Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Vizita Ierarhului Oradiei în satul Ponoară și la căminul de vârstnici al filialei locale a Filantropiei eparhiale

Vizita Ierarhului Oradiei în satul Ponoară și la căminul de vârstnici al filialei locale a Filantropiei eparhiale

În cea de a șaptesprezecea Duminică după Pogorârea Sfântului Duh, 18 februarie 2024, ultimul popas duminical de dinaintea începerii perioadei de adâncă cernere a sufletului, Triodul, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în mijlocul comunității credincioșilor din satul Ponoară, comuna Bratca, unde a oficiat Dumnezeiasca Liturghie și a făcut o vizită la Căminul de Persoane Vârstnice aflat sub purtarea de grijă a filialei locale a Filantropiei eparhiale.

Citirea liturgică a Sfintei Evanghelii ne-a pus înainte impresionanta întâlnire dintre Domnul Iisus Hristos și femeia de neam păgân, canaaneanca topită de suferința provocată de fiica posedată de demon (Matei 15, 21-28). După evocarea pericopei mateiane, Chiriarhul meleagurilor bihorene a rostit un cuvânt de folos duhovnicesc, în care a subliniat universalitatea sensului Venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu, Care nu are pe nimeni de pierdut: de la oile pierdute ale casei lui Israel și până la ultimul rătăcit al lumii care vrea să primească binecuvântarea lui Dumnezeu și să afle drumul înapoi Acasă.

În deschiderea predicii, Preasfinția Sa a reliefat lecția cu multe fațete pe care Fiul lui Dumnezeu o dă femeii canaanence, Apostolilor, martorilor, nouă și tuturor celor care și-au îndestulat sufletul de Lumina Evangheliei în urma întâlnirii atât de neobișnuite din ținuturile Tirului și ale Sidonului. Ne întâlnim, astăzi, cu femeia canaaneancă, cea care, văzându-L pe Mântuitorul și știind că vine cu putere multă, Îi cere Acestuia să îi vindece fiica greu chinuită de diavol. Cu acest prilej, Domnul îi pune credința la încercare; nu pentru că El nu ar fi știut cât de puternică este credința ei, ci pentru ca cei din jur să vadă și, de asemenea, să înțeleagă și Apostolii că El nu a venit doar pentru israeliți, deși prin cuvintele Sale a dat de înțeles lucrul acesta. După ce își arată credința ei cea puternică, Domnul îi vindecă fetița și, odată cu vindecarea, îi laudă credința ei în puterea și ajutorul lui Dumnezeu. De fapt, asta face Dumnezeu, venind în lume: vrea să ne vindece. Prin credința în El, Dumnezeu vrea să ne dăruiască viață, tot ceea ce ne este de folos pentru dobândirea vieții veșnice. El vine în lume nu doar ca să ne tămăduiască de boli, ci ca să ne vindece de moarte. Vindecarea aceasta numai Dumnezeu poate să o facă. Asta este menirea pentru care Dumnezeu vine în lume; este misiunea cu care Tatăl Cel ceresc Își trimite Fiul în lume, ca să Se înomenească, pentru ca Dumnezeu, dinlăuntrul firii omenești, să vindece firea umană deșirată de păcat și de moarte. Taina cea mare a Venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu are în prim plan vindecarea de moarte.

Deși aparent este susținut de Domnul Iisus Hristos, vedem cât se poate de evident că exclusivismul iudaic este dizolvat de dragostea necondiționată și atotcuprinzătoare a lui Dumnezeu, Care vrea ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința Adevărului să vină. E adevărat că Mântuitorul spune că a fost trimis pentru oile cele pierdute ale casei lui Israel, dar El nu vine doar pentru aceștia, ci pentru toți urmașii lui Adam. E adevărat, prin israeliți a fost dată Legea și prin ei Dumnezeu a pregătit toate popoarele umanității pentru întâlnirea cu El. Totodată, nu este vorba despre o întâlnire exterioară, ci lăuntrică. Mântuitorul lumii vine pentru toți oamenii, pentru că toți am moștenit sămânța lui Adam și a Evei și, odată cu moștenirea lor, este și povara pe care o poartă strămoșii, adică moartea, intrată prin păcat în firea noastră omenească. De aceea, Dumnezeu primește a Se face Om ca să moară pentru noi. Dar El nu moare ca Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu moare niciodată, dar Cuvântul lui Dumnezeu, Fiul, Își ia firea omenească pentru ca să moară pentru noi; și, fiind Dumnezeu, nu-L poate ține moartea și înviază a treia zi, oferind tuturor viața și învierea! Astfel, de abia la Înviere înțelegem Taina Venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu. Prin urmare, pericopa evanghelică de astăzi ne pregătește pentru urcușul spre înviere, fiind Duminica pregătitoare pentru intrarea în perioada sfântă a Triodului, a călătoriei spre Postul cel Mare. Duminica de astăzi ne pregătește pentru ceea ce urmează să primim în viața noastră, ca înțeles tainic și mântuitor; ne face să înțelegem că pentru noi S-a înomenit Fiul lui Dumnezeu, pentru ca, murind El, să omoare moartea noastră și ca, înviind El, să deschidă tuturor calea spre înviere. Urmând pilda credinței femeii canaanence, prin credința moșilor și strămoșilor noștri, prin credința noastră, primim darul de a face parte din Trupul lui Hristos – Biserica – prin Taina Sfântului Botez, care, incorporați fiind în Trupul Bisericii, ne face părtași tainici ai Morții și Învierii Fiului lui Dumnezeu.  

Încheind cuvântul de învățătură, Episcopul Oradiei le-a vorbit celor prezenți despre bucuria de a ni Se fi descoperit Domnul Iisus Hristos; și nu oricum, ci ca Lumină Care ne scoate din întunericul necunoașterii și al orbecăielii întru moarte, o realitate pregnantă pe care o simțim și în pericopa evanghelică de astăzi, dar mai ales în perioada pre-pascală și pascală care ne stă înainte. Lumina lui Hristos luminează tuturor oamenilor! Acesta este înțelesul vieții Bisericii, care face Lumina lui Hristos transparentă întregii lumi și pe care, în mod special și simbolic, o întâlnim în noaptea Sfintelor Paști, când totul se umple de Lumină. Cum începe Slujba Pascală? Veniți de luați Lumină! Este o Lumină pe care Biserica o vestește în toată perioada Sfântului și Marelui Post, la Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, prin proclamarea impresionantă: „Lumina lui Hristos luminează tuturor!” – care se repetă și atunci când este sfințită o biserică, când se aprinde în Sfântul Altar lumina, pentru că Sfântul Altar închipuie Mormântul în care a fost coborât Domnul Iisus Hristos și care, înviind Domnul, s-a golit pentru totdeauna. Și de aceea, suntem cu toții încurajați! Pentru că Domnul a zis: „atâta vreme cât sunt în lume, Lumină a lumii sunt” și tot El a zis: „iată, Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului!”. Astfel, în mod tainic, nevăzut, prin Trupul și Sângele Său, Domnul este aici, prezent, și ne cheamă pe toți să ne apropiem de El cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, primind Merindea pentru viața cea veșnică! Astăzi ne unim și noi smeritele rugăciuni, cu străpungere de inimă, împreună cu smerita femeie canaaneancă, cerând lui Dumnezeu iertare și îngăduință și rugându-L să ne primească și pe noi, prin Taina Morții și Învierii Sale, în Împărăția cerurilor.

La Sfânta Liturghie, Chiriarhul locului l-a hirotonit pe seama Parohiei Sighiștel, Protopopiatul Beiuș, pe diaconul Marian-Florin Ilieș, oferindu-i și hirotesia de duhovnic, iar pe tânărul teolog Dragoș-Ioan Bențe l-a prohirisit în treapta slujirii diaconale pe seama bisericii parohiale din satul Șimian, Protopopiatul Marghita.

La finele dumnezeieștii slujbe, Părintele Aurel-Simion Goga, Protopopul Oradiei, a rostit o alocuțiune festivă, iar Părintele paroh Andrei-Nicolae Criste a adresat un cuvânt de mulțumire Ierarhului Oradiei pentru bucuria de a-l avea în sânul enoriei încredințate spre păstorire, oferind binecuvântarea arhierească și învățându-i pe toți cei prezenți cuvântul Evangheliei lui Hristos. Apoi, Chiriarhul a rostit un cuvânt ocazional, mulțumindu-i preotului paroh și credincioșilor pentru primirea caldă și felicitând frumoasa lucrare desfășurată în această localitate montană a Apusenilor.

În partea de sfârșit a vizitei arhierești, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a vizitat Căminul de Persoane Vârstnice din proximitatea bisericii Parohiei Ponoară. Acest centru social este ocrotit de patronajul spiritual al Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon și se află sub purtarea de grijă a preotului paroh Andrei-Nicolae Criste, fiind parte integrantă a misiunii social-filantropice a filialei Asociației Filantropia a Episcopiei Oradiei. Aici, Ierarhul Oradiei a fost întâmpinat de Părintele Laurențiu Lazăr, consilier social-filantropic la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei, și de doamna Marcela Tomuța, asistent social și coordonator al căminului. În cele ce au urmat, Ierarhul i-a binecuvântat pe vârstnicii acestui centru și le-a adresat un cuvânt de mângâiere și de sporire a nădejdii în puterea și ajutorul Domnului Iisus Hristos, Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Căminul de Persoane Vârstnice din satul Ponoară, comuna Bratca, oferă asistență medicală și îngrijire pentru douăzeci de persoane vârstnice cu un grad ridicat de dependență.

Vizita Ierarhului Oradiei în satul Ponoară, respectiv la așezământul filantropic oblăduit de Biserică ortodoxă face parte din seria activităților desfășurate sub generoasa cupolă a valorii speciale cu care a fost investit anul 2024 de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre, la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României: „Anul omagial al pastoraţiei şi îngrijirii bolnavilor” şi „Anul comemorativ al tuturor Sfinţilor tămăduitori fără de arginţi”.

pr. Andi-Constantin Bacter