Locaţia curentă este: Prima pagină / Știri / Ziua Culturii Naționale, sărbătorită la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea

Ziua Culturii Naționale, sărbătorită la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” Oradea

„Dacă poporul român dispare şi rămâne o carte a lui Mihai Eminescu, lumea va şti cine au fost românii.” (Mircea Eliade)

Ziua Culturii Naţionale este o zi în care celebrăm nu doar un mare creator, dar şi o zi de reflecție asupra culturii române, în genere, şi a proiectelor culturale de interes național.

Mihai Eminescu este în literatura română poetul nepereche a cărui operă „învinge timpul". Nu întâmplător, Ziua Culturii Naționale este sărbătorită chiar în 15 ianuarie, ziua nașterii poetului nepereche.

Identitatea de neam și de patrie a fost des ilustrată în opera marelui poet. El s-a identificat prin creația sa cu o întreaga zestre spirituală moștenită de la înaintașii noștri, cele mai de preț daruri primite fiind limba națională, în care ne exprimăm identitatea și comuniunea între generații, în care descriem frumusețile locurilor natale și ale sufletului românesc.

Aniversarea Zilei Culturii Naționale este un prilej deosebit de a-l comemora cu recunoștință și prețuire pe marele nostru poet național Mihai Eminescu, cel care s-a dăruit pe sine pentru făurirea limbii române moderne literare și pentru a lăsa înaintașilor săi scânteia divină ce s-a sălășluit în geniul pe care l-a posedat.

Cultura și spiritualitatea românească de astăzi nu ar avea aceeași strălucire și consistență fără aportul adus de geniul eminescian. Pornind de la folclorul românesc pe care îl cunoștea ca nimeni altul și până la cele mai complexe curente filozofice, Mihai Eminescu vine să aducă spiritul culturii românești la înălțimea celui european.

Cultura națională și toate marile personalități contemporane cu Eminescu, i-au recunoscut adevărata valoare și au fost influențate în operele lor de scrierile eminesciene.

Astăzi, colectivul Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” a celebrat cu multă emoție și recunoștință Ziua Culturii Naționale și Ziua marelui poet Mihai Eminescu prin diferite activități deosebite. Încă de la intrarea în școală spiritul culturii românești te cuprindea prin decorul plin de autenticitate și frumusețe. Elevii au putut admira expuse costume populare autentice, vase tradiționale din zona Bihorului și țesături lucrate la războiul de țesut, bine păstrate din generații în generații. Bucuria acestei sărbători a răsunat în fiecare pauză în curtea școlii prin audierea melodiilor care aduc odă marelui poet Mihai Eminescu.

Elevii școlii au fost implicați în diferite activități tematice, au realizat colaje, tablouri, picturi inspirate de imaginarul poetic, au recitat poezii din lirica eminesciană și au intonat cântece pe versurile unor poezii celebre scrise de marele poet.

Suflul eminescian, iubirea față de patrie, față de tot ceea ce reprezintă spiritul românesc ne-a cuprins pe toți, începând cu cei mai mici elevi din clasele pregătitoare și până la elevii de liceu. Alături de ei au participat învățătoare, profesori, diriginți, cu toții coordonați de conducerea școlii.

În sufletele micilor elevi din clasele pregătitoare, au fost sădite sentimente precum iubirea, admirația, patriotismul. Toate acestea s-au oglindit în lucrările realizate de aceștia, în momentele artistice susținute și a primelor poezii învățate.

Clasele I, au adus un omagiu acestei zile deosebite prin activități precum: intonarea unor cântece sugestive, recitarea unor poezii ale marelui poet Mihai Eminescu, evidențiind latura creștină regăsită în operele marelui poet, dar și realizarea de  colaje în temă cu sărbătoarea zilei.

Cu multă dăruire și emoție profundă, elevii claselor a II-a, a III-a și a IV-a, coordonați de doamnele învățătoare, au susținut în sala festivă a școlii un spectacol artistic închinat Zilei Culturii Naționale și aniversării poetului nepereche. Aceștia au recitat poezii și au adus prin cântec și scenete un omagiu poetului nostru drag.

La gimnaziu, paleta activităților desfășurate în această zi a fost foarte diversificată. Elevii îndrumați de profesori și diriginți au recitat cu pasiune câteva dintre cele mai însemnate poezii eminesciene, au realizat picturi care surprind scene din poezii consacrate ale marelui poet și au urmărit materiale sugestive legate de Ziua Culturii Naționale.

La rândul lor, clasele de liceu au creat diverse materiale prin care au prezentat viața și momentele importante din cariera lui Mihai Eminescu, au recitat poezii din lirica eminesciană, au realizat lucrări plastice inspirate din versurile poetului. Nu în ultimul rând, folosindu-și vastele cunoștințe acumulate pe parcursul anilor de studiu, liceenii au realizat colaje despre relația de prietenie dintre Mihai Eminescu și celebrul scriitor Ion Creangă, dar și despre arta poetică întâlnită în opera eminesciană.

Așadar, o emulație aparte s-a creat astăzi în școala noastră, de Ziua Culturii Naționale, care ne-a umplut pe toți de bucurie, emoție și trări speciale.

Prof. Oana Sîncelean