Locaţia curentă este: Prima pagină / Ierarh / Itinerariu pastoral / Agenda 2008 / Ianuarie 2008

Ianuarie 2008

Itinerar pastoral al Preasfinţitului Părinte Episcop Sofronie

luna Ianuarie 2008


Marţi, 1 ianuarie
- a liturghisit şi a predicat în Catedrala Învierea Domnului. În cadrul slujbei a hirotonit pe PC Arhidiacon Gavril Dorin Rad întru preot pe seama Catedralei Învierea Domnului. A hirotesit întru duhovnic pe PC Pr. Gavril Dorin Rad. A hirotesit întru iconom-stavrofor pe: PC Pr. Gavril Dorin Rad, PC Pr. Ovidiu Vasile Ungur de la Parohia Oradea-Podgoria şi PC Pr. Adrian Caba, administrator la Centrul Eparhial. A rostit un cuvânt festiv.

Joi, 3 ianuarie
- a primit pe D-na Iulia Chirea şi fiica Simina din Bucureşti.

Sâmbătă, 5 ianuarie
- a liturghisit şi a predicat în Catedrala Învierea Domnului. A oficiat slujba de Sfinţire a apei (Aghiasma Mare). A rostit un cuvânt de învăţătură.

Duminică, 6 ianuarie
- de praznicul Botezului Domnului, a liturghisit şi a predicat în Catedrala cu Lună;
- a participat, alături de PS Virgil Bercea, Episcopul Eparhiei Române Unite cu Roma de Oradea, la sfinţirea apelor Crişului Repede.

Luni, 7 ianuarie
- de sărbătoarea Soborului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului, a liturghisit şi a predicat în demisolul bisericii Cuvioasa Parascheva din Marghita. În cadrul slujbei a hirotesit întru iconom-stavrofor pe PC Pr. Adrian Popovici, secretarul Protopopiatului Marghita. A rostit un cuvânt de învăţătură.

Joi, 10 ianuarie
- a liturghisit, împreună cu PS Siluan, Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, în Paraclisul Sf. Ierarhi Ilie Iorest şi Sava Brancovici de la Centrul Eparhial. A asistat la slujba de Te Deum;
- a prezidat şedinţa de lucru a Adunării Eparhiale a Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei.

Sâmbătă, 12 ianuarie
- a vizitat, la Centrul Eparhial din Jula, pe PS Siluan, Episcopul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Duminică, 13 ianuarie
- a liturghisit şi a predicat în Catedrala Învierea Domnului. În cadrul slujbei a hirotesit întru iconom-stavrofor pe PC Pr. Ioan Gavriş de la parohia Şuşturogiu, Prot. Oradea, casier la Centrul Eparhial. A rostit un cuvânt festiv.

Luni, 14 ianuarie
- a primit pe Dl. Mihai Groza, primarul Oradiei, dimpreună cu Dl. Marcel Boloş, director executiv la Administraţia Imobiliară a municipiului Oradea;
- a primit în audienţă pe PC Pr. Florin Puşcaş de la biserica Acoperământul Maicii Domnului din Oradea.
Marţi, 15 ianuarie
- a participat, alături de PS Siluan al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, în localitatea Apateu din Ungaria, la manifestările prilejuite de comemorarea zilei de naştere a poetului naţional Mihai Eminescu. A rostit o cuvântare ocazională.
- a luat parte, la Casa de cultură a municipiului Oradea, la lansarea cărţii „Medalia ca document de bibliotecă”, autor Conf. Univ. Dr. Constantin Mălinaş;
- a asistat, alături de PS Virgil Bercea, Episcopul Eparhiei Române Unite cu Roma de Oradea, în faţa statuii poetului Mihai Eminescu din Oradea, la recitalul de versuri eminesciene şi la depunerea de jerbe şi flori.

Miercuri, 16 ianuarie
- a primit în audienţă pe Dl. Aurel Bătrân şi soţia Iulia din Arad.

Joi, 17 ianuarie
- a primit în audienţă pe: PC Pr. Prof. Univ. Dr. Dumitru Megheşan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea; PC Pr. Conf. Univ. Dr. Miron Erdei de la parohia Înălţarea Sfintei Cruci din Oradea; PC Pr. Claudiu Iacob de la parohia Creaca, Prot. Zalău; Dl. teolog Sorin Marcu din Cluj-Napoca; PC Prot. Vasile Popa, protopopul Tincăi şi PC Pr. Ioan Timp de la parohia Totoreni, Prot. Beiuş.

Vineri, 18 ianuarie
- a primit pe: Dl. Roberto Giraldo, rectorul Institutului ecumenic franciscan „San Bernardino” din Venezia, Italia, dimpreună cu PC Prot. Vasile Barbolovici, protopop greco-catolic de Venezia, PC Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae Brânzea, vicar-administrativ al Episcopiei Argeşului şi Muscelului şi PC Diac. Dan Mirea de la Episcopia Argeşului şi Muscelului; Dl. Daniel Roman din Arad.

Duminică, 20 ianuarie
- a liturghisit şi a predicat în biserica Sf. Apostoli Petru şi Pavel din Oradea. A rostit un cuvânt de învăţătură;
- a luat parte, în Catedrala cu Lună, la seara de rugăciune ecumenică din cadrul Săptămânii de rugăciune pentru unitatea creştinilor. Au participat: PS Virgil Bercea, Episcopul Eparhiei Române Unite cu Roma de Oradea, Pr. Lörincz Otto Francisc, paroh canonic şi protopop romano-catolic de Oradea, Pr. Mihai Mârţ, preot romano-catolic de limba română de la biserica Sfânta Maria din Oradea şi Dl. Csabay Arpád, pastor evanghelic lutheran din Oradea.

Marţi, 22 ianuarie
- a primit în audienţă pe: PC Pr. Claudiu Iacob cu soţia Maria de la parohia Creaca, prot. Zalău şi PC Pr. Nicolae Duluş, profesor de religie la Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu” din Oradea.

Miercuri, 23 ianuarie
- a primit pe PC Pr. Cristian Sabău, rectorul Facultăţii de Teologie Greco-Catolică din Oradea.

Vineri, 25 ianuarie
- a primit în audienţă pe PC Prot. Dorel Octavian Rusu, protopopul Oradiei.

Sâmbătă, 26 ianuarie
- a oficiat, în Catedrala cu Lună, în sobor de preoţi şi diaconi, slujba înmormântării PC Pr. Traian Codilă, dirijorul corului Catedralei. A rostit o cuvântare panegirică.
Duminică, 27 ianuarie
- a liturghisit şi a predicat în biserica Sfinţii Trei Ierarhi din Oradea. În cadrul slujbei a hirotonit pe tânărul teolog Cristian Tănase Vaida întru diacon pe seama bisericii Sfânta Treime din Ştei. A rostit un cuvânt de învăţătură.

Marţi, 29 ianuarie
- a primit pe Dl. Csury Istvan, noul Episcop Supleant al Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului;
- a primit în audienţă pe PC Pr. Vasile Sabău de la biserica Sf. M. Mc. Gheorghe din Oradea.

Miercuri, 30 ianuarie
- de sărbătoarea Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, a liturghisit şi a predicat în paraclisul Sf. Teodor Studitul al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Oradea. În cadrul slujbei a hirotonit pe diaconul Cristian Tănase Vaida întru preot misionar pentru Protopopiatul Beiuş, pe seama bisericii cu hramul Sfânta Treime din Ştei, iar pe tânărul teolog George Gabriel Indrecan, referent la Facultatea de Teologie, întru diacon pe seama paraclisului Sf. Teodor Studitul. A rostit un cuvânt festiv.

Joi, 31 ianuarie
- a participat, la Seminarul Teologic Greco-Catolic din Oradea, la întâlnirea de dialog dintre Episcopia Oradiei şi Eparhia Română Unită de Oradea, având pe ordinea de zi rezolvarea diferendului patrimonial privind biserica Sf. M. Mc. Gheorghe din Oradea