Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Zi de hram și zi de binecuvântare pentru Schitul ortodox din Valea lui Mihai

Zi de hram și zi de binecuvântare pentru Schitul ortodox din Valea lui Mihai

Binecuvântata rânduială din anul acesta, a sincronizării praznicului săptămânal al Duminicii Învierii Domnului, cu prazniculIntrării în biserică a Maicii Domnului, 21 noiembrie 2021, s-a constituit într-o frumoasă zi de sărbătoare pentru Schitul Intrarea în biserică a Maicii Domnului din localitatea Valea lui Mihai, Protopopiatul Marghita – un așezământ monahal dependent de Mănăstirea Izbuc și situat la frontiera cu statul maghiar. La această binecuvântată potrivire a lui Dumnezeu se adaugă și împlinirea unui deceniu de când Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, la 21 noiembrie 2011, a târnosit lăcașul de cult al schitului.

Cu acest prilej de întreită bucurie, Chiriarhul locului a efectuat o vizită pastorală la acest așezământ monahal, aducând binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lucrărilor de extindere, înnoire și înfrumusețare a sfântului lăcaș,prin stropirea cu apă sfințită și prin ungerea cu Sfântul și Marele Mir, și oficiind Dumnezeiasca Liturghie, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi.

Îndată după citirea celor două pericope evanghelice rânduite, cea a Duminicii a douăzeci și șasea după Rusalii(Pildabogatului căruia i-a rodit țarina – Luca 12, 16-21) și cea a praznicului mariologic (Iisus în casa Mariei și a Martei – Luca 10, 38-42; 11, 27-28), cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei, Părintele Sorin Nistor, secretar la Protopopiatul Marghita, a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la prima Duminică a Postului Nașterii Domnului din anul 2021. La fel ca în anii precedenți, Scrisoarea pastorală din anul acesta a acordat o atențiesporită pastorației românilor din afara granițelor României, precum și celor adormiți în Domnul, subliniind valoarea liturgică și culturală a cimitirelor, aceste două coordonate reflectând tematicile Anului omagial și comemorativ rânduite de către Sfântul Sinod în Patriarhia Română pentru anul curent.

La momentul Chinonicului, un grup de tinere credincioase de la parohia Ciuhoi, Protopopiatul Marghita, frumos înveșmântate în straie tradiționale, dar și cunoscutul interpret de muzică populara Prof. Dănilă Filipoi, au interpretat cele dintâi colinde ale postului Nașterii Domnului din acest an, împodobind atmosfera de rugăciune cu vioiciunea versurilor ce ne vestesc,ca pentru prima oară, zorii Întrupării Domnului și ai Noului Legământ.

La finele Dumnezeieștii Liturghii, Ierarhul Oradiei a hirotesit întru iconom pe Părintele Gheorghe-Florin Indrie, slujitor la schitul din Valea lui Mihai, ca o recunoaștere a meritelor deosebite, vădite de frumoasa activitate pastorală și administrativă, desfășurată cu evlavie și hărnicie în folosul comunității care slujește și frecventează acest așezământ monahal.

În continuare, Părintele Arhimandrit Mihail Tărău, Starețul Mănăstirii Izbuc și Exarhul mănăstirilor și așezămintelor monahale din Episcopia Oradiei, a rostit un cuvânt ocazional în care a mulțumit Preamilostivului Dumnezeu pentru lucrarea sfințitoare care a însoțit și pecetluit eforturile Mănăstirii Izbuc și ale bunilor credincioși de a înnoi și înfrumuseța schitul închinat Preasfintei Fecioare de la Valea lui Mihai. Mulțumirile s-au îndreptat apoi către Chiriarhul locului, pentru părinteasca purtare de grijă și înalta binecuvântare arhierească și către oamenii de bine care s-au implicat pilduitor în toate demersurile de reabilitare și extindere a sfântului lăcaș. Nu în ultimul rând, Părintele Arhimandrit Mihail Tărău a evidențiat fructuoasa colaborare pe care a avut-o cu Părintele Gheorghe-Florin Indrie, care slujește cu devotament și jertfelnicie la schit. De asemenea, Starețul Mănăstirii Izbuc a prezentat credincioșilor prezenți lucrările administrative care s-au realizat între anii 2019-2021 la acest așezământ monahal. Dintre acestea amintim extinderea bisericii și pictarea în tehnica acrilic a pronaosului, montarea unui nou iconostas din lemn de tei, împodobit cu icoane noi, înlocuirea tuturor ferestrelor și ușilor, finisarea în întregime a exteriorului, recondiționarea turlei și construirea unei clopotnițe, în care s-au montat trei clopote, precum și reconstruirea corpului de chilii și a anexelor, reamenajarea grădinii, livezii și parcului schitului aflat în imediata apropiere a frontierei de stat.

La sfârșit, Episcopul Oradiei a ținut un cuvânt festiv în care i-a felicitat pe toți cei care s-au implicat în eforturile considerabile de a înnoi și înfrumuseța schitul, un veritabil străjer al credinței și al neamului la brazda apuseană a poporului român.Preasfinția Sa a evidențiat situația specială care există în acest ținut periferic al județului, al țării, dar și al Răsăritului Europei, credința ortodoxă fiind minoritară. De aceea, rolul spiritual și cultural pe care îl are schitul de aici este unul cu totul deosebit. Astăzi am mai scris încă o pagină în istoria tânără a schitului, dar care înaintea lui Dumnezeu valorează foarte mult. Schitul este chiar pe graniță, unde Ortodoxia este în minoritate; ceea ce înseamnă că pe locurile unde suntem noi, acum, este nu doar granița geografică amintită, ci este și o frontieră spirituală, între Creștinismul răsăritean și cel apusean. Schitul „Intrarea în biserică a Maicii Domnului”, apărut din dragostea și jertfelnicia familiei care s-a îngrijit de ridicarea acestui schit și a tuturor celor care s-au alăturat gestului ctitoricesc inițial, este o cetate spirituală de mărturisire a credinței ortodoxe, acolo unde popoarele din Răsărit se întâlnesc cu cele din Apus; acolo unde spiritualitatea creștină răsăriteană, Ortodoxia, întâlnește Creștinismul occidental. Mai mult decât atât, schitul în care ne aflăm este o cetate spirituală aflată nu doar la zona de graniță, ci și la limitele,foarte vii și actuale în zilele noastre, dintre Creștinism și lumea indiferentă, dintre cei care cred și lumea secularizată și înstrăinată de Dumnezeu, lumea care nu mai are nevoie de Dumnezeu. Un schit smerit, dar purtător al rugăciunii, al speranței și al bucuriei de a fi creștin într-o lume care crede tot mai puțin.

Totodată, Chiriarhul locului i-a îndemnat pe credincioși să conștientizeze tezaurul unic pe care îl moștenesc prin credința creștină, singura care poate să înnobileze făptura umană până la iubirea vrăjmașilor, și să se ferească de letargia sufletească imprimată lumii de către duhurile necurate.Vedem cum atitudinile lumii secularizate și atee devin tot mai vehemente și virulente, iar atacurile devin tot mai organizate la adresa credinței și, în special, a Creștinismului – singura voce care propune, propovăduiește și încearcă să pună în practică iubirea totală, cea care merge până la iubirea celor care te vatămă și te prigonesc. O astfel de iubire nu poate să nu deranjeze duhurile întunericului. De aceea, cei care nu cer ajutorul lui Dumnezeu pot să cadă foarte ușor în plasa celui rău, lucrând în lume ca și când Dumnezeu nu ar exista, adică să pună în practică ateismul din filosofiile vremii. Această stare adâncește prăpastia dintre universul celor care cred și sferele în care se învârt cei care I-au întors spatele lui Dumnezeu. Chiar și așa, și pentru aceștia există mântuire, căci Dumnezeu este bun, iubitor de oameni și așteaptă mereu întoarcerea noastră.

În încheiere, Episcopul Oradiei le-a urat tuturor să aibă parte de multă sănătate, de post binecuvântat, în pace și cu mult folos duhovnicesc, sfătuindu-i să se pregătească cu sârg pentru întâmpinarea mărețului praznic al Nașterii Domnului, răstimpurile acestea bineplăcute înaintea Domnului fiind singurele care pot oferi bucurii netrecătoare și să ne înalțe deasupra mediocrității și nimicniciei la care ne îmbie,seducător,duhul lumii.

Diac. Andi Constantin Bacter