Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Zi de bucurie în Eparhia Oradiei

Zi de bucurie în Eparhia Oradiei

În data de 25 februarie 2013 se împlinesc şase ani de când, răspunzând chemării Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi Colegiului Electoral Bisericesc din data de 13 februarie 2007, Preasfinţitul Părinte Sofronie a fost întronizat ca Episcop al Oradiei, pornind cu multă nădejde şi responsabilitate pe acest drum al misiunii arhiereşti, în binecuvântatul ţinut al Bihorului, în slujirea „cu timp şi fără de timp” a lui Dumnezeu şi a oamenilor, după ce vreme de opt ani a slujit cu râvnă sfântă pe românii ortodocşi din Ungaria, ca cel dintâi Arhipăstor al acestora. Bucuria acestei aniversări a fost dublată de împlinirea, în ziua de 21 februarie 2013, a 14 ani de la hirotonia în treapta arhieriei a Preasfinţiei Sale.

Aceste momente aniversare au fost sărbătorite, în mod festiv, în Duminica a treizeci şi treia după Rusalii, 24 februarie 2013, la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, în paraclisul de iarnă cu hramul „Sfinţii Ierarhi Nicolae, Spiridon şi Nectarie”, prin săvârşirea Sfintei Liturghii arhiereşti de către Preasfinţitul Părinte Sofronie, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoţi şi diaconi, membri ai Permenenţei Consiliului Eparhial al Episcopiei Oradiei şi slujitori ai noii Catedrale Episcopale, în prezenţa a sute de credincioşi dreptmăritori orădeni.

În cadrul slujbei, Chiriarhul a hirotesit pe Preacucernicul Părinte Gabriel Ionel Molnar, slujitor al Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, întru iconom.

După citirea pericopei evanghelice de la Sfântul Evanghelist Luca, Ierarhul a rostit o frumoasă predică în care, în cuvinte alese, a tâlcuit înţelesurile adânc duhovniceşti ce se desprind din textul scripturistic care prezintă pilda vameşului şi a fariseului:

„Duminica de astăzi, a treizeci şi treia după Rusalii, marchează începutul perioadei Triodului, a perioadei din cursul anului bisericesc ce ne pregăteşte, timp de zece săptămâni, pentru Sfânta şi Luminata Înviere a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. O călătorie duhovnicească în care suntem chemaţi  de Sfânta Biserică să fim, întâi de toate, smeriţi, să ne cercetăm pe noi înşine şi, înainte de a ne bucura de darurile dumnezeieşti, văzându-ne păcatele, să le mărturisim, să ne despărţim de răul din noi şi să cerem iertare de la Dumnezeu. Aceasta deoarece, în viaţa cea duhovnicească, există mare primejdie ca, îndeletnicindu-te cu virtutea, să ajungi să crezi că eşti mai vrednic decât fratele tău, mai sus din punct de vedere duhovnicesc decât aproapele tău, iar aceasta este mândrie, rădăcina căderii diavolilor, dar şi a oamenilor.”

„Am venit şi noi astăzi la biserică, precum odinioară vameşul şi fariseul din pildă care au mers la templu să se roage, să ne rugăm lui Dumnezeu, aşa cum suntem, şi cu cele bune, şi cu cele mai puţin bune ale noastre, şi cu faptele bune, şi cu scăderile noastre, şi cu virtuţile, dar şi cu greşelile, şi cu ceea ce Îl face pe Dumnezeu să zâmbească, şi cu ceea ce Îl face să lăcrimeze pentru noi. Şi dacă fiecare dintre noi ia aminte cum se roagă şi ce cere de la Dumnezeu, îşi poate da seama cât de mult seamănă cu fariseul, care se lăuda că posteşte de două ori pe săptămână, că dă zeciuială din tot ceea ce are, că nu era desfrânat, că nu era hoţ, că nu făcea nedreptăţi, aşa cum îl vedea el pe fratele său în umanitate, pe vameş, că le-ar fi făcând.”

„Această tipologie umană nu este recomandată de Mântuitorul Iisus Hristos. Nu cel care se înalţă pe sine şi se consideră mai virtuos, mai drept, mai curat duhovniceşte decât aproapele său, este cel care se coboară de la biserică mai îndreptat la casa sa.”

La finalul Sfintei Liturghii, Preacuviosul Părinte Arhim. Mihail Tărău, exarhul aşezămintelor monahale din Eparhia Oradiei şi stareţ al Mănăstirii Izbuc, a rostit un cuvânt de mulţumire din partea clerului, a vieţuitorilor sfintelor mănăstiri şi a întregii suflări dreptmăritoare din Bihor, în cadrul căruia a adus mulţumire Bunului Dumnezeu pentru darul pe care l-a făcut Eparhiei Oradiei acum şase ani, în persoana Preasfinţitului Părinte Sofronie, subliniind importanţa istorică a zilei de 25 februarie 2007 pentru Episcopia Oradiei, precum şi rodnica lucrare arhipăstorească a Preasfinţiei Sale în acest răstimp binecuvântat.

În cuvântul festiv rostit, Preasfinţitul Sofronie a adus mulţumire Preasfintei Treimi, Preacuratei Fecioare Maria şi tuturor sfinţilor pentru darurile primite şi ajutorul dat pe parcursul celor 14 ani de arhierie şi a celor 6 ani de arhipăstorire la Oradea. Totodată, a mulţumit părinţilor trupeşti şi celor duhovniceşti, învăţătorilor şi profesorilor, ierarhilor, şi tuturor celor care au avut o contribuţie la formarea Preasfinţiei Sale, şi, nu în ultimul rând, a adresat mulţumiri preoţilor de mir şi celor din cinul monahal, călugărilor şi călugăriţelor, dar şi bunilor credincioşi bihoreni pentru dragostea, rugăciunile, recunoştinţa şi preţuirea cu care îl înconjoară.

 

Pentru Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei, cei şase ani de arhipăstorire ai Preasfinţitului Părinte Sofronie reprezintă o binecuvântată perioadă de revigorare, înflorire şi diversificare a lucrării şi misiunii Bisericii Ortodoxe la marginea dinspre apus a neamului românesc, printr-o pilduitoară şi rodnică activitate, desfăşurată în plan administrativ-bisericesc, economic-gospodăresc, patrimonial, cultural-misionar, educaţional şi social-filantropic, încununată cu bogate şi frumoase realizări, care reflectă dinamismul şi râvna misionară, slujirea şi dăruirea Preasfinţitului Părinte Sofronie, după exemplul Arhiereului Cel Veşnic, Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Între principalele realizări din cei şase ani de arhipăstorire menţionăm: înfiinţarea unei noi Episcopii, pentru credincioşii ortodocşi din judeţul Sălaj, cu sediul la Zalău (2007); înfiinţarea Liceului Teologic Ortodox ,,Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea (2007) şi intrarea acestuia în vechea clădire a Academiei Teologice din Oradea, redobândită de Episcopia Oradiei după 64 de ani de înstrăinare (2012); apariţia revistei Liceului, „Spes Orthodoxiae” (2009); consolidarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii din Oradea, care a primit ca patron spiritual pe vrednicul de pomenire Episcop Dr. Vasile Coman al Oradiei (2009); ampla lucrare de construcţie de noi biserici în întreaga Eparhie; revigorarea vieţii monahale prin înfiinţarea de noi aşezăminte monahale şi dezvoltarea, consolidarea şi restaurarea celor existente, grija pentru sporirea numărului monahilor şi păstrarea şi valorificarea patrimoniului monastic.

Un prilej de mare bucurie pentru Ierarh, cler şi popor a fost revenirea Episcopiei Oradiei în jurisdicţia canonică a Mitropoliei Ardealului, hotărâtă de Adunarea eparhială a Episcopiei Oradiei în şedinţa anuală din 28 ianuarie 2012, şi consfinţită prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu numărul 846, luată în şedinţa de lucru din 16-17 februarie 2012.

Sub purtarea de grijă a Preasfinţiei Sale, în ultimii şase ani în Eparhia Oradiei au fost sfinţite 41 de pietre de temelie pentru noi biserici, au fost târnosite 39 de biserici, iar 42 au fost resfinţite, fiind hirotoniţi 113 preoţi şi diaconi. La începutul anului 2013, în Episcopia Oradiei există un număr de 445 de unităţi bisericeşti, 476 de lăcaşuri de cult, deservite de 457 de clerici, care păstoresc peste aproximativ 321.056 de credincioşi ortodocşi. De asemenea, funcţionează 5 mănăstiri, 8 schituri şi 2 metocuri, în care vieţuiesc un număr de 131 de monahi şi monahii.

În mod deosebit, Preasfinţitul Sofronie a fost preocupat de impulsionarea lucrărilor de construcţie de la noua Catedrală Episcopală „Învierea Domnului” şi „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea, lucrările înaintând constant, în ciuda perioadei economice dificile. Prin purtarea de grijă a Preasfinţitului Părinte Sofronie şi prin dania personală a Preasfinţiei Sale, urmare a lucrărilor executate de amenajare a spaţiului de slujire, la praznicul Învierii Domnului din anul 2012 au fost săvârşite primele sfinte slujbe în catedrala propriu-zisă: Utrenia Învierii, urmată de Sfânta Liturghie arhierească. Apoi, la prima sărbătorire a celui de-al doilea hram al catedralei, Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei, 30 noiembrie 2012, au fost finalizate lucrările de placare cu marmură roşie şi piatră de Podeni a faţadei catedralei.

O atenţie sporită a acordat Preasfinţia Sa continuării, multiplicării şi diversificării serviciilor social-filantropice din Eparhie, prin înfiinţarea de noi aşezăminte sociale şi crearea unei reţele sociale de tip sucursale sub umbrela Asociaţiei „Filantropia” Oradea a Episcopiei Oradiei, un număr de 2.300 persoane beneficiind direct de servicii sociale diverse.

Un moment semnificativ în viaţa Eparhiei Oradiei din acest răstimp a fost vizita istorică a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel al României, în perioada 17-21 septembrie 2010, încununare a manifestărilor organizate pe parcursul anului 2010 cu prilejul aniversării jubileului celor 90 de ani de la reînfiinţarea Episcopiei Oradiei.

Dacă în cei şase de ani de arhipăstorire în Bihor s-a concentrat cu maximă atenţie asupra lucrării administrative, pastoral-misionare şi social-filantropice, Preasfinţitul Părinte Sofronie nu a neglijat nici latura culturală şi educaţională. La iniţiativa şi cu binecuvântarea Preasfinţiei Sale, Episcopia Oradiei a organizat în aceşti ani numeroase conferinţe, simpozioane, întruniri, aniversări, expoziţii cu caracter cultural, teologic, ştiinţific, istoric şi educativ, dintre care unele, precum cele legate de aniversarea, în anul 2011, a 20 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” din Oradea, de amploare internaţională. Începând din anul 2008, în lunile de vară, s-au organizat la Mănăstirea Izbuc tabere de creaţie religioasă şi spiritualitate ortodoxă pentru copii şi tineri, sub genericul ,,Împreună să ne cunoaştem tradiţia şi valorile creştine”. Ierarhul a făcut importante donaţii de carte bibliotecii eparhiale, bibliotecii Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Oradea, bibliotecii Liceului Teologic Ortodox din Oradea şi bibliotecii Universităţii din Oradea. În anul 2010, la iniţiativa Preasfinţiei Sale a luat fiinţă Asociaţia Femeilor Ortodoxe Române din Episcopia Oradiei (A.F.O.R.E.O.), care desfăşoară o bogată activitate misionară, culturală, educaţională şi filantropică.

Pentru sporirea misiunii Bisericii noastre dreptmăritoare în Eparhia Oradiei şi folosul duhovnicesc al clerului şi credincioşilor ortodocşi din Bihor, în data de 21 februarie 2013, zi în care Preasfinţitul Părinte Sofronie a aniversat 14 ani de la primirea cerescului dar al Arhieriei, de la ora 16, a început emisia Radioului Trinitas al Patriarhiei Române şi în judeţul Bihor, având ca parametri de recepţie 87,80 Mhz, ca urmare a punerii în funcţiune a unei noi staţii de emisie în Oradea. Cu binecuvântarea şi prin purtarea de grijă permenentă a Preasfinţitului Părinte Sofronie al Oradiei şi jertfa Episcopiei Oradiei, în anul 2012 s-au achiziţionat două frecvenţe radio, una la Beiuş, ce a fost mutată la Oradea, şi alta la Sighet, în Eparhia Maramureşului şi Sătmarului, astfel încât programele Radio Trinitas să fie rcepţionate şi în această parte a ţării.

Acum, la ceas aniversar, preoţimea, vieţuitorii sfintelor mănăstiri şi întregul popor al lui Dumnezeu din Episcopia Oradiei, înalţă rugăciuni de mulţumire Preasfintei Treimi şi urează Preasfinţitului Părinte Sofronie ani mulţi şi binecuvântaţi, sănătate deplină, arhipăstorire îndelungată şi rodnică, spre slava Bisericii strămoşeşti şi bucuria poporului dreptmăritor din Bihor.