii Fiului lui Dumnezeu înomenit, Lumina lumii.”

După Rugăciunea Amvonului din cadrul Sfintei Liturghii s-a citit și Rugăciunea specială pentru încetarea noii epidemii.

Părintele Călin Ovidiu Popa, Protopop al Protopopiatului Tinca și paroh la Gepiu, a rostit cuvântul de bun venit adresat Ierarhului Oradiei, mulțumindu-i pentru aleasa purtare de grijă și dragostea părintească arătată comunității dreptmăritoare din Gepiu.

La final, Preasfințitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele paroh și protopop pentru bogata lucrare pastorală, misionară și administrativă pe care o desfășoară, mulțumind bunilor credincioși pentru aleasa primire.

Pr. Cristian Rus