21 Martie ne-a oferit prilejul de a celebra poezia cea sublim descrisă odinioară de Nichita Stănescu ca fiind „nu numai artă, ea este însăși viața, însăși sufletul vieții. Fără poezie omul nu s-ar distinge de neant.”

Cu mic cu mare, elevii Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” au marcat această zi aducând odă poeziei și, totodată, marilor noștri poeți naționali, dar și celor din literatura universală.

S-au distins nenumărate activități, printre care amintim: lectura unor poezii, crearea unor versuri prin care elevii au sărbătorit venirea primăverii, audiind muzica lui Vivaldi („Primăvara”), realizarea unor cvintete despre primăvară, evidențiind frumusețea naturii prin poezii fără rimă, menite să contribuie la dezvoltarea gândirii critice prin respectarea unor reguli îmbinate cu creativitatea. Alții s-au jucat „de-a poeții”, lăsând imaginația și versurile meșteșugite cu efort și entuziasm copilăresc să se aștearnă pe paginile albe. Primăvara a răsărit din suflete de copii, prin versuri și desene închinate ei.

De asemenea, unii elevi, evidențiați prin participarea la concursul județean „Viața prin ochi de poet”, organizat de Muzeul Țării Crișurilor, și-au citit creațiile în fața colegilor lor, dar și-au primit și diplomele cu care au fost răsplătiți de către organizatori.

Totodată, s-a sărbătorit nu numai Ziua Internațională a Poeziei (21 martie), ci și Ziua Internațională a Pădurilor (21 martie), iar, în avans, copiii i-au dăruit Apei, de ziua ei (22 martie), cadouri speciale sub forma de catrene. Sub deviza „Apă pentru toți, un catren pentru apă”, elevii au compus poezii despre apă, pe care le-au scris pe mici picături de ploaie curată sau pe lacrimi de bucurie și recunoștință.

Ziua poeziei a fost sărbătorită și în cadrul orelor de limbi moderne. Astfel, la limba engleză copiii au citit versuri, au potrivit rime și chiar au creat poezii inspirate.  La ora de franceză s-a realizat un „mélange” între ziua/luna Francofoniei (20 martie) și Ziua Poeziei. Așadar, copiii au cunoscut câțiva dintre pilonii poeziei franceze: Alphonse de Lamartine, Victor Hugo, Guillaume Apollinaire, Charles Baudelaire și Jacques Prévert cu ajutorul unei prezentări PowerPoint, au asociat versurile poeziilor cu autorul și titlul corespunzător, iar mai apoi au creat acrostihuri, caligrame, sau au recitat poezii în limba franceză.

Am trăit multe emoții și ne-am bucurat de momente de profundă sensibilitate, dedicate celebrării spiritului artistic care ne-au încărcat puternic și ne-au făcut să conștientizăm impresionanta valoare a poeziei.

Prof. Delia ȘIPOȘ