Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Vizită și slujire arhierească în parohia bihoreană Bălaia

Vizită și slujire arhierească în parohia bihoreană Bălaia

În Duminica după Botezul Domnului, 13 ianuarie 2019, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în vizită pastorală în parohia Bălaia, Protopopiatul Oradea. Cu acest prilej, Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie arhierească, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în biserica parohială cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae.

Chiriarhul Oradiei a fost întâmpinat de numeroși dreptmăritori creștini din Bălaia. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Episcop Dr. Vasile Coman din Oradea.

În bogatul cuvântul de învățătură rostit în cadrul slujbei, după citirea pericopei evanghelice duminicale, de la Sfântul Evanghelist Matei, Preasfințitul Părinte Sofronie a vorbit celor prezenți despre însemnătatea începutului propovăduirii Mântuitorului Iisus Hristos, subliniind semnificațiile cuvintelor „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor”:

„În Duminica după Botezul Domnului, Biserica dreptmăritoare comemorează, în fiecare an, începutul propovăduirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, început ce a fost făcut prin cuvintele: «Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor». Aceste cuvinte răsună cu putere în sufletele noastre până în ziua de acum și până la cea de-a doua venire a Domnului va fi tot așa, căci, pentru fiecare generație de creștini și pentru fiecare creștin în parte, începutul urcușului duhovnicesc se face la îndemnul acesta al Domnului Hristos, «Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor».”

„Ce înseamnă aceste cuvinte? Nu se referă la o pocăință exterioară pe care oamenii să o vadă, să o recunoască, și, astfel, să dobândim eticheta de pocăiți. Ci pocăința este schimbarea inimii, schimbarea omului lăuntric, schimbarea felului nostru de a fi, schimbarea felului nostru de a ne comporta, transformarea noastră, din oameni ai cărnii, ai păcatului, ai întunericului, ai morții, în oameni duhovnicești, oameni ai virtuții, ai luminii, ai vieții celei veșnice, ai mântuirii, pentru că, de aceea a venit Mântuitorul Iisus Hristos pe pământ, ca să ne aducă nouă, oamenilor, în dar, viața cea veșnică. El a venit ca o Lumină mare, cea mai mare în acest pământ, ca o Lumină în întuneric, ca o Lumină Care să strălucească celor din latura și din umbra morții, adică întregului pământ, întregului neam omenesc cuprins, prin păcat, de întuneric și de moarte.”

„În felul acesta, lumea întreagă, întunecată fiind, a văzut Lumină mare, Lumina lui Dumnezeu coborând și venind pe pământ. Lumina lumii, Cuvântul Cel Veșnic al Tatălui Care vine în lume și Se face Om, la plinirea vremii, din Sfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu. Se înomenește Fiul Cel Veșnic al Tatălui, Dumnezeu-Omul, Domnul nostru Iisus Hristos, Care, la vârsta maturității depline, la treizeci de ani, vine la apa Iordanului, este botezat de către Ioan și apoi își începe misiunea mântuitoare pe pământ.”

„Atât de mare este lumina Fiului lui Dumnezeu întrupat, atât de puternică strălucirea Sa, încât întunericul nu a putut să o cuprindă. De aceea, și atunci când moare pe Cruce și este coborât în mormânt, când Se coboară El Însuși până în adâncurile iadului, așa cum am ascultat din pericopa Apostolului zilei, din Epistola către Efeseni, lumina Sa strălucește tuturor celor din întuneric, strălucește și în iad, strălucește în moarte. Mormântul Său este plin de lumină, izvorâtor de putere, de har, de libertate, prin eliberarea din robia morții.”

„Noi, prin Biserică și în Biserică, care este comuniunea Sfinților, avem bucuria trăirii împreună cu Dumnezeu, cu Dumnezeu-Omul, Domnul nostru Iisus Hristos, în Duhul Sfânt și, astfel, petrecând împreună cu Domnul, ajungem la vederea Tatălui, prin Fiul, în Duhul Sfânt. Este important pentru noi toți să rămânem în Biserică, să rămânem în comuniunea Sfinților, să rezistăm minciunilor, răutăților și ispitelor din lume, de orice fel, care caută să ne îndepărteze de dragostea lui Dumnezeu. Să nu ascultăm, astfel, de glasuri înșelătoare, ci să ne rugăm și să ne bucurăm împreună și, având darul acesta mare, uriaș, incomparabil, al prezenței în lume, în Biserică, dar și în sufletele noastre, prin Taina Sfântului Botez, a Luminii lui Dumnezeu, iarăși să ne bucurăm, să răbdăm toate încercările, să iertăm toate nedreptățile ce ni se fac și să ne rugăm pentru lumea întreagă, pentru ca, tot mai mulți oameni să ajungă la vederea și la cunoașterea lui Dumnezeu și la bucuria împreună-petrecerii cu Domnul Iisus Hristos, în Duhul Sfânt, în lumina cea veșnică a Împărăției celei netrecătoare.”

La încheierea Sfintei Liturghii, Părintele Aurel Simion Goga, Protopopul Oradiei, a rostit cuvântul de bun venit adresat Ierarhului, iar parohul locului, Părintele Romulus Dănuț Vidican, a adus mulțumiri Bunului Dumnezeu pentru toate binecuvântările primite, Întâistătătorului Eparhiei Oradiei pentru grija arhipăstorească, dar și credincioșilor enoriei pentru atașamentul și dragostea ce o arată față de Sfânta Biserică.

Chiriarhul Oradiei a rostit un cuvânt de binecuvântare în care a felicitat pe părintele paroh pentru lucrarea pastorală-misionară și administrativ-gospodărească ce o săvârşeşte, adresând alese urări de ani mulți și binecuvântați credincioșilor enoriei.