Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Zămislirea unei noi „Porți spre Cer” în Eparhia Oradiei

Zămislirea unei noi „Porți spre Cer” în Eparhia Oradiei

În cea de a noua zi a celei de a treia luni a noului an bisericesc, 9 noiembrie 2022, la pomenirea Sfântului mare făcător de minuni și tămăduitor Nectarie din Eghina, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, după săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii a sărbătorii, a oficiat slujba sfințirii și așezării pietrei de temelie pentru un nou lăcaș de închinare ortodox, care se va înălța în noul cartier, Beverly Hills, al comunei Sânmartin din zona metropolitană a Oradiei. Noua biserică va purta hramurile Buna Vestire, Sfântul Mucenic Fanurie și Sfântul Mare Mucenic Mina și va respecta cu fidelitate primul proiect arhitectural al Catedralei Ortodoxe a Oradiei, plan realizat în perioada interbelică. La sfânta slujbă au luat parte un sobor de preoți și diaconi, autorități centrale și locale și mulți credincioși.

La finele programului liturgic, Părintele Aurel-Simion Goga, Protopopul Oradiei, sub a cărui coordonare administrativă se va afla Parohia „Buna Vestire și Sfântul Mucenic Fanurie”, a dat citire Hrisovului, documentul bisericesc care constituie pecetluirea începutului celui bun al noii biserici. În continuare, Părintele Silviu-Ciprian Fiter, preot misionar îmbisericit pe seama bisericii de enorie a Parohiei Băile Felix și coordonatorul lucrărilor de construcție a noului lăcaș de cult, a adresat un cuvânt de mulțumire, manifestându-și recunoștința față de Părintele Ceresc, Care, prin lucrarea Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei, a adus binecuvântarea începutului celui bun pentru această viitoare Casă a sălășluirii Slavei Sale. În semn de prețuire, preotul Silviu-Ciprian Fiter a oferit Ierarhului Oradiei o icoană cu hramul principal al noii biserici, a Bunei Vestiri.

La sfârșit, Ierarhul teritoriilor bihorene a ținut o alocuțiune ocazională, subliniind momentul istoric la care au fost cu toții martori, însă a cărui semnificație transcende frontierele relative ale istoriei și rămâne înscrisă pe răbojul veșniciei, fiind vorba despre înălțarea unei Case a lui Dumnezeu în mijlocul poporului Său.

În deschiderea cuvântului, Preasfinția Sa a vorbit despre valențele spirituale, culturale și identitare pe care le găzduiește prezența demnă a unei biserici ortodoxe pe teritoriul țării noastre, mai ales aici, la marginea dinspre apus a neamului nostru.  Cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi, se începe aici o lucrare sfântă. Este un moment istoric. De bună seamă, orice biserică este o „Poartă spre veșnicie” și este înălțată spre slava lui Dumnezeu și mântuirea noastră, căci biserica este și o „Poartă spre lumea de dincolo”, spre Împărăția cerurilor. Fiecare biserică este o „Poartă spre Cer”, prin care Dumnezeu vine în mijlocul nostru. Cu toate acestea, deși bisericile mărturisesc despre veșnicia lui Dumnezeu, momentul începerii zidirii unei biserici este unul istoric. Istoria poporului nostru este istoria bisericilor sale, pentru că poporul nostru nu-și începe istoria în urmă cu o sută de ani, nici măcar cu o mie, ci cu mult mai mult în urmă. Istoria noastră este istoria credinței înaintașilor noștri, cei care au zidit biserici Slavei lui Dumnezeu, mărturisind despre continuitatea noastră pe aceste meleaguri, inclusiv aici în Transilvania! Atât smeritele noastre biserici de lemn, cât mai ales cele de piatră, chiar și aici, la noi în Bihor! Toate mărturisesc despre credința ortodoxă a acestui popor care și-a păstrat identitatea spirituală și culturală în pofida tuturor vicisitudinilor istoriei. Biserica de aici se adaugă zestrei de peste trei sute de lăcașuri de cult ortodoxe ridicate în Bihor, de la Tratatul de la Trianon încoace. Ea este așezată aici, la graniță, ca mărturie, ca toate celelalte biserici ortodoxe, a identității noastre culturale, spirituale profunde și, bineînțeles, naționale!

Biserica ce se va ridica aici va avea ca model primul proiect al Catedralei Ortodoxe a Oradiei din perioada interbelică, care era potrivită pentru locul unde urma să se construiască. Vicisitudinile, însă, au împiedicat construirea Catedralei, apoi a urmat regimul ateu, o perioadă de patruzeci de ani de dificultăți mari, bisericile construite fiind amenințate cu dispariția, iar altele chiar demolate. Abia după anii `90, după schimbarea de regim, s-a reluat construirea Catedralei, atât de necesare, dar, găsindu-se mult mai potrivit locul în care ea a fost ridicată, care este exact locul în care Mihai Viteazul a avut tabăra sa, la Oradea, s-a găsit un alt proiect pentru Catedrală, pe care îl ducem mai departe în cinstea memoriei înaintașilor noștri, împlinind ceea ce au gândit. Cu toate acestea, vechiul proiect al Catedralei nu a rămas în uitare. Și, când a venit momentul, ca o bună vestire, am așezat gândul bun înaintea Maicii Domnului și i-am oferit vechiul proiect al noii Catedrale a Oradiei, care urmează să se ridice aici - a mai adăugat Ierarhul.

La sfârșit, Preasfințitul Părinte Sofronie i-a felicitat pe ostenitorii și binefăcătorii acestui sfânt lăcaș, îndemnându-i la rugăciune și la întrarmare cu răbdare, căci pornirea unei astfel de lucrări sfinte stârnește adversitatea oștirilor întunecate, puternic stingherite de prezența sfântă și sfințitoare a bisericilor lui Hristos. Nu este ușor să faci o biserică nouă. Demonii cu toată oștirea lor se pun în mișcare și stârnesc pe mulți oameni potrivnici, dar întotdeauna s-a dovedit că atunci când se face biserică, bun lucru se face. Gurile care sunt acum în vrăjmășie vor amuți, căci le va închide Dumnezeu, așa cum știe El, mai devreme sau mai târziu. Nimeni să nu se joace sau să se împotrivească puterii lui Dumnezeu, pentru că nimeni din cei care au îndrăznit aceasta nu au sfârșit bine și nu s-au bucurat de multă binecuvântare pe pământ, nici ca viață, nici ca autoritate, nici ca putere, ci au moștenit puterea celui rău, adică haosul și infernul. Să nu fie! Să dea Dumnezeu gândul cel bun tuturor, inimă bună pentru jertfire, căci este un timp de sacrificiu, însă cu ajutorul lui Dumnezeu vom birui. Maica Domnului să fie ajutor, apărare și acoperământ sfintei zidiri care a început a se înălța astăzi, în ziua de pomenire a Sfântului Nectarie! Și Sfântul Nectarie și Sfântul Mucenic Fanurie și Sfântul Mare Mucenic Mina, toți cei trei mari făcători de minuni, să vă ocrotească și toți cei care sunt și vor fi fiii duhovnicești ai noii parohii să se bucure de ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu aici, în noul Sion care se va înălța!

Pr. Andi Constantin Bacter