Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Vizita Mitropolitului Basarabiei în ținutul Bihorului românesc

Vizita Mitropolitului Basarabiei în ținutul Bihorului românesc

În perioada 18-22 iulie 2022, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei a avut aleasa bucurie de a-l primi ca oaspete de seamă pe Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, care, cu binecuvântarea și însoțit de Chiriarhul locului, Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei, a vizitat o parte din cele mai importante lăcașuri de cult din municipiul Oradea și împrejurimi. Vizita Ierarhului venit de dincolo de Prut vine ca răspuns la cordiala invitație a Episcopului Oradiei adresată Mitropolitului Basarabiei cu prilejul împreună-slujirii, în data de 21 iunie 2022, la târnosirea bisericii Sfântului Ierarh Nicolae din localitatea Alexandru Ioan Cuza din Republica Moldova, la invitația Episcopului Veniamin al Basarabiei de Sud.

Șirul vizitelor a debutat cu ziua de marți, 19 iulie 2022, când Ierarhul Oradiei Mari i-a prezentat Înaltpreasfințitului Părinte Petru paraclisul „Sfinții Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei” de la Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei, Reședința Episcopală și muzeul eparhial din Oradea. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Sofronie a prezentat și nuanțat Ierarhului cetății Chișinăului caracterul eterogen și compozit al societății bihorene, din care s-au desprins provocările imprevizibile și dinamismul misionar aparte pe care o astfel de eparhie le solicită. Ca o materializare a bucuriei sfinte de a fi împreună pentru prima dată în Episcopia Oradiei, Ierarhul cetății orădene a oferit în dar Înaltpreasfințitului Petru al Chișinăului  un engolpion, lucrat în Atelierele Patriarhiei Române, ce-L închipuie pe Domnul nostru Iisus Hristos, Stăpânul Universului. În continuare, Mitropolitul Basarabiei a vizitat una dintre cele mai iubite atracții turistice ale Oradiei, Catedrala „Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu”, Biserica cu Lună, vechea Catedrală Episcopală a Oradiei, precum și Centrul Cultural Ortodox al enoriei orădene, respectiv muzeul parohial. Apoi, Înaltpreasfințitul Părinte Petru a putut să admire noua Catedrală Episcopală „Învierea Domnului” și „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei”, Catedrala cu Soare a Oradiei, aducând prețioase cuvinte de apreciere cu privire la ambițioasa și ampla lucrare de înfrumusețare cu mozaic a interioriului sfântului lăcaș. La sfârșitul zilei, cei doi Ierarhi ai Bisericii noastre Ortodoxe Române au poposit la Schitul „Sfântul Ioan Botezătorul” din Oradea, așezământ monahal dependent de Centrul Eparhial al Episcopiei Oradiei, bucurându-se de generoasa livadă a schitului.

Următoarea zi, miercuri, 20 iulie 2022, serviciul de ospitalitate și însoțire a fost realizat de Părintele Aurel-Simion Goga, Protopopul Oradiei, care, din încredințarea Episcopului Oradiei, i-a prezentat Înaltpreasfințitului Părinte Petru al Chișinăului biserici ortodoxe din Băile Felix, Sânmartin și Oradea. Prin urmare, la Băile Felix, oaspeții au putut admira Paraclisul Episcopal „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, veche biserică de lemn monument istoric adusă după 1990 la Felix de la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea, așezământ monahal sub purtarea directă de grijă a Centrului Eparhial, și biserica parohială cu hramurile „Schimbarea la Față a Domnului”, „Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” și „Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul” din Băile Felix. Mai departe, Mitropolitul românilor din Basarabia a fost întâmpinat cu bucurie și mare cinste la biserica „Buna Vestire”, respectiv biserica cu hramurile „Duminica Sfinților Români”, „Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul” și „Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul” din comuna Sânmartin, iar mai apoi au fost vizitate două biserici parohiale orădene, biserica „Sfântul Ioan Iacob de la Neamț” și „Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei” din cartierul Nufărul și biserica „Sfântul Apostol Andrei” și „Duminica Sfinților Români”, situată pe strada omonimă (a Ocrotitorului României), din cartierul Decebal. Oprind la fiecare parohie, Exarhul Plaiurilor a fost primit cu multă dragoste de către preoții slujitori și credincioși, oferindu-i-se în dar frumoase icoane, ștergare tradiționale, albume sau chiar monografii ale bisericilor vizitate.

În cea de a treia zi, 21 iulie 2022, Întâistătătorul Eparhiei Oradiei a prezentat Mitropolitului Basarabiei cele două mănăstiri de maici care străjuiesc cetatea de pe malurile Crișului Repede. La Mănăstirea „Sfânta Cruce” a fost întâmpinat de Maica stareță, stavrofora Mina Bădilă, dimpreună cu Părintele Arhimandrit Atanasie Paleu, duhovnicul mănăstirii, care au oferit în dar Ierarhului venit de peste Prut un epitrahil și un omofor, pentru o îmbucurătoare aducere aminte a acestor zile de ședere și spre pomenirea în rugăciunile de noapte și de zi ale Înaltpreasfinției Sale. La Mănăstirea „Buna-Vestire” de la confiniile de miazănoapte ale Oradiei, Mitropolitul Basarabiei a putut să se închine în biserica principală a mănăstirii, înălțând o rugăciune, totodată, și în paraclisul de la demisolul altarului de vară, închinat Sfântului Mare Mucenic Mina Egipteanul. În aceeași zi, vizita a continuat la alte două biserici istorice ale Eparhiei noastre, biserica „Izvorul Tămăduirii”, cea dintâi zidită în Oradea după Marea Unire, și biserica „Sfântul Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei” și „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” a Parohiei Oradea-Vii, cunoscută de credincioși ca „Biserica Albastră”, unde, în ambele cazuri, au vizitat centrele pastoral-misionare și culturale ale celor două parohii, aducând, în mod special, alese aprecieri preotului Gheorghe Nemeș, inițiatorul și coordonatorul proiectului social-filantropic „Agapa Sfântului Mare Mucenic Gheorghe” de la Parohia Oradea-Vii, pentru bogata și îndelungata slujire a lui Dumnezeu și a oamenilor.

Ținem să menționăm frumoasele și istoricele însemnări pe care Înaltpreasfințitul Părinte Petru al Basarabiei le-a lăsat ca mărturie pe paginile Sfintei Evanghelii ale fiecărui lăcaș de închinare pe care l-a vizitat, spre statornicirea și sporirea legăturii frățești indisolubile dintre mult râvnitul ținut românesc al Basarabiei și la fel de râvnita, dar nevitregita, brazdă de vest a neamului românesc. Mai mult decât atât, la fel de importante și de încurajatoare au fost cuvintele de prețuire pe care le-a adresat Ierarhul Basarabiei române Chiriarhului acestor meleaguri bihorene, o gazdă desăvârșită, evidențiind dragostea pentru istorie și cultură ieșită din comun, la care se adaugă grija cu totul deosebită de a străjui într-o manieră strategică Oradea și Bihorul cu biserici monumentale, cu arhitecturi și picturi ce mărturisesc pe deplin Ortodoxia, în vederea edificării duhovnicești a credincioșilor și fortificării credinței dreptmăritoare și a neamului românesc de la fruntariile apusene ale țării.

La sfârșitul zilelor de ședere în Eparhia Oradiei, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a mărturisit Mitropolitului Petru al Basarabiei bucuria sinceră și onoarea de-al avea ca oaspete de mare cinste, o vizită istorică pentru Episcopia Oradiei, ce s-a constituit într-un îndemn la mai multă unitate și la o mai bună înțelegere a binecuvântării lui Dumnezeu revărsată peste Bihorul românesc, aceea de a fi parte integrantă a mult iubitei Românii.

Arhid. Andi Constantin Bacter