Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Zi de hram și zi de sfințire în Parohia Nojorid II

Zi de hram și zi de sfințire în Parohia Nojorid II

În ziua de prăznuire a Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, sâmbătă, 25 martie 2023, pentru bunii credincioși ai Parohiei Nojorid II a sosit momentul mult așteptat al sfințirii centrului vieții liturgice a comunității euharistice de aici, târnosirea bisericii de enorie – închinate Bunei Vestiri și Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României – de către Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, care a avut loc după săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii. Cu această ocazie, noul lăcaș de închinare a primit încă un hram, Acoperământul Maicii Domnului.

În cadrul sfintei slujbe, Preasfințitul Părinte Sofronie l-a hirotesit întru iconom-stavrofor pe Părintele paroh Horațiu Hontilă, prilej cu care a oferit păstorului duhovnicesc al acestei comunități Ordinul eparhial „Episcop Roman Ciorogariu” pentru clerici. Totodată, Ierarhul Oradiei a oferit diplome de apreciere credincioșilor care au sprijinit în mod esențial demersurile de edificare și înfrumusețare a sfântului lăcaș.

Îndată după săvârșirea slujbei de sfințire, Chiriarhul locului a rostit un cuvânt de învățătură, tâlcuind adâncile înțelesuri duhovnicești ale sărbătorii celei mari a Blagoveșteniei – cum era cunoscută odinioară în popor –  și îndemnându-i pe credincioși să asculte de cuvintele cele mai reprezentative și definitorii ale Preasfintei Născătoare de Dumnezeu: faceți tot ce vă va spune El”.

În partea de început a predicii, după ce a vorbit despre rolul covârșitor pe care Maica Domnului l-a avut și îl are în istoria mântuirii, Preasfinția Sa a făcut referire la discreția mântuitoare a Preasfintei Fecioare, existând și o discreție luciferică, a celui rău, care încearcă să ne piardă pe nesimțite sufletele, mai ales în vremurile noastre. Chiar dacă Maica Domnului apare în paginile Sfintei Scripturi foarte discret, Buna Vestire este amintită, iar atunci când apare, apariția ei este plină de putere! Amintiți-vă de prima minune publică a Domnului din Cana Galileii, căci pentru cuvântul Maicii Domnului Mântuitorul preface apa în vin. Ce le spune ea celor care erau la nuntă? „Faceți tot ceea ce vă va spune El”. Acesta este mesajul pe care Maica Domnului ni-l transmite astăzi, chiar aici și acum, în ziua praznicului Bunei Vestiri, în biserica închinată ei, unde ea este stăpână și gazdă, iar noi doar niște musafiri. De aceea, dragii mei, tineri și vârstnici, nu vă lăsați ispitiți de vocile mincinoase ale veacului acestuia și ale demonilor care caută să ne depărteze de Dumnezeu. Ascultați de îndemnul Maicii Domnului, de a asculta de Fiul ei și Dumnezeul nostru. Diavolul e foarte viclean și nu are nevoie de păcate mari ca să târască pe om în iad, se descurcă și cu păcatele mici care, repetate zi de zi, erodează sufletul și descompun frumusețea Chipului lui Dumnezeu pe care-l purtăm.

Prin urmare, toate micile noastre obiceiuri și deprinderi cotidiene trebuie trecute în mod conștient prin filtrul propriului discernământ, cerând ajutorul lui Dumnezeu în a ne ajuta să împlinim ceea ce ne-a cerut, să fim lumină în lume, dar nu ai lumii. Dragii mei, suntem în Sfântul și Marele Post. Mai opriți televizoarele! Nu vă mai uitați toată ziua pe rețelele de socializare și nu mai stați toată ziua în lumea virtuală! Nu mai țineți tot timpul telefonul asupra dumneavoastră, mai lăsați-le la o parte! Investiți timp pentru sufletele dumneavoastră, pentru familiile dumneavoastră și copiii dumneavoastră! Ne mirăm că se întâmplă atâtea rele, dar cât timp mai oferă, astăzi, părinții, copiilor lor? Îi lasă pradă telefonului, aleargă ca nebunii după bani, ca să facă averi și să fie mai buni și să strălucească mai tare ca rudeniile și cunoștințele și să le asigure copiilor un așa-zis „viitor strălucit”. Ce viitor, când tu nu ești acolo când copilul tău crește și dă cu ochii și fruntea de problemele vieții, iar tu nu ești acolo să-i arăți ce să facă și cum să facă și cum să reziste la răutățile lumii. Lumea nu e un castel de ciocolată și de turtă dulce! Atunci ne mirăm că la bătrânețe ajungem singuri și părăsiți în azile de bătrâni? Copiii de-abia așteaptă să-i interneze, să le vândă proprietățile și să facă ce vor cu banii, pe care i-am adunat pentru ei, sperând și noi, la bătrânețe, că vom avea unde să ne plecăm frunțile. Chiar așa ne-am degradat? Este timpul să ne revenim, dragii mei! Niciodată nu e prea târziu. Mai luați o pauză de la toată mizeria și zgomotul lumii. Adunați-vă puterile sufletești și cereți ajutor Mântuitorului și Maicii Domnului!

Concluzionând cuvântul de folos duhovnicesc, Preasfinția Sa a descris autentica dragoste maternă a mamei creștine ca nefiind altceva decât o reflectare devoțională a iubirii Maicii Domnului față de Fiul Său, dragoste din care ne împărtășim cu toții, chiar și dincolo de mormânt. Tot ce face Maica Domnului, în Numele Fiului ei și pentru Fiul ei face! După modelul ei, toate mamele noastre își dăruiesc și viața pentru copiii lor și trăiesc pentru ei și muncesc de multe ori ca niște sclave pentru fericirea copiilor lor! De aceea, cum își pot închipui unii că mamele noastre, după ce au trecut pragul lumii acesteia, ne-au părăsit? Nu se poate așa ceva! Dragostea nu moare niciodată! Dragostea dăinuie! Cu atât mai mult dragostea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu! Ea este Maica Vieții, cum poate dragostea ei să se oprească? De aceea îi cerem ajutorul și o chemăm în rugăciune și vine și ne ajută! Astfel, într-o zi de sărbătoare ca cea de astăzi, o serbăm și ne bucurăm de ea, așa cum putem, însă cu toată dragostea și din tot sufletul.

La finele programului liturgic, Părintele Aurel-Simion Goga, Protopopul Oradiei, a rostit un cuvânt de bun venit Ierarhului Oradiei, mulțumindu-i pentru armonioasa colaborare care există cu slujitorii sfintelor altare încredințați spre păstorire și povățuire, lucrarea pastoral-misionară și gospodărească a preotului paroh al acestei enorii fiind pilduitoare în protopopiatul pe care îl coordonează.

În continuare, preotul paroh Horațiu Hontilă a rostit un cuvânt de mulțumire către Preabunul Dumnezeu Care a rânduit ca această lucrare sfântă, de înălțare a unei Case a lui Dumnezeu pentru poporul binecredincios din Nojorid, să fie finalizată într-un timp grabnic, cu ajutorul și râvna bunilor săi credincioși, și să fie pecetluită și sfințită de Întâistătătorul Eparhiei noastre, față de care, deopotrivă, și-a manifestat recunoștința și prețuirea pentru dragostea părintească și sprijinul necondiționat pe care l-a oferit de fiecare dată când a fost nevoie. Ca semn al prețuirii și al bucuriei de a fi împreună la ceas festiv, Ierarhul Oradiei a primit din partea comunității parohiale un aranjament floral.

La sfârșit, Episcopul Oradiei i-a binecuvântat pe toți cei prezenți, felicitându-i pentru munca și dragostea jertfite cu timp și fără timp în înălțarea acestui veritabil chivot al harului lui Dumnezeu, nu cu puține încercări și ispite, întrucât duhurile răutății nu se pot bucura de un astfel de demers nobil și sfânt al poporului Său care caută unirea Cerului cu pământul. De asemenea, Preasfinția Sa i-a invitat pe toți cei prezenți să pășească dincolo de catapeteasma altarului, să se închine Sfintei Mese care închipuie Mormântul Domnului, ziua sfințirii unei biserici, în tradiția ortodoxă românească, fiind singura dată când credincioșilor, bărbați și femei, le este îngăduită această posibilitate.

***

Biserica cu hramul Buna Vestire, Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Apostol Andrei din parohia Nojorid II, protopopiatul Oradea, se numără printre cele mai tinere lăcașuri de închinare din Episcopia Oradiei, piatra de temelie fiind sfințită și așezată de Preasfințitul Părinte Sofronie al Oradiei la 3 noiembrie 2011, parohia fiind înființată la inițiativa Chiriarhulul locului. Din încredințarea Ierarhului, arhitectura bisericii respectă cu fidelitate modelul bisericii Mănăstirii Sucevița, culmea stilului moldovenesc, fulminanta sinteză a artei bizantine și a celei gotice născută de geniul arhitectonic eclesial românesc, atât de relevant și pentru spațiul intracarpatic. În mai puțin de nouă ani de la momentul „zămislirii” acestei porți către cer, la 15 martie 2020, Preasfinția Sa a slujit cea dintâi Dumnezeiască Liturghie în noua biserică, iar astăzi, de mărețul praznic împărătesc al Bunei Vestiri, hramul principal al lăcașului sfânt, i-a oferit veșmântul sfințitor al harului, așteptând de acum înfrumusețarea cu pictură. 

Pr. Andi-Constantin Bacter