Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Zi de sărbătoare pentru credincioşii din Parohia Palota

Zi de sărbătoare pentru credincioşii din Parohia Palota

La sărbătoarea „Intrării în Biserică a Maicii Domnului”, Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a oficiat Sfânta Liturghie arhierească în paraclisul cu hramurile „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” şi „Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca” din parohia Palota, una dintre cele mai noi parohii din zona metropolitană a cetăţii Oradiei.

În localitatea Palota nu a existat niciodată biserică ortodoxă, aici fiinţând o puternică comunitate catolică, de etnie germană şi maghiară, având o bazilică de proporţii monumentale. În ultimii ani, în acest sat s-au stabilit peste 40 de familii ortodoxe, care erau nevoite să frecventeze biserica ortodoxă din centrul de comună, Sântandrei. Astfel că, la iniţiativa Preasfinţitului Părinte Sofronie, în 16 martie 2010 s-a înfiinţat o parohie ortodoxă în Palota, iar tânărul părinte Cosmin Laviniu Lascu a fost încredinţat să construiască o biserică nouă, în stil bizantin, ce va fi o replică a Catedralei mitropolitane greceşti din Atlanta, Georgia. Piatra de temelie a noii biserici a fost aşezată la 3 noiembrie 2011 de către Preasfinţitul Părinte Sofronie. Cu binecuvântarea Chiriarhului Oradiei, până la ridicarea sfântului lăcaş, sfintele slujbe se săvârşesc într-un paraclis amenajat în vecinătatea noii biserici, îmbodobit şi înzestrat cu toate cele necesare săvârşirii sfintelor slujbe.

Chiriarhul Oradiei a fost întâmpinat de numeroşi copii, tineri şi credincioşi ai parohiei, precum şi de un sobor de preoţi şi diaconi. În cadrul slujbei, tânărul teolog Teodor Florian Mălan a fost hirotonit diacon pe seama bisericii cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh” din parohia Şerghiş, Protopopiatul Oradea.

În cuvântul de învăţătură rostit, Ierarhul Oradiei a vorbit celor prezenţi despre importanţa praznicului Aducerii la Templu a Maicii Domnului, subliniind istoria acestei sărbători şi rolul covârşitor al Preacuratei Fecioare Maria în istoria mântuirii: „Sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului este o sărbătoare care nu are temei biblic, nefiind amintită în Sfânta Scriptură, dar care apare în Sfânta Tradiţie. Prin Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, omenirea a oferit lui Dumnezeu pe cea mai aleasă şi preţioasă floare, pentru ca Dumnezeu să Se poată face om, să Se poată întrupa, să-Şi ia fire omenească, trup omenesc, adică trup din trupul Fecioarei. Astfel, Dumnezeu Cel Atotputernic şi Atotcurat, pentru a Se putea înomeni, avea nevoie de o plămadă foarte curată, de o plamadă aleasă, cea mai frumoasă floare a umanităţii, Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu.”

„Sărbătoarea de astăzi este bazată pe un eveniment istoric, consemnat în istoria bisericească, şi anume că Maica Domnului, la vârsta de cinci ani, a fost dusă de părinţii ei, Sfinţii şi Drepţii Ioachim şi Ana, care erau bătrâni, la templul din Ierusalim, crescând şi trăind o viaţă în rugăciune, fiind pregătită de Tatăl, prin lucrarea Duhului Sfânt, ca din ea să Se întrupeze Fiului lui Dumnezeu Cel Veşnic, Care, la plinirea vremii, S-a născut om din Fecioara Maria.”

„Templul lui Dumnezeu din Ierusalim în care a intrat Fecioara este, din punct de vedere duhovnicesc, mistic şi teologic, o prefigurare a însăşi Fecioarei Maria. Pentru că templul în care a intrat Dumnezeu, prin poarta templului, care a rămas închisă şi va rămâne închisă pe veşnicie, cum ne spune Profetul Iezechiel în profeţia sa, este Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Ea L-a avut în pântece pe Cel Care ţine toată zidirea, aşa cum spunem noi în cântările Bisericii. Iar ceea ce Profetul Isaia a văzut înainte, că Fecioara va lua în pântece, adică pântecele Fecioarei va deveni templul lui Dumnezeu, se arată în sărbătoarea de astăzi, sărbătoare ce ne pregăteşte pe noi să înţelegem, duhovniceşte, marea taină a Bisericii, Naşterea Domnului, anume că din Preacurata Fecioară Maria se naşte Cuvântul Cel Veşnic al Tatălui.”

În încheiere, Preasfinţitul Părinte Sofronie a felicitat pe părintele paroh, pe credincioşii parohiei Palota şi oficialităţile locale pentru dragostea şi râvna sfântă de care dau dovadă faţă de Biserica dreptmăritoare: „Am venit aici pentru a vă întări, încuraja şi felicita pentru lucrarea frumoasă ce o desfăşuraţi, pentru hărnicia şi dărnicia dumneavoastră faţă de Sfânta Biserică. Faptul că doriţi să aveţi o biserică în comunitatea dumneavoastră şi că aţi început lucrarea sfântă de construire a unei noi biserici este un act de eroism al credinţei şi o dovadă că imposibilul nu există pentru omul care crede în puterea lui Dumnezeu şi vrea să Îi slujească.

La finalul slujbei, părintele Dorel Octavian Rusu, Protopopul Oradiei, Peştişului şi Aleşdului a adresat cuvântul de bun venit Chiriarhului, iar părintele paroh Cosmin Laviniu Lascu a mulţumit Preasfinţitului Părinte Sofronie pentru prezenţa în mijlocul credincioşilor din Palota şi pentru aleasa purtare de grijă, precizând că, odată cu finalizarea proiectului noii biserici şi obţinerea avizelor necesare, în primăvara anului viitor, vor începe lucrările de construcţie a sfântului lăcaş.

După Sfânta Liturghie, toţi credincioşii prezenţi au fost poftiţi la o agapă frăţească, gustând din bucatele de post pregătite de membrii comitetului parohial.